Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 107/2019 z dnia 26-06-2019

Semester 1, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Chemia ogólna

9
 
MIMT-1-112-s 30 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 9
+

Engineering

4
 
MIMT-1-104-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Other Basic

4
 
MIMT-1-102-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1
-
MIMT-1-103-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
MIMT-1-106-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1
-

Physics

3
 
MIMT-1-111-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Elective block: Wstęp do matematyki


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera kurs podstawowy lub rozszerzony

10
 
MIMT-1-101-s 30 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 10
+
MIMT-1-105-s 30 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 10
+

Semester 2, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Mathematics

4
 
MIMT-1-205-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Non-technical

 
MIMT-1-202-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0
-

Physics

9
 
MIMT-1-203-s 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 9
+

Elective block: Język obcy do wyboru

 
MIMT-1-211-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
MIMT-1-212-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
MIMT-1-213-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
MIMT-1-214-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
MIMT-1-215-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

Elective block: Matematyka kurs


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera kurs podstawowy lub rozszerzony

5
 
MIMT-1-201-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
MIMT-1-204-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Elective block: Przedmioty obieralne - humanizujące (Af) - semestr letni


The rules for selecting groups/modules: Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden przedmiot z poniższej listy. Zasady i terminy zapisu na przedmioty obieralne ustala Dziekanat

1
 
MIMT-1-217-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 1
-
MIMT-1-218-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 1
-
MIMT-1-219-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 1
-
MIMT-1-220-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 1
-
MIMT-1-223-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 1
-
MIMT-1-224-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 1
-

Elective block: Moduł specjalistyczny


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z modułów specjalistycznych. Wybór modłułu specjalistycznego determinuje wybór ścieżki kształcenia począwszy od semestru III.

11
 

Elective block: Moduł A - Inżynieria materiałowa materiałów niemetalicznych

 
MIMT-1-206-s 45 30 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 11
+

Elective block: Moduł B - Inżynieria tworzyw metalicznych

 
MIMT-1-207-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
MIMT-1-208-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
MIMT-1-209-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
MIMT-1-210-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Semester 3, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

27
 
MIMT-1-301-s 28 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIMT-1-303-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIMT-1-304-s 42 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 7
+
MIMT-1-306-s 14 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 5
-
MIMT-1-308-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 5
+

Non-technical

 
MIMT-1-305-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Elective block: Język obcy do wyboru

 
MIMT-1-307-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
MIMT-1-309-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
MIMT-1-310-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
MIMT-1-311-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
MIMT-1-312-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-

Elective block: Przedmioty obieralne


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera 1 przedmiot

3
 
MIMT-1-302-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
MIMT-1-316-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Semester 4, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

20
 
MIMT-1-402-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIMT-1-403-s 28 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
MIMT-1-404-s 28 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
MIMT-1-408-s 14 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
MIMT-1-410-s 28 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+

Non-technical

 
MIMT-1-401-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Other Basic

5
 
MIMT-1-409-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 5
-

Elective block: Język obcy (do wyboru) z egzaminem na poziomie B-2

5
 
MIMT-1-405-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
MIMT-1-406-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
MIMT-1-407-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
MIMT-1-411-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
MIMT-1-412-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+

Semester 5, October 2021 - February 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

15
 
MIMT-1-501-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
+
MIMT-1-508-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
MIMT-1-511-s 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
MIMT-1-517-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+

Elective block: Obcojęzyczny przedmiot obieralny


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera 1 przedmiot

3
 
MIMT-1-502-s 14 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 42 3
-
MIMT-1-504-s 14 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 42 3
-
MIMT-1-526-s 14 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 42 3
-

Elective block: Blok obieralny

12
 

Elective block: Blok 1 (1 przedmiot do wyboru)

 
MIMT-1-505-s 14 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
-
MIMT-1-506-s 14 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
-
MIMT-1-507-s 28 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
-

Elective block: Blok 2 (1 przedmiot do wyboru)

 
MIMT-1-509-s 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
-
MIMT-1-510-s 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
-
MIMT-1-512-s 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
-

Elective block: Blok 3 (1 przedmiot do wyboru)

 
MIMT-1-503-s 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
-
MIMT-1-513-s 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
-
MIMT-1-514-s 28 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
-
MIMT-1-515-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
-

Semester 6, March 2022 - September 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

14
 
MIMT-1-612-s 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 5
+
MIMT-1-617-s 28 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIMT-1-618-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-

Praktyka zawodowa

4
 
MIMT-1-614-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
-

Elective block: Blok obieralny

12
 

Elective block: Blok 1 (1 przedmiot do wyboru)

 
MIMT-1-601-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
MIMT-1-604-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
MIMT-1-606-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+

Elective block: Blok 2 (1 przedmiot do wyboru)

 
MIMT-1-602-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
MIMT-1-603-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
MIMT-1-611-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+

Elective block: Blok 3 (1 przedmiot do wyboru)

 
MIMT-1-607-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
MIMT-1-608-s 28 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
MIMT-1-609-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
MIMT-1-610-s 28 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+

Semester 7, October 2022 - February 2023

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

3
 
MIMT-1-704-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
-

Thesis

15
 
MIMT-1-701-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
-

Elective block: Blok obieralny

12
 

Elective block: Blok 1 (1 przedmiot do wyboru)

 
MIMT-1-702-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
MIMT-1-703-s 28 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+

Elective block: Blok 2 (1 przedmiot do wyboru)

 
MIMT-1-705-s 28 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
MIMT-1-706-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+

Elective block: Blok 3 (1 przedmiot do wyboru)

 
MIMT-1-707-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
MIMT-1-708-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 4422