Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 106/2019 z dnia 26-06-2019

Semester 1, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

A. PRZEDMIOTY WSPÓLNE

8
 
GIKS-2-101-WK-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
GIKS-2-102-WK-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIKS-2-103-WK-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

C. PRZEDMIOTY SPECJALISTYCZNE

9
 
GIKS-2-104-WK-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GIKS-2-109-WK-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
GIKS-2-124-WK-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: B. PRZEDMIOTY WSPÓLNE OBIERALNE


The rules for selecting groups/modules: Wybór 5 przedmiotów z listy

10
 
GIKS-2-110-WK-s 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIKS-2-111-WK-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIKS-2-112-WK-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIKS-2-113-WK-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIKS-2-114-WK-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIKS-2-115-WK-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIKS-2-116-WK-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIKS-2-117-WK-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIKS-2-118-WK-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIKS-2-119-WK-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIKS-2-120-WK-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIKS-2-121-WK-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIKS-2-122-WK-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: H. Moduł humanistyczny, społeczny lub ekonomiczny II.1.s


The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot do wyboru

3
 
GIKS-2-106-WK-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIKS-2-107-WK-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIKS-2-108-WK-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semester 2, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

A. PRZEDMIOTY WSPÓLNE

5
 
GIKS-2-209-WK-s 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIKS-2-210-WK-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

C. PRZEDMIOTY SPECJALISTYCZNE

21
 
GIKS-2-203-WK-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
GIKS-2-205-WK-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
GIKS-2-206-WK-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
GIKS-2-208-WK-s 30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
GIKS-2-214-WK-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Elective block: Język obcy specjalistyczny


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z języków obcych

2
 
GIKS-2-201-WK-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
GIKS-2-202-WK-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
GIKS-2-211-WK-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Semester 3, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

C. PRZEDMIOTY SPECJALISTYCZNE

23
 
GIKS-2-304-WK-s 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GIKS-2-305-WK-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-

Elective block: D. PRZEDMIOTY OBIERALNE dla specjalności WENTYLACJA I KLIMATYZACJA PRZEMYSŁOWA


The rules for selecting groups/modules: Do wyboru przedmioty z listy w liczbie równej zaznaczonemu limitowi punktów ECTS

4
 
GIKS-2-316-WK-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIKS-2-318-WK-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIKS-2-319-WK-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIKS-2-320-WK-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIKS-2-321-WK-s 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-

Elective block: G. MODUŁY OBCOJĘZYCZNE OBIERALNE


The rules for selecting groups/modules: Wybór przedmiotów o zadanej łącznej liczbie punktów ECTS.

3
 
GIKS-2-306-WK-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIKS-2-307-WK-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIKS-2-308-WK-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIKS-2-309-WK-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GIKS-2-310-WK-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIKS-2-311-WK-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIKS-2-312-WK-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIKS-2-313-WK-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIKS-2-314-WK-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIKS-2-315-WK-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Elective block: M


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden moduł

2
 
GIKS-2-301-WK-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIKS-2-302-WK-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIKS-2-303-WK-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1680