Module also offered within study programmes:
Code Study programme
GBUD-2-323-RM-s Civil Engineering (Rrenovation and modernization of buildings) - full-time studies second-cycle studies
GIKS-2-309-WK-s Environmental Engineering (Industrial ventillation and air-conditioning) - full-time studies second-cycle studies
GIPZ-2-308-ZB-s - (Management of Occupational Health and Safety) - full-time studies second-cycle studies
GIPZ-2-308-CP-s - (Controlling of production processes) - full-time studies second-cycle studies
GIPZ-2-309-LM-s - (Lean Manufacturing) - full-time studies second-cycle studies
GIPZ-2-309-ZS-s - (Management in environmental engineering) - full-time studies second-cycle studies
GIKS-2-309-IS-s Environmental Engineering (Environmental Installations) - full-time studies second-cycle studies
GRTZ-2-310-s Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych - full-time studies second-cycle studies
GBUD-2-323-IP-s Civil Engineering (Engineering of construction projects) - full-time studies second-cycle studies
GBUD-2-323-KB-s Civil Engineering (Civil engineering constructions) - full-time studies second-cycle studies
GBUD-2-323-GT-s Civil Engineering (Geotechnics and special civil engineering) - full-time studies second-cycle studies
GIGR-2-310-GB-s Mining Engineering (Mining geomechanics and underground construction) - full-time studies second-cycle studies
GIGR-2-309-GP-s Mining Engineering (Underground mining) - full-time studies second-cycle studies
GIGR-2-310-PS-s Mining Engineering (Mineral processing) - full-time studies second-cycle studies
GIPZ-2-313-ZP-s - (Management of industrial enterprise) - full-time studies second-cycle studies
GIGR-2-306-GO-s Mining Engineering (Open pit mining) - full-time studies second-cycle studies
General information:
Name:
Economy of mineral processing
Course of study:
2019/2020
Code:
GIKS-2-309-IS-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Environmental Installations
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. inż. Saramak Daniel (dsaramak@agh.edu.pl)
Module summary

Student knows the basic economic factors in mineral processing plant.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student is aware of economic effects of raw material processing IKS2A_U03, IKS2A_U02 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student can perform economic analysis of mineral processing operations IKS2A_U04, IKS2A_U03 Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student knows basic terms concerning economy of mineral processing. The student knows the global trends in resource management of raw materials (copper, lead zinc, coal, oil, REE etc) IKS2A_W02, IKS2A_W01 Presentation
M_W002 Student knows basic terms connected with metal balancing IKS2A_W01, IKS2A_W05 Test
M_W003 Student *explains basic economic terms connected with enterprises functioning *gives forms of conducting management activity *explains what is the specific character of exploitation *knows about deposits in Poland and the whole world *knows about rules of materials, fuels and energy markets IKS2A_W02, IKS2A_W05 Activity during classes,
Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student is aware of economic effects of raw material processing + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student can perform economic analysis of mineral processing operations + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student knows basic terms concerning economy of mineral processing. The student knows the global trends in resource management of raw materials (copper, lead zinc, coal, oil, REE etc) + - - - - - - - - - -
M_W002 Student knows basic terms connected with metal balancing + + - - - - - - - - -
M_W003 Student *explains basic economic terms connected with enterprises functioning *gives forms of conducting management activity *explains what is the specific character of exploitation *knows about deposits in Poland and the whole world *knows about rules of materials, fuels and energy markets + + - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Preparation for classes 8 h
Realization of independently performed tasks 34 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (15h):
-
Lectures (15h):

World balance of mineral resources. Industrial plant on the market. National mining industry for coal, ores and other mineral raw materials. Cost analysis in mineral processing plant. Trade formulas. Equation of mass balance.

Auditorium classes (15h):
 1. Ways of determination of basic economic factors in mineral processing plant. Systematics of mineral processing activity costs. Determination of economic efficiency for beneficiation process.

 2. Global trends in resource management of raw materials

  The analysis of cooper, lead, zinc, coal, REE world resaources.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Final mark is given on the basis of the mark obtained during auditory classes

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Test concerning issues from tutorial and auditory exercises

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

An absence can be worked out on the classes with another group

Prerequisites and additional requirements:

Knowledge about basic economic issues

Recommended literature and teaching resources:

Minerals Yearbook – Area Reports: International Review: 2014
An Introduction to mMineral Economics, H.F. Campbell, 1999, Brisbaine, Australia

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Analiza kosztów wzbogacania rud cynku i ołowiu — Cost analysis of zinc – lead ore processing / Barbara TORA, Daniel SARAMAK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management / Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi ; ISSN 0860-0953. — 2007 t. 23 z. spec. 2 s. 285–296. —
Coal, gas, oil and energy market in Czech Republic and Poland : short analysis / Barbara TORA, Marian Kurzac, Peter Fečko: konference / ed. Peter Fečko, Vladimír Čablík ; Vysoká Skola Bánská – Technická Univerzita Ostrava. Hornicko – Geologická Fakulta. Institut Environmentálního Inzenýrství. — Ostrava : VSB – TU Ostrava, 2005. — S. 69–82.
Efektywność ekonomiczna wzbogacania rud cynku i ołowiu — The economic efficiency of zinc and lead ores processing / Daniel SARAMAK, Barbara TORA // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1689. Górnictwo. — 2005 z. 266 s. 205–213. — Bibliogr. s. 212–213, Streszcz., Abstr.

Additional information:

In the case of absence, the student may work with another group or in another form agreed with the teacher.