Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 75/2019 z dnia 29-05-2019

Semester 1, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Przedmioty inżynierskie

7
 
NIMN-1-103-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-
NIMN-1-104-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Przedmioty kierunkowe

4
 
NIMN-1-105-s 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+

Przedmioty podstawowe

13
 
NIMN-1-101-s 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 9
+
NIMN-1-102-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+

Przedmioty pozatechniczne

2
 
NIMN-1-106-s 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2
-

Elective block: Przedmioty z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych sem. 1 (studia I stopnia)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty za minimum 2 punkty ECTS z proponowanej listy oraz Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych

2
 
NIMN-1-107-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
NIMN-1-108-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
NIMN-1-109-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Semester 2, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Przedmioty inżynierskie

4
 
NIMN-1-204-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Przedmioty kierunkowe

10
 
NIMN-1-205-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
NIMN-1-206-s 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+

Przedmioty podstawowe

18
 
NIMN-1-201-s 45 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 7
+
NIMN-1-202-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 7
+
NIMN-1-203-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+

Przedmioty pozatechniczne

 
NIMN-1-207-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Wychowanie fizyczne I
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0
-

Elective block: Język obcy sem. 2


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z obowiązkowych kursów języka specjalistycznego

 
NIMN-1-208-s
The module has not been published by the person responsible for it.
English B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 1/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
NIMN-1-209-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
NIMN-1-210-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
NIMN-1-211-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
NIMN-1-212-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Russian B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 1/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

Semester 3, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Przedmioty inżynierskie

10
 
NIMN-1-309-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
NIMN-1-310-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
NIMN-1-311-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Przedmioty kierunkowe

3
 
NIMN-1-312-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Przedmioty podstawowe

16
 
NIMN-1-306-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 7
+
NIMN-1-307-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
NIMN-1-308-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+

Przedmioty pozatechniczne

1
 
NIMN-1-313-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Wychowanie fizyczne II
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-
NIMN-1-314-s 15 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 25 1
-

Elective block: Język obcy sem. 3


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z obowiązkowych kursów języka specjalistycznego

 
NIMN-1-301-s
The module has not been published by the person responsible for it.
English B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 2/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
NIMN-1-302-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
NIMN-1-303-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
NIMN-1-304-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
NIMN-1-305-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Russian B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 2/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-

Elective block: Przedmioty z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych sem. 3 (studia I stopnia)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty za minimum 3 punkty ECTS z Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych

3
 

Semester 4, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Przedmioty inżynierskie

5
 
NIMN-1-407-s 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
NIMN-1-408-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-

Przedmioty kierunkowe

13
 
NIMN-1-409-s 30 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 5
+
NIMN-1-410-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
NIMN-1-412-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+

Przedmioty podstawowe

4
 
NIMN-1-406-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+

Przedmioty pozatechniczne

 
NIMN-1-411-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Wychowanie fizyczne III
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Elective block: Język obcy sem. 4


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z obowiązkowych kursów języka specjalistycznego

5
 
NIMN-1-401-s
The module has not been published by the person responsible for it.
English B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 3/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
NIMN-1-402-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
NIMN-1-403-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
NIMN-1-404-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
NIMN-1-405-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Russian B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 3/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+

Semester 5, October 2021 - February 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Przedmioty kierunkowe

4
 
NIMN-1-501-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+

Elective block: Przedmioty obieralne IMN: ekonomiczne


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden przedmiot

1
 
NIMN-1-510-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
NIMN-1-511-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Elective block: Przedmioty obieralne IMN: metalurgia, recykling i ochrona środowiska


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden przedmiot

2
 
NIMN-1-512-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
NIMN-1-513-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Przedmioty obieralne IMN: synteza i przetwórstwo metali i stopów


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden przedmiot

3
 
NIMN-1-514-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
NIMN-1-515-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
NIMN-1-516-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
NIMN-1-517-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Elective block: Ścieżki dyplomowania sem. 5


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jedną ze ścieżek dyplomowania. Wybór obowiązuje także w następnych semestrach.

20
 

Elective block: Ścieżka dyplomowania: Inżynieria materiałów metalicznych sem. 5

 
NIMN-1-502-s 45 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 6
+
NIMN-1-503-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
NIMN-1-504-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
NIMN-1-505-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Elective block: Ścieżka dyplomowania: Przetwórstwo metali nieżelaznych sem. 5

 
NIMN-1-506-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
NIMN-1-507-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
NIMN-1-508-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
NIMN-1-509-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Semester 6, March 2022 - September 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Praktyka zawodowa

4
 
NIMN-1-613-s 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 120 4
-

Przedmioty kierunkowe

4
 
NIMN-1-601-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+

Przedmioty pozatechniczne

2
 
NIMN-1-602-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Przedmioty obieralne IMN: materiały w zastosowaniach inżynierskich


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dwa przedmioty za minimum 5 punktów ECTS

5
 
NIMN-1-609-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
NIMN-1-610-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
NIMN-1-611-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
NIMN-1-612-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-

Elective block: Ścieżki dyplomowania sem. 6


The rules for selecting groups/modules: Student kontynuuje wybraną wcześniej ścieżkę dyplomowania.

15
 

Elective block: Ścieżka dyplomowania: Inżynieria materiałów metalicznych sem. 6

 
NIMN-1-603-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
NIMN-1-604-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
NIMN-1-605-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Elective block: Ścieżka dyplomowania: Przetwórstwo metali nieżelaznych sem. 6

 
NIMN-1-606-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
NIMN-1-607-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
NIMN-1-608-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Semester 7, October 2022 - February 2023

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Praca dyplomowa 1

15
 
NIMN-1-701-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 15
-

Elective block: Przedmioty obieralne IMN: inżynieria produkcji


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty za 1 punkt ECTS

1
 
NIMN-1-707-s 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
NIMN-1-708-s 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Elective block: Przedmioty obieralne IMN: materiały i technologie ich wytwarzania


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty za 8 punktów ECTS

8
 
NIMN-1-705-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
NIMN-1-706-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
NIMN-1-714-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Elective block: Przedmioty obieralne IMN: przedmioty w języku obcym


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty za 4 punkty ECTS

4
 
NIMN-1-709-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
NIMN-1-710-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
NIMN-1-711-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
NIMN-1-712-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
NIMN-1-713-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Elective block: Seminarium dyplomowe


The rules for selecting groups/modules: Student kontynuuje wybraną wcześniej ścieżkę dyplomowania.

2
 
NIMN-1-702-s 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20 2
-
NIMN-1-703-s 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20 2
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 4180