Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 107/2019 z dnia 26-06-2019

Semester 1, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Engineering

25
 
MIMT-2-101-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
MIMT-2-102-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
MIMT-2-103-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
MIMT-2-104-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
MIMT-2-105-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
MIMT-2-106-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
MIMT-2-107-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+

Przedmiot HS

5
 
MIMT-2-108-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
MIMT-2-110-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Zajęcia dobrowolne

 
MIMT-2-109-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-

Semester 2, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Elective block: Język obcy do wyboru

2
 
MIMT-2-201-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
MIMT-2-202-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
MIMT-2-203-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Elective block: Obcojęzyczny przedmiot obieralny (1 do wyboru)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera 1 przedmiot

3
 
MIMT-2-218-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
MIMT-2-233-s 14 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 42 3
-
MIMT-2-234-s 14 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 42 3
-
MIMT-2-235-s 14 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 42 3
-
MIMT-2-236-s 14 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 42 3
-

Elective block: Ścieżka dyplomowania


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera 5 przedmiotów – wybór min. 3 przedmiotów ze ścieżki = ścieżka w suplemencie do dyplomu, inny wybór – brak ścieżki dyplomowania w suplemencie do dyplomu

25
 

Elective block: Ścieżka dyplomowania - Nowoczesne materiały inżynierskie

 
MIMT-2-212-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIMT-2-213-s 28 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 56 5
+
MIMT-2-215-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIMT-2-216-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIMT-2-217-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIMT-2-219-s 28 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIMT-2-220-s 28 0 14 0 0 14 0 0 0 0 0 56 5
+
MIMT-2-221-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 84 5
+
MIMT-2-222-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIMT-2-223-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIMT-2-224-s 28 0 15 13 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIMT-2-225-s 28 0 15 13 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+

Elective block: Ścieżka dyplomowania - Zaawansowane techniki wytwarzania

 
MIMT-2-204-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIMT-2-205-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIMT-2-206-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIMT-2-207-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIMT-2-208-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIMT-2-209-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIMT-2-210-s 28 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIMT-2-211-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIMT-2-232-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+

Elective block: Ścieżka dyplomowania - inżynieria spajania

 
MIMT-2-214-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIMT-2-226-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIMT-2-227-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIMT-2-228-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIMT-2-229-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIMT-2-230-s 28 0 15 13 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIMT-2-231-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+

Semester 3, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Engineering

25
 
MIMT-2-301-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-
MIMT-2-302-s 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 42 5
-

Elective block: Przedmiot obieralny (e-learning)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera 1 przedmiot

5
 
MIMT-2-303-s 0 0 0 28 0 28 0 0 0 0 0 56 5
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 2429