Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 75/2019 z dnia 29-05-2019

Semester 1, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Elective block: Ścieżki dyplomowania sem. 1


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jedną ze ścieżek dyplomowania. Wybór obowiązuje również w następnych semestrach.

19
 

Elective block: Ścieżka dyplomowania: Inżynieria Nowych Materiałów i ścieżka dyplomowania: Zaawansowane technologie przetwórstwa metali sem. 1

 
NIMN-2-101-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
NIMN-2-102-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
NIMN-2-103-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
NIMN-2-104-s 30 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 90 6
+

Elective block: Ścieżka dyplomowania: Modern Materials, Design and Application sem. 1

 
NIMN-2-105-s 30 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0 60 5
+
NIMN-2-106-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
NIMN-2-107-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
NIMN-2-108-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Elective block: Przedmioty z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych sem. 1 (studia II stopnia)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty za 2 punkty ECTS z Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych

2
 

Elective block: Przedmioty obieralne sem. 1


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty za 9 punktów ECTS zgodnie ze ścieżką dyplomowania

9
 

Elective block: Przedmioty obieralne sem. 1 - ścieżka dyplomowania: Inżynieria nowych materiałów i ścieżka dyplomowania: Zaawansowane technologie przetwórstwa metali


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty za 9 punktów ECTS

 
NIMN-2-109-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
NIMN-2-110-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
NIMN-2-111-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
NIMN-2-112-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
NIMN-2-113-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Elective block: Przedmioty obieralne sem. 1 - ścieżka dyplomowania: Modern Materials, Design and Application


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty za 9 punktów ECTS

 
NIMN-2-114-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
NIMN-2-115-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
NIMN-2-116-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
NIMN-2-117-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
NIMN-2-118-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Semester 2, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Elective block: Język obcy na poziomie B2+


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z obowiązkowych kursów języka specjalistycznego

2
 
NIMN-2-223-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
NIMN-2-225-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Spanish B2+ course - compulsory course for students of SECOND-CYCLE STUDIES
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
NIMN-2-226-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
NIMN-2-227-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
NIMN-2-229-s
The module has not been published by the person responsible for it.
French B2+ course - compulsory course for students of SECOND-CYCLE STUDIES
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Elective block: Ścieżki dyplomowania sem. 2


The rules for selecting groups/modules: Student kontynuuje wybraną wcześniej ścieżkę dyplomowania

21
 

Elective block: Ścieżka dyplomowania: Inżynieria Nowych Materiałów sem. 2

 
NIMN-2-201-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
NIMN-2-202-s 15 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
NIMN-2-203-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
NIMN-2-204-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
NIMN-2-205-s 20 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0 50 4
+

Elective block: Ścieżka dyplomowania: Modern Materials, Design and Application sem. 2

 
NIMN-2-211-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
NIMN-2-212-s 30 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0 60 5
+
NIMN-2-213-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+
NIMN-2-214-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
NIMN-2-215-s 15 0 15 30 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Elective block: Ścieżka dyplomowania: Zaawansowane technologie przetwórstwa metali sem. 2

 
NIMN-2-206-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
NIMN-2-207-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
NIMN-2-208-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
NIMN-2-209-s 20 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 35 4
-
NIMN-2-210-s 15 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+

Elective block: Przedmioty z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych sem. 2 (studia II stopnia)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty za 3 punkty ECTS z Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych

3
 

Elective block: Przedmioty obieralne sem. 2


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty za 4 punkty
ECTS dla wybranej przez siebie ścieżki dyplomowania

4
 

Elective block: Przedmioty obieralne sem. 2 dla ścieżki: Inżynieria nowych materiałów i dla ścieżki: Zaawansowane technologie przetwórstwa metali

 
NIMN-2-216-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
NIMN-2-217-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
NIMN-2-218-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
NIMN-2-228-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
NIMN-2-232-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
NIMN-2-233-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Przedmioty obieralne sem. 2 dla ścieżki: Modern Materials, Design and Application

 
NIMN-2-219-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
NIMN-2-220-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
NIMN-2-221-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semester 3, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Praca dyplomowa 1

20
 
NIMN-2-304-s 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30 20
-

Elective block: Seminarium specjalistyczne

2
 
NIMN-2-301-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
NIMN-2-302-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
NIMN-2-303-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Przedmioty obieralne sem. 3

8
 

Elective block: Przedmioty obieralne sem. 3 w j. angielskim ścieżka: Inżynieria nowych materiałów i ścieżka: Zaawansowane technologie przetwórstwa metali


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty za 4 punkty
ECTS

 
NIMN-2-311-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
NIMN-2-312-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Elective block: Przedmioty obieralne sem. 3 ścieżka: Inżynieria nowych materiałów i ścieżka: Zaawansowane technologie przetwórstwa metali


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty za 4 punkty
ECTS

 
NIMN-2-306-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
NIMN-2-307-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
NIMN-2-313-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Przedmioty obieralne sem. 3 ścieżka: Modern Materials, Design and Application


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty za 8 punktów ECTS

 
NIMN-2-305-s 15 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 45 4
-
NIMN-2-309-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
NIMN-2-310-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 2620