Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Powder Metallurgy Materials
Course of study:
2019/2020
Code:
MIMT-2-209-s
Faculty of:
Metals Engineering and Industrial Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Materials Science
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Romański Andrzej (aromansk@agh.edu.pl)
Module summary

Przegląd wyrobów konkurencyjnych i bezkonkurencyjnych wytwarzanych klasyczną technologią metalurgii proszków oraz technologiami pokrewnymi.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student potrafi myśleć w sposób kreatywny oraz ma świadomość konieczności ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. IMT2A_K01, IMT2A_K02 Activity during classes,
Examination
Skills: he can
M_U001 Student potrafi wybrać surowce (metaliczne proszki) oraz zaprojektować proces produkcji zmierzający do uzyskania materiału o określonej mikrostrukturze i własnościach. IMT2A_U05, IMT2A_U01, IMT2A_U04 Execution of laboratory classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna podstawowe procesy technologiczne metalurgii proszków oraz metody produkcji materiałów kompozytowych. IMT2A_W03 Examination,
Execution of laboratory classes
M_W002 Student zna materiały wytwarzane wyłącznie metodami metalurgii proszków. IMT2A_W03 Examination,
Execution of laboratory classes
M_W003 Student posiada poszerzoną wiedzę na temat technologii produkcji materiałów kompozytowych które łączą procesy stosowane w metalurgii proszków, odlewnictwie, przeróbce plastycznej, galwanotechnice, itp. IMT2A_W03 Examination,
Execution of laboratory classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
56 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student potrafi myśleć w sposób kreatywny oraz ma świadomość konieczności ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi wybrać surowce (metaliczne proszki) oraz zaprojektować proces produkcji zmierzający do uzyskania materiału o określonej mikrostrukturze i własnościach. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna podstawowe procesy technologiczne metalurgii proszków oraz metody produkcji materiałów kompozytowych. + - + - - - - - - - -
M_W002 Student zna materiały wytwarzane wyłącznie metodami metalurgii proszków. + - + - - - - - - - -
M_W003 Student posiada poszerzoną wiedzę na temat technologii produkcji materiałów kompozytowych które łączą procesy stosowane w metalurgii proszków, odlewnictwie, przeróbce plastycznej, galwanotechnice, itp. + - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 128 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 56 h
Preparation for classes 20 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (28h):

1. Konkurencyjne i bezkonkurencyjne zastosowania technologii metalurgii proszków.
2. Spieki konstrukcyjne na bazie żelaza.
3. Spieki konstrukcyjne na bazie miedzi, aluminium, niklu i tytanu.
4. Spiekane łożyska samosmarujące oraz taśmy bimetalowe.
5. Spiekane filtry i przegrody płomieniowe. Spieki ciężkie.
6. Otrzymywanie wolframu, molibdenu i innych metali wysokotopliwych metodami metalurgii proszków.
7. Spiekane materiały narzędziowe: węgliki spiekane, spiekane stale szybkotnące.
8. Materiały metaliczno-diamentowe, materiały super-twarde (polikrystaliczny diament i regularny azotek boru).
9. Spiekane styki elektryczne rozłączne i ślizgowe.
10. Materiały cierne. Materiały o specjalnych własnościach magnetycznych: spieki magnetycznie miękkie oraz spiekane magnesy trwałe.
11. Omówienie podstawowych zagadnień dotyczących materiałoznawstwa materiałów kompozytowych. Definicja i podział kompozytów.
12. Metody wytwarzania włókien i wiskerów. Wytwarzanie kompozytów: odlewanie, odlewanie pod ciśnieniem, infiltracja, mechaniczna synteza, prasowanie na gorąco, formowanie wtryskowe, zalewanie gęstwą, formowanie natryskowe.

Laboratory classes (28h):

1. Wpływ metody formowania na wybrane własności spieków.
2. Kontrola zmian wymiarowych w spiekach Fe-Cu.
3. Projektowanie mikrostruktury materiałów spiekanych – cz.1.
4. Projektowanie mikrostruktury materiałów spiekanych – cz.2.
5. Badania materiałów wysokoporowatych.
6. Badania kompozytów wzmacnianych włóknami.
7. Badania kompozytów wzmacnianych cząstkami.
8. Badania mikroskopowe materiałów spiekanych.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Podaje prowadzący na pierwszych zajęciach w semestrze.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona: 0,4 oceny z ćwiczeń laboratoryjnych + 0,6 oceny z egzaminu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Podaje prowadzący na pierwszych zajęciach w semestrze.

Prerequisites and additional requirements:

Brak

Recommended literature and teaching resources:

1) W. Rutkowski: Projektowanie właściwości wyrobów spiekanych z proszków i włókien. PWN, Warszawa 1977
2) W. Missol: Spiekane części maszyn. Śląsk, Katowice 1978.
3) I. Hyla: Wybrane zagadnienia z inżynierii materiałów kompozytowych, PWN, Warszawa 1978.
4) I. Hyla, J. Myalski, J. Śleziona: Kompozyty. Ćwiczenia laboratoryjne. Politechnika Śląska, Skrypt uczelniany nr 1264, Gliwice 1986.
5) A. Ciaś, H. Frydrych, T. Pieczonka: Zarys metalurgii proszków. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1992.
6) J. Leżański: Proszki metali i wysokotopliwych faz. Metody wytwarzania. Wydawnictwo AGH, Kraków 1994.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Additional information:

None