Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 106/2019 z dnia 26-06-2019

Semester 1, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

A. PRZEDMIOTY WSPÓLNE

8
 
GIKS-2-101-IS-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
GIKS-2-102-IS-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIKS-2-103-IS-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

C. PRZEDMIOTY SPECJALISTYCZNE

9
 
GIKS-2-107-IS-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
GIKS-2-108-IS-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GIKS-2-109-IS-s 15 0 15 30 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-

Elective block: B. PRZEDMIOTY WSPÓLNE OBIERALNE


The rules for selecting groups/modules: Wybór 5 przedmiotów z listy

10
 
GIKS-2-104-IS-s 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIKS-2-111-IS-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIKS-2-112-IS-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIKS-2-113-IS-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIKS-2-114-IS-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIKS-2-115-IS-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIKS-2-116-IS-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIKS-2-117-IS-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIKS-2-118-IS-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIKS-2-119-IS-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIKS-2-120-IS-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIKS-2-121-IS-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIKS-2-122-IS-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: H. Moduł humanistyczny, społeczny lub ekonomiczny II.1.s


The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot do wyboru

3
 
GIKS-2-130-IS-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIKS-2-131-IS-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIKS-2-132-IS-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semester 2, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

A. PRZEDMIOTY WSPÓLNE

5
 
GIKS-2-213-IS-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIKS-2-218-IS-s 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-

C. PRZEDMIOTY SPECJALISTYCZNE

8
 
GIKS-2-202-IS-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
GIKS-2-210-IS-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+

Elective block: D. PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE OBIERALNE dla specjalności INSTALACJE ŚRODOWISKOWE


The rules for selecting groups/modules: Do wyboru przedmioty z listy w liczbie równej zaznaczonemu limitowi punktów ECTS

12
 
GIKS-2-203-IS-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIKS-2-204-IS-s 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIKS-2-205-IS-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIKS-2-206-IS-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIKS-2-207-IS-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIKS-2-208-IS-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIKS-2-209-IS-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIKS-2-211-IS-s 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GIKS-2-212-IS-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIKS-2-214-IS-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIKS-2-217-IS-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIKS-2-219-IS-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIKS-2-220-IS-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Język obcy specjalistyczny


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z języków obcych

2
 
GIKS-2-201-IS-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
GIKS-2-215-IS-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
GIKS-2-216-IS-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Semester 3, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

C. PRZEDMIOTY SPECJALISTYCZNE

28
 
GIKS-2-302-IS-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GIKS-2-303-IS-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIKS-2-306-IS-s 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GIKS-2-307-IS-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-

Elective block: G. MODUŁY OBCOJĘZYCZNE OBIERALNE


The rules for selecting groups/modules: Wybór przedmiotów o zadanej łącznej liczbie punktów ECTS.

3
 
GIKS-2-304-IS-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIKS-2-305-IS-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIKS-2-308-IS-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIKS-2-309-IS-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GIKS-2-310-IS-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIKS-2-311-IS-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIKS-2-312-IS-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIKS-2-313-IS-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIKS-2-314-IS-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Elective block: M


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden moduł

2
 
GIKS-2-301-IS-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIKS-2-316-IS-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIKS-2-317-IS-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIKS-2-318-IS-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1800