Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 112/2019 z dnia 26-06-2019

Semester 1, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Kanon IMiM 1

28
 
RIMM-1-101-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
RIMM-1-102-s 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
+
RIMM-1-103-s 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 9
+
RIMM-1-105-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
RIMM-1-107-s 26 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 36 2
-
RIMM-1-110-s 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
-

Non-technical

 
RIMM-1-104-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0
-

Elective block: Moduł HS przedmioty humanistyczno-społeczne


The rules for selecting groups/modules: student wybiera jeden z zaproponowanych przedmiotów z propozycji Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych – adres linku

2
 
RIMM-1-106-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Moduł H-S
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semester 2, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Kanon IMiM 1

30
 
RIMM-1-201-s 26 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 2
-
RIMM-1-202-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
RIMM-1-203-s 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 9
+
RIMM-1-204-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+
RIMM-1-205-s 26 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 4
+
RIMM-1-206-s 26 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 2
-
RIMM-1-208-s 26 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 54 4
-

Non-technical

 
RIMM-1-209-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Elective block: Foreign language - pass


The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot do wyboru

 
Expand/collapse content
RIMM-1-210-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Foreign language
0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-

Semester 3, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Kanon IMiM 1

30
 
RIMM-1-302-s 26 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 4
+
RIMM-1-303-s 26 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 3
-
RIMM-1-304-s 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
RIMM-1-305-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
RIMM-1-306-s 28 26 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 7
+
RIMM-1-307-s 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 4
-
RIMM-1-308-s 26 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 4
-

Non-technical

 
RIMM-1-310-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Elective block: Foreign language - pass


The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot do wyboru

 
Expand/collapse content
RIMM-1-309-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Foreign language
0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-

Semester 4, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Kanon IMiM 1

25
 
RIMM-1-401-s 26 0 14 26 0 0 0 0 0 0 0 0 66 5
+
RIMM-1-402-s 26 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 4
-
RIMM-1-404-s 26 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 4
+
RIMM-1-405-s 20 16 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 3
-
RIMM-1-407-s 26 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 40 3
-
RIMM-1-408-s 26 26 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 6
+

Elective block: Final evaluation


The rules for selecting groups/modules: Ocena końcowa z kursu języka obcego – semestry 2, 3 i 4 + egzamin w sem. 4

5
 
Expand/collapse content
RIMM-1-403-s
The module has not been published by the person responsible for it.
English
0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Semester 5, October 2021 - February 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Kanon IMiM 1

23
 
RIMM-1-501-s 14 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 40 4
+
RIMM-1-502-s 26 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 5
+
RIMM-1-504-s 26 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 4
-
RIMM-1-506-s 28 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
RIMM-1-510-s 14 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 40 3
-
RIMM-1-514-s 28 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-

Elective block: Moduł obieralny IMiM 1


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z poniższych modułów

3
 
RIMM-1-503-s 14 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 3
-
RIMM-1-505-s 26 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 40 3
-

Elective block: Moduł obieralny IMiM 2


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z poniższych modułów

4
 
RIMM-1-507-s 26 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 54 4
+
RIMM-1-513-s 26 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 54 4
+

Semester 6, March 2022 - September 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Kanon IMiM 1

23
 
RIMM-1-601-s 28 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 52 4
-
RIMM-1-602-s 26 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 52 4
+
RIMM-1-603-s 26 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 3
-
RIMM-1-605-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Engineering of processes and devices
26 0 16 18 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
RIMM-1-606-s 26 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 3
-
RIMM-1-609-s 14 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 28 2
-
RIMM-1-610-s 26 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 3
-

Elective block: Praca przejściowa IM


The rules for selecting groups/modules: student wybiera temat pracy zgodnie z profilem

3
 
RIMM-1-608-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Project work
0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-

Elective block: Praktyki studenckie


The rules for selecting groups/modules: Praktyka indywidualna – min 4 tygodnie

4
 
RIMM-1-607-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
-

Semester 7, October 2022 - February 2023

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Thesis

15
 
RIMM-1-701-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 90 15
-

Elective block: Blok modułów obieralnych w języku obcym_I


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z przedmiotów w języku angielskim, spośród wymienionych poniżej.

3
 
RIMM-1-709-s 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 30 3
-
RIMM-1-711-s 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 30 3
-
RIMM-1-713-s 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Elective block: Elective non-directional


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden moduł z listy

2
 
RIMM-1-706-s 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
RIMM-1-707-s 14 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 24 2
-

Elective block: HS


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z podanych przedmiotów

2
 
RIMM-1-703-s 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 30 2
-
RIMM-1-704-s 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 30 2
-
RIMM-1-705-s 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: HS - humanistyczno-społeczne -Zarządzanie BM IE


The rules for selecting groups/modules: student wybiera jeden z przedmiotów

3
 
RIMM-1-702-s 14 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 28 3
-
RIMM-1-708-s 20 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 34 3
-

Elective block: Moduł obieralny IMiM 1


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z poniższych modułów

3
 
RIMM-1-712-s 18 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 38 3
-
RIMM-1-714-s 18 0 6 14 0 0 0 0 0 0 0 0 38 3
-

Elective block: Seminarium dyplomowe IM


The rules for selecting groups/modules: student wybiera seminarium zgodnie z profilem dyplomowania

2
 
RIMM-1-710-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15 2
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 2949