Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 106/2019 z dnia 26-06-2019

Semester 1, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Basic subjects I

12
 
GIPZ-1-101-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
GIPZ-1-102-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

C. Przedmioty kierunkowe I

13
 
GIPZ-1-105-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIPZ-1-106-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIPZ-1-107-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GIPZ-1-108-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
GIPZ-1-109-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

General subjects

3
 
GIPZ-1-103-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Semester 2, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

A. Język obcy, studia I stopnia, stacjonarne, sem. 1/3

 
GIPZ-1-210-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
GIPZ-1-214-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
GIPZ-1-215-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
GIPZ-1-216-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
GIPZ-1-217-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Russian B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 1/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

Basic subjects I

9
 
GIPZ-1-201-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
GIPZ-1-202-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIPZ-1-208-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Physical Education 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0
-

C. Przedmioty kierunkowe I

14
 
GIPZ-1-203-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+
GIPZ-1-204-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+
GIPZ-1-205-s 15 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

General subjects

7
 
GIPZ-1-206-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GIPZ-1-207-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIPZ-1-218-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: H. Przedmioty humanistyczne, społeczne i ekonomiczne I.1


The rules for selecting groups/modules: Wybór przedmiotów o zadanej łącznej liczbie punktów ECTS.

2
 
GIPZ-1-209-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIPZ-1-211-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIPZ-1-212-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIPZ-1-213-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIPZ-1-220-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIPZ-1-251-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semester 3, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

A. Język obcy, studia I stopnia, stacjonarne, sem. 2/3

 
GIPZ-1-309-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
GIPZ-1-312-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
GIPZ-1-313-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Russian B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 2/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
GIPZ-1-315-s
The module has not been published by the person responsible for it.
English B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 2/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
GIPZ-1-316-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-

Basic subjects I

12
 
GIPZ-1-301-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
GIPZ-1-302-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
GIPZ-1-308-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Physical Education 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

C. Przedmioty kierunkowe I

9
 
GIPZ-1-303-s 30 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+
GIPZ-1-305-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

General subjects

3
 
GIPZ-1-304-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Elective block: Przedmioty obieralne dla sem. 3, kier. ZiIP I stopnia, stacjonarne


The rules for selecting groups/modules: Wybór przedmiotów o zadanej liczbie punktów.

6
 
GIPZ-1-306-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIPZ-1-307-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIPZ-1-310-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIPZ-1-311-s
-
0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIPZ-1-318-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIPZ-1-319-s
-
15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semester 4, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Basic subjects I

 
GIPZ-1-407-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Physical Education 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

C. Przedmioty kierunkowe I

17
 
GIPZ-1-410-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
GIPZ-1-413-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GIPZ-1-414-s 15 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
GIPZ-1-415-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

General subjects

2
 
GIPZ-1-405-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: A. Język obcy, studia I stopnia, stacjonarne, sem. 3/3

5
 
GIPZ-1-401-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
GIPZ-1-402-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
GIPZ-1-403-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
GIPZ-1-404-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Russian B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 3/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
GIPZ-1-416-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+

Elective block: Przedmioty obieralne dla sem. 4, kier. ZiIP I stopnia, stacjonarne


The rules for selecting groups/modules: Wybór przedmiotów o zadanej liczbie punktów.

6
 
GIPZ-1-406-s
-
0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIPZ-1-408-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIPZ-1-409-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIPZ-1-411-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIPZ-1-412-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIPZ-1-421-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semester 5, October 2021 - February 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

C. Przedmioty kierunkowe I

20
 
GIPZ-1-501-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
GIPZ-1-502-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIPZ-1-503-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
GIPZ-1-504-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
GIPZ-1-505-s 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GIPZ-1-506-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Elective block: Przedmioty obieralne dla sem. 5, kier. ZiIP I stopnia, stacjonarne


The rules for selecting groups/modules: Wybór przedmiotów o zadanej liczbie punktów.

10
 
GIPZ-1-507-s 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
GIPZ-1-509-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIPZ-1-510-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIPZ-1-512-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIPZ-1-513-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIPZ-1-514-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIPZ-1-518-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GIPZ-1-519-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Semester 6, March 2022 - September 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

C. Przedmioty kierunkowe I

16
 
GIPZ-1-601-s 30 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+
GIPZ-1-602-s 30 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+
GIPZ-1-605-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Praktyki

4
 
GIPZ-1-606-s
-
0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 120 4
-

Elective block: Przedmioty obieralne dla sem. 6, kier. ZiIP I stopnia, stacjonarne


The rules for selecting groups/modules: Wybór przedmiotów o zadanej liczbie punktów.

10
 
GIPZ-1-603-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIPZ-1-604-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIPZ-1-607-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIPZ-1-608-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIPZ-1-609-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIPZ-1-610-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIPZ-1-611-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIPZ-1-614-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIPZ-1-615-s 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-

Semester 7, October 2022 - February 2023

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Praca dyplomowa inżynierska

17
 
GIPZ-1-701-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
-
GIPZ-1-702-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Foreign-language subjects selected for the first level, st.


The rules for selecting groups/modules: Wybór jednego przedmiotu z listy.

3
 
GIPZ-1-711-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIPZ-1-712-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIPZ-1-713-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIPZ-1-714-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIPZ-1-715-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIPZ-1-716-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIPZ-1-717-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIPZ-1-718-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIPZ-1-720-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIPZ-1-721-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Elective block: H. Przedmioty humanistyczne, społeczne i ekonomiczne I.2


The rules for selecting groups/modules: Wybór przedmiotów do zadanej liczby punktów ECTS

3
 
GIPZ-1-709-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIPZ-1-710-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIPZ-1-722-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Elective block: Przedmioty obieralne dla sem. 7, kier. ZiIP I stopnia, stacjonarne


The rules for selecting groups/modules: Wybór przedmiotów o zadanej liczbie punktów.

7
 
GIPZ-1-703-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIPZ-1-704-s
-
15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIPZ-1-705-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIPZ-1-706-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIPZ-1-707-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GIPZ-1-708-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GIPZ-1-719-s 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 4155