Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo
Course of study:
2019/2020
Code:
GIKS-1-403-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Borowski Marek (borowski@agh.edu.pl)
Module summary

W ramach zajęć student zapoznaje się z instalacjami i urządzeniami grzewczymi oraz sieciami ciepłowniczymi.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Rozumie konieczność stosowania odpowiednich rozwiązań pod kątem obliczenia zapotrzebowania ciepła dla budynków oraz systemów ogrzewania i ciepłowniczych. IKS1A_K03, IKS1A_K01 Activity during classes,
Examination
Skills: he can
M_U001 Potrafi przeprowadzić obliczenia zapotrzebowanie na ciepło w pomieszczeniach budynku. IKS1A_U04, IKS1A_U03, IKS1A_U01, IKS1A_U05 Activity during classes,
Examination,
Execution of a project,
Project
M_U002 Potrafi zastosować odpowiednie rozwiązanie systemu ogrzewania budynku. IKS1A_U04, IKS1A_U03, IKS1A_U01, IKS1A_U05 Activity during classes,
Examination,
Project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Posiada wiedzę na temat procesów wymiany ciepła w ogrzewanych pomieszczeniach budynków. IKS1A_W03, IKS1A_W01, IKS1A_W02 Examination,
Project,
Activity during classes
M_W002 Zna zasady działania urządzeń oraz systemów grzewczych i ciepłowniczych. IKS1A_W03, IKS1A_W01, IKS1A_W02 Activity during classes,
Examination,
Project
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Rozumie konieczność stosowania odpowiednich rozwiązań pod kątem obliczenia zapotrzebowania ciepła dla budynków oraz systemów ogrzewania i ciepłowniczych. + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi przeprowadzić obliczenia zapotrzebowanie na ciepło w pomieszczeniach budynku. + - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi zastosować odpowiednie rozwiązanie systemu ogrzewania budynku. + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę na temat procesów wymiany ciepła w ogrzewanych pomieszczeniach budynków. + - - + - - - - - - -
M_W002 Zna zasady działania urządzeń oraz systemów grzewczych i ciepłowniczych. + - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Preparation for classes 5 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 28 h
Realization of independently performed tasks 9 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (30h):

Wymiana ciepła w pomieszczeniach ogrzewanych.
Sposoby obliczania zapotrzebowania na ciepło budynków.
Układy instalacji centralnego ogrzewania budynków
Instalacje wodne centralnego ogrzewania.
Ogrzewanie płaszczyznowe.
Podstawy regulacji ogrzewań wodnych.
Grzewcze układy dwu-funkcyjne.
Odbiorniki ciepła (grzejniki).
Przewody instalacji wewnętrznych.
Ciepłe i gazowe nośniki ciepła.
Źródła ciepła w ogrzewaniach centralnych. Sprawność i straty ciepła kotłów.
Ogrzewanie miejscowe.
Źródła ciepła ogrzewania sieci ciepłowniczych.
Prowadzenie, elementy i armatura sieci ciepłowniczych.
Pomiary zużycia ciepła
Węzły ciepłownicze.

Project classes (15h):

Obliczanie współczynnika przenikania ciepła dla przegród budowlanych.
Obliczanie zapotrzebowania ciepła dla pomieszczeń i budynków.
Obliczanie instalacji centralnego ogrzewania.
Dobór zaworów regulacyjnych, naczynia wzbiorczego, grzejników i pompy dla instalacji grzewczych.
Obliczanie ogrzewania płaszczyznowego.
Dobór źródła ciepła.
Bilans cieplny węzła cieplnego.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest zaliczenie kolokwium związane z obliczeniami cieplnymi.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = ocena z egzaminu x 0.7 + ocena z ćwiczeń projektowych x 0.3

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W razie nieobecności prowadzący ustala sposób i tryb wyrównywania zaległości, najczęściej w postaci uzupełnienia treści i zagadnień na zajęciach, w których nie uczestniczył student a których formę uzupełnienia podaje prowadzący.

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

1. Albers J., Dommel R., Montaldo-Ventsam H., Nedo H., Uberlacker E., Wagner J.: Systemy centralnego ogrzewania i wentylacji, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2007.
2. Koczyk H.: Ogrzewnictwo. Wyd. Pol. Poznańskiej Poznań. 2000.
3. Krygier K., Klinke T., Sewerynik J.: Ogrzewnictwo Wentylacja Klimatyzacja. WSiP, Warszawa, 1995,
4. Nantka B.: Instalacje grzewcze i wentylacyjne w budownictwie. Wyd. Pol. Śl. Gliwice 2000
5. Nantka M. Ogrzewnictwo i Ciepłownictwo, Tom, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2006
6. Recknagel H., Sprenger E., Honemann W., Schramek E., Ogrzewanie i klimatyzacja – poradnik, EWFE, Gdańsk, 1994,
7. Szarowski A., Łatowski L.: Ciepłownictwo, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2006.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Pompy ciepła typu powietrze-woda jako źródło w systemie grzewczym budynku — [Air to water heat pumps as a source in the heating system of the building] / Marek BOROWSKI, Michał KARCH // Chłodnictwo & Klimatyzacja ; ISSN 1425-9796. — 2015 [nr] 4, s. 62–65. — Bibliogr. s. 65.
Nierównomierność podgrzewania powietrza w szybach wdechowych i jej wpływ na zaburzenia kierunków przepływu — The possibility of evaluation of methane hazard in longwalls based on the previously conducted exploitation / Nikodem SZLĄZAK, Marek BOROWSKI, Leszek Kloc, Dariusz OBRACAJ // Górnictwo : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2000 R. 24 z. 4 s. 259–269.
Ocena pracy skojarzonego układu energetyczno-chłodniczego w klimatyzacji kopalni podziemnej — Energy-cooling connected system at air conditioning of underground coal mine / Jan SZLĄZAK, Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Marek BOROWSKI // W: Chłodnictwo przemysłowe’2001 = Industrial cooling and refrigeration’2001 : VII konferencja energetyków ,,Kierunki i sposoby oszczędzania energii” = VII conference of power engineers “Direction and methods of energy conservation” : Wisła, listopad 2001.
Wykorzystanie ciepła odpadowego w skojarzonym układzie energetyczno-chłodniczym — Waste heat utilization in the associated energy-cooling system / Nikodem SZLĄZAK, Jan SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Marek BOROWSKI // Górnictwo : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2001 R. 25 z. 2 s. 121–128.

Additional information:

None