Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Materials for the conversion and storage of energy
Course of study:
2019/2020
Code:
CIMT-2-226-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Materials Science
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Brylewski Tomasz (brylew@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 The student understands the significance of materials engineering for the development on modern technologies related to renewable energy sources. IMT2A_K03 Participation in a discussion
M_K002 The student is aware of the economic implications of new technologies and their impact on the environment. IMT2A_K03 Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 The student is able to make use of the data available in both Polish and foreign literature in order to indicate directions which can be taken to develop new materials. IMT2A_U01 Presentation
M_U002 The student can assess the usefulness and limitations of energy conversion and storage technologies based on chemical processes. IMT2A_U04 Participation in a discussion
Knowledge: he knows and understands
M_W001 The student has expanded knowledge on the physics and chemistry of solid bodies, which is indispensable for understanding phenomena observed when investigating ceramic materials with certain optical, electrical, thermal, mechanical, and magnetic properties. IMT2A_W01 Participation in a discussion
M_W002 The student has expanded knowledge on the technologies of producing new ceramic materials applied in devices used for energy conversion and storage. IMT2A_W03 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 The student understands the significance of materials engineering for the development on modern technologies related to renewable energy sources. + - - - - - - - - - -
M_K002 The student is aware of the economic implications of new technologies and their impact on the environment. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 The student is able to make use of the data available in both Polish and foreign literature in order to indicate directions which can be taken to develop new materials. + - - - - - - - - - -
M_U002 The student can assess the usefulness and limitations of energy conversion and storage technologies based on chemical processes. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 The student has expanded knowledge on the physics and chemistry of solid bodies, which is indispensable for understanding phenomena observed when investigating ceramic materials with certain optical, electrical, thermal, mechanical, and magnetic properties. + - - - - - - - - - -
M_W002 The student has expanded knowledge on the technologies of producing new ceramic materials applied in devices used for energy conversion and storage. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 52 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 h
Realization of independently performed tasks -5 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (30h):

Lecture program:
1) Essential aspects of energy conversion and storage (energy and the law of conservation of energy, conversion of energy in nature, physical and chemical bases of energy conversion phenomena, physical and chemical bases of energy storage).
2) A review of conventional and non-conventional sources of energy.
3) New materials with specific optical, electrical, thermal, mechanical and magnetic properties and their potential application in devices used for energy conversion and storage.
4) Selected methods of converting mechanical, thermal and solar energy to electrical energy (wind power, hydropower, geothermal energy, thermoelectricity, photovoltaics).
5) Selected methods of converting chemical energy to electrical energy (capacitors and electrochemical sensors, fuel cells, biomass).
6) Selected methods of storing energy (pumped-storage power plants, gas compression – CAES systems, flywheels, storage of thermal energy, supercapacitors, batteries, superconducting magnets).
7) Hydrogen as an energy carrier.

Seminar program:
The subject matter of the seminar is closely related to the subject matter of the lectures. The students prepare presentations on the following topics: the bases of electrochemistry, thermal, optical and magnetic properties, issues connected with mass transport phenomena in solid bodies, the technologies used to manufacture electrolyte and electrode materials, and ways of utilizing renewable energy sources in Poland and in the world.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
  • Lectures:
    – Attendance is mandatory: No
    – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Method of calculating the final grade:

Final grade = 0,5P + 0,5K
P – evaluation of your presentation
K – evaluation of final test

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1) Electrochemical energy conversion and storage / ed. by J. O’M. Bockris, et al.. New York, Plenum Press, 1981.
2) Electrochemical materials science / ed. by J. O’M. Bockris, et al.. New York , London, Plenum Press, 1981.
2) Electrochemical technologies for energy storage and conversion. Vol. 1 / ed. by Ru-Shi Liu, et al., Weinheim, Wiley-VCH Verlag & Co. KGaA, 2012.
3) Electrochemical technologies for energy storage and conversion. Vol. 2 / ed. by Ru-Shi Liu, et al., Weinheim, Wiley-VCH Verlag & Co. KGaA, 2012.
4) Electrochemical supercapacitors for energy storage and delivery: fundamentals and applications / Aiping Yu, Victor Chabot and Jiujun Zhang. Boca Raton, CRC Press/Taylor & Francis Group, 2013.
5) Proceedings of the symposium on electrode materials and processes for energy conversion and storage / eds.: S. Srinivasan, D. D. Macdonald, A. C. Khandkar, Pennington, The Electrochemical Society, 1994.
6) Electrode processes in solid state ionics : theory and application to energy conversion and storage : proceedings of the NATO Advanced Study Institute held at Ajaccio (Corsica), 28 August – 9 September 1975 / ed. by M. Kleitz, J. Dupuy, Dordrecht, Boston, D. Reidel Publishing Company, Published in cooperation with NATO Scientific Affairs Division, 1976.
7) Renewable energy conversion, transmission and storage / Bent Sørensen. Amsterdam, Elsevier/Academic Press, 2007.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None