Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 112/2019 z dnia 26-06-2019

Semester 1, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Engineering

28
 
RIME-2-101-WM-s 28 0 56 14 0 0 0 0 0 0 0 98 8
+
RIME-2-102-WM-s 28 0 26 14 0 0 0 0 0 0 0 68 6
-
RIME-2-105-WM-s 42 0 26 28 0 0 0 0 0 0 0 96 7
+
RIME-2-106-WM-s 42 0 26 28 0 0 0 0 0 0 0 96 7
+

Elective block: Blok modułów obieralnych humanistyczno-społecznych


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden moduł z bloku

2
 
RIME-2-108-WM-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
RIME-2-109-WM-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
RIME-2-110-WM-s 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
RIME-2-111-WM-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-

Semester 2, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Engineering

18
 
RIME-2-201-WM-s 28 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 80 5
+
RIME-2-202-WM-s 56 0 56 42 0 0 0 0 0 0 0 154 8
+
RIME-2-209-WM-s 28 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 70 5
+

Individual research project

7
 
RIME-2-205-WM-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
-

Elective block: Blok modułów obieralnych w języku obcym


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden moduł z bloku.

3
 
Expand/collapse content
RIME-2-203-WM-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
RIME-2-204-WM-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
RIME-2-206-WM-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Control theory fundamentals
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
RIME-2-207-WM-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Software engineering
28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
RIME-2-208-WM-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Group artificial intelligence
28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
RIME-2-210-WM-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Introduction to database systems
14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4
+
RIME-2-214-WM-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Introduction to materials science
28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
RIME-2-216-WM-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+
RIME-2-217-WM-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Nanomaterials and nanotechnology
28 0 16 0 0 12 0 0 0 0 0 56 6
+
RIME-2-218-WM-s 30 0 10 5 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+
RIME-2-219-WM-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+
RIME-2-220-WM-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Soft computing in modeling and control
30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+
RIME-2-221-WM-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+
RIME-2-222-WM-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+

Elective block: Specjalistyczny kurs języka angielskiego


The rules for selecting groups/modules: student wybiera jeden moduł z bloku

2
 
Expand/collapse content
RIME-2-211-WM-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
RIME-2-212-WM-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
RIME-2-213-WM-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Semester 3, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Engineering

4
 
RIME-2-308-WM-s 10 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 14 2
-
RIME-2-314-WM-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
-

Non-technical

3
 
RIME-2-301-WM-s 20 0 10 0 0 10 0 0 0 0 0 40 3
-

Thesis

21
 
RIME-2-303-WM-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-
RIME-2-304-WM-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 150 20
-

Elective block: Blok modułów obieralnych na specjalnosci Wytwarzanie mechatroniczne


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden moduł z bloku

2
 
RIME-2-302-WM-s 10 0 10 0 0 10 0 0 0 0 0 30 2
-
RIME-2-309-WM-s 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
RIME-2-310-WM-s 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
RIME-2-311-WM-s 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1883