Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 114/2019 z dnia 26-06-2019

-

Semester 1, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Chemistry

9
 
CIMT-1-106-s 30 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 9
+

Engineering

4
 
CIMT-1-103-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Other Basic

4
 
CIMT-1-101-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1
-
CIMT-1-102-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1
-
CIMT-1-108-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-

Physics

3
 
CIMT-1-107-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Elective block: Wstęp do matematyki


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera kurs podstawowy lub rozszerzony

10
 
CIMT-1-104-s 30 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 10
+
CIMT-1-105-s 30 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 10
+

Semester 2, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Mathematics

4
 
CIMT-1-206-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Non-technical

 
CIMT-1-209-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0
-

Physics

9
 
CIMT-1-203-s 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 9
+

Elective block: Język obcy


The rules for selecting groups/modules: Do wyboru jeden moduł z grupy

 
Expand/collapse content
CIMT-1-201-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
CIMT-1-210-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
CIMT-1-215-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
CIMT-1-219-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
CIMT-1-220-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

Elective block: Matematyka kurs


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera kurs podstawowy lub rozszerzony

5
 
CIMT-1-204-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
CIMT-1-205-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Elective block: Przedmioty obieralne - humanizujące (Af)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden przedmiot z poniższej listy. Zasady i terminy zapisu na przedmioty obieralne ustala Dziekanat

1
 
Expand/collapse content
CIMT-1-207-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 1
-
CIMT-1-208-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 1
-
CIMT-1-211-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 1
-
CIMT-1-212-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 1
-
CIMT-1-213-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 1
-
CIMT-1-216-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 1
-
CIMT-1-218-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 1
-

Elective block: Moduł specjalistyczny


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z modułów specjalistycznych. Wybór modułu specjalistycznego determinuje wybór ścieżki kształcenia począwszy od semestru III.

11
 

Elective block: Moduł A Inżynieria materiałowa materiałów niemetalicznych

 
CIMT-1-202-s 45 30 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 11
+

Elective block: Moduł B Inżynieria materiałowa materiałów metalicznych

 
CIMT-1-214-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
CIMT-1-221-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
CIMT-1-222-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
CIMT-1-223-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semester 3, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

5
 
CIMT-1-304-s 30 0 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 75 5
-

Non-technical

 
CIMT-1-305-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Other Basic

22
 
CIMT-1-301-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 60 7
+
CIMT-1-302-s 45 0 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 105 8
+
CIMT-1-303-s 45 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 90 7
+

Elective block: Język obcy


The rules for selecting groups/modules: Do wyboru jeden moduł z grupy

 
Expand/collapse content
CIMT-1-307-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
CIMT-1-308-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
CIMT-1-309-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
CIMT-1-310-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
CIMT-1-313-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-

Elective block: Przedmiot obieralny kierunkowy(Cf) I


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z przedmiotów z listy. Pełna lista przedmiotów i opisy w semestrze 0.

2
 
Expand/collapse content
CIMT-1-306-s
.
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CIMT-1-311-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CIMT-1-312-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semester 4, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

14
 
CIMT-1-401-s 30 0 45 0 0 30 0 0 0 0 0 0 105 8
+
CIMT-1-404-s 30 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 60 3
-
CIMT-1-405-s
.
30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Non-technical

 
CIMT-1-406-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Other Basic

10
 
CIMT-1-402-s 30 0 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 75 5
+
CIMT-1-403-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+

Elective block: Język obcy


The rules for selecting groups/modules: Do wyboru jeden moduł z grupy

5
 
Expand/collapse content
CIMT-1-407-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
CIMT-1-408-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
CIMT-1-409-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
CIMT-1-411-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
CIMT-1-414-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+

Elective block: Przedmiot obieralny kierunkowy(Cf) II


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z przedmiotów z listy. Pełna lista przedmiotów i opisy w semestrze 0.

2
 
Expand/collapse content
CIMT-1-410-s
.
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CIMT-1-412-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CIMT-1-413-s
.
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semester 5, October 2021 - February 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

10
 
CIMT-1-503-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
CIMT-1-505-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Other Basic

10
 
CIMT-1-502-s 30 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+
CIMT-1-504-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Physics

6
 
CIMT-1-501-s
-
30 0 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 75 6
+

Elective block: Przedmioty obieralne kierunkowe(Cf) III i IV


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dwa przedmioty z listy. Pełna lista przedmiotów i opisy w semestrze 0.

4
 
Expand/collapse content
CIMT-1-506-s
.
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CIMT-1-509-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CIMT-1-510-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semester 6, March 2022 - September 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

23
 
CIMT-1-601-s 30 0 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 75 5
+
CIMT-1-602-s 30 0 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 75 5
+
CIMT-1-603-s 30 0 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 75 5
+
CIMT-1-604-s 30 0 0 15 0 30 0 0 0 0 0 0 75 3
-
CIMT-1-606-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 1
-
CIMT-1-607-s 0 0 0 0 0 0 240 0 0 0 0 0 240 4
-

Elective block: Materiały i Technologie


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dwa moduły

4
 
CIMT-1-618-s 30 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 45 2
-
CIMT-1-619-s 30 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 45 2
-
CIMT-1-620-s 30 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 45 2
-
CIMT-1-621-s 30 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 45 2
-

Elective block: Przedmiot obieralny anglojęzyczny(DF) I


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z przedmiotów z listy. Pełna lista przedmiotów i opisy w semestrze 0.

3
 
Expand/collapse content
CIMT-1-605-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 3
-
CIMT-1-609-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semester 7, October 2022 - February 2023

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Materiały i Technologie II

12
 
CIMT-1-702-s 30 0 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 75 4
+
CIMT-1-703-s 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
CIMT-1-704-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 30 1
-
CIMT-1-706-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
+
CIMT-1-712-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Non-technical

3
 
CIMT-1-705-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15 1
-
CIMT-1-711-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Thesis

15
 
CIMT-1-701-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15 15
-

Completion of modules in any semester

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Elective block: Przedmioty obieralne - anglojęzyczne (Df) - semestr letni


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty z grupy “Przedmioty obieralne – anglojęzyczne (Df)” zgodnie z planem studiów. Zasady i terminy zapisu na przedmioty obieralne ustala Dziekanat

3
 
CIMT-1-001-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 3
-
CIMT-1-002-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 3
-
CIMT-1-004-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 3
-
CIMT-1-005-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 3
-
CIMT-1-006-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 3
-
CIMT-1-007-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 3
-
CIMT-1-008-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 3
-
CIMT-1-018-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 3
-
CIMT-1-036-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 3
-
CIMT-1-037-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 3
-
CIMT-1-038-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 3
-
CIMT-1-039-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 3
-
CIMT-1-041-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 3
-
CIMT-1-042-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 3
-
CIMT-1-046-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 3
-
CIMT-1-054-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 3
-
CIMT-1-065-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 3
-
CIMT-1-070-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 3
-
CIMT-1-071-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 30 3
-
CIMT-1-073-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Elective block: Przedmioty obieralne - humanizujące (Af)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden przedmiot z poniższej listy. Zasady i terminy zapisu na przedmioty obieralne ustala Dziekanat

1
 
Expand/collapse content
CIMT-1-034-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 1
-

Elective block: Przedmioty obieralne - kierunkowe (Cf) - semestr letni


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty z grupy “Przedmioty obieralne – kierunkowe (Cf)” zgodnie z planem studiów. Zasady i terminy zapisu na przedmioty obieralne ustala Dziekanat

2
 
CIMT-1-009-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CIMT-1-010-s
.
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CIMT-1-011-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CIMT-1-033-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CIMT-1-040-s
.
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CIMT-1-043-s
.
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CIMT-1-044-s
.
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CIMT-1-045-s
.
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CIMT-1-048-s
.
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CIMT-1-049-s
.
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CIMT-1-050-s
.
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CIMT-1-052-s
.
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CIMT-1-053-s
.
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CIMT-1-055-s
.
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CIMT-1-056-s
.
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 3
-
CIMT-1-057-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CIMT-1-058-s
.
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CIMT-1-060-s
.
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CIMT-1-061-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CIMT-1-062-s
.
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CIMT-1-063-s
.
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CIMT-1-064-s
.
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CIMT-1-066-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CIMT-1-067-s
.
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CIMT-1-069-s
.
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Przedmioty obieralne - kierunkowe (Cf) - semestr zimowy


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty z grupy “Przedmioty obieralne – kierunkowe (Cf)” zgodnie z planem studiów. Zasady i terminy zapisu na przedmioty obieralne ustala Dziekanat

2
 
CIMT-1-003-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CIMT-1-012-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CIMT-1-013-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CIMT-1-014-s
.
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CIMT-1-015-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CIMT-1-016-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CIMT-1-017-s
.
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CIMT-1-019-s
.
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CIMT-1-020-s
.
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CIMT-1-021-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CIMT-1-022-s
.
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CIMT-1-023-s
.
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CIMT-1-024-s
.
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CIMT-1-025-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CIMT-1-026-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CIMT-1-027-s
.
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CIMT-1-028-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CIMT-1-029-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CIMT-1-030-s
.
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CIMT-1-032-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CIMT-1-035-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CIMT-1-047-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CIMT-1-068-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CIMT-1-072-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 6120