Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Projektowanie leków
Course of study:
2019/2020
Code:
CIMT-2-231-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Materials Science
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
Responsible teacher:
prof. dr hab. Silberring Jerzy (jerzy.silberring@agh.edu.pl)
Module summary

Student zyskuje informację o podstawowych zagadnieniach związanych z projektowaniem leków i zachowaniem się tych substancji w organizmie.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego uzupełniania wiedzy IMT2A_K02, IMT2A_K03 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 nabyta wiedza umożliwi zrozumienie procesów projektowania, optymalizacji i kontroli nowych związków o działaniu farmakologicznym IMT2A_U05, IMT2A_U01, IMT2A_U03 Test
M_U002 potrafi samodzielnie opracować prezentację nt. projektowania i kontroli jakości nowych leków IMT2A_U05, IMT2A_U04, IMT2A_U01 Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu procesów projektowania i kontroli właściwości leków IMT2A_W04, IMT2A_W03, IMT2A_W05 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego uzupełniania wiedzy - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 nabyta wiedza umożliwi zrozumienie procesów projektowania, optymalizacji i kontroli nowych związków o działaniu farmakologicznym - - - - - - - - - - -
M_U002 potrafi samodzielnie opracować prezentację nt. projektowania i kontroli jakości nowych leków - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu procesów projektowania i kontroli właściwości leków + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Module content
Lectures (30h):
Wykład ma na celu zaznajomienie słuchaczy z zagadnieniami związanymi historią medycyny, farmakokinetyką i farmakodynamiką leków, receptorami, lekami peptydowymi i białkowymi, substancjami stosowanymi w leczeniu nowotworów, substancjami stosowanymi w sporcie jako doping. Kurs wprowadza również tematykę związaną z toksykologią i analizą substancji za pomocą spektrometrii mas.
Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie kursu odbywa się na podstawie testu jednokrotnego wyboru, obejmującego zagadnienia prezentowane na wykładzie. 100% obecność na wykładzie pozwala uzyskać dodatkowe 2 punkty. Obecność na więcej niż 80% wykładów pozwala uzyskać dodatkowy 1 punkt na egzaminie.

Zasady zaliczeń poprawkowych: dostępne dwa terminy zaliczeń poprawkowych w sesji egzaminacyjnej – daty uzgadniane ze Starostą Roku. W zależności od liczby studentów możliwa jest ustna forma egzaminu.

Participation rules in classes:
  • Lectures:
    – Attendance is mandatory: No
    – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Method of calculating the final grade:

Ocenę końcową stanowi ocena z końcowego egzaminu, która może zostać podniesiona ze względu na obecność studenta na wykładach.
Punktacja zgodna z ogólnymi zasadami, przyjętymi w Regulaminie studiów AGH

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na wykładzie student może prosić prowadzącego o wskazanie odpowiednich materiałów do przestudiowania, w celu nadrobienia zaległości

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Materiały z wykładu oraz informacje i pomoce zamieszczone na serwerze Katedry Biochemii i Neurobiologii: neuro.agh.edu.pl

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None