Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Technologies in cable industry
Course of study:
2019/2020
Code:
NIMN-1-709-s
Faculty of:
Non-Ferrous Metals
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Inżynieria Metali Nieżelaznych
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Smyrak Beata (smyrak@agh.edu.pl)
Module summary

This module deals with the analysis of materials and technologies used in the cable industry. The
student will be able to analyze the standard and new materials and technologies in the cable industry

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student knows the meaning of the packet EU 3x20 IMN1A_K01, IMN1A_K02 Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 Student can use database of cables and conductors IMN1A_U03, IMN1A_U02 Execution of a project,
Project
M_U002 Student can design basic properties of cables and conductors and other electrical equipment IMN1A_U06, IMN1A_U03 Project,
Execution of a project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student knows properties of materialsused to cables and conductors. IMN1A_W03, IMN1A_W02, IMN1A_W04 Test results
M_W002 Student knows type of cables and conductors according to their applications IMN1A_W04 Test results
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student knows the meaning of the packet EU 3x20 + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student can use database of cables and conductors - - - + - - - - - - -
M_U002 Student can design basic properties of cables and conductors and other electrical equipment - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student knows properties of materialsused to cables and conductors. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student knows type of cables and conductors according to their applications + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 102 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Preparation for classes 25 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (15h):

The main aim of subject is knowledge transfer connected with:
a) cables and conductors production,
b) materials used for cables and conductors
c) main applictaions of cables and conductors
d) world and domestic cables and conductors market.
1.Polish national electro-energetic grid, possesional structure of polish
electroenergetics system structure.
2.Kind and structure of cables and conductors. Terminology. Standarization.
3.Requirements of cables and conductors (construction, mechanical and electrical
properties)
4.Materials for cables and conductors (conductive materials, insulating materials,
protective materials)
5.Main technologies of cables and conductors production
6.The basic research of cables and conductors.
7.The basic rules of cables and conductors design.
8.Characteristics of cables and conductors technologies
9.Characteristics of world and domestic cables market

Project classes (30h):

1.Elaboration and analysis of materials database use for cables and conductors
2.Design of overhead conductors production
3.Design of trolley wires production
4.Design of multiple conductor cables production
5.Design of cable manufacturing business

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Lecture: final test on the condition of positive evaluation of laboratory and project exercises
Design exercises: Passed project

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

100% of evaluation = 50% of finish lecture test +50% of excersises

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

indyvidual agreements

Prerequisites and additional requirements:

Basic knowledge of chemistry, physics, mechanics and metals processing

Recommended literature and teaching resources:

1.T. Knych: Energetyczne przewody napowietrzne. Teoria, materiały, aplikacje, Wyd. AGH, 2010
2.K. Żmuda: Elektroenergetyczne układy przesyłowe i rozdzielcze. Wybrane zagadnienia z przykładami,
Wyd. Politechniki Śląskiej, 2011
3.B. Florkowska, J. Furgał, M. Szczerbiński, R. Włodek, Materiały elektrotechniczne. Podstawy
teoretyczne i zastosowania, Wydawnictwo AGH, 2011
4.T. Skarżyński, H. Kończykowski, Z. Koteras, Przewody elektryczne, WNT 1973 5.H.Mościcka-Madej,
Inżynieria wysokich napięć w elektroenergetyce, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 1996
6.S. Stryszowski, Materiałoznawstwo elektryczne, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 1999.
7.Z. Celiński, Materiałoznawstwo elektrotechniczne, Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej,
2005
8.Z. Rdzawski, Miedź stopowa, Wydawnictwo Politechniki Sląskiej, 2005
9.Przewody elektroenergetyczne, Wydawnictwo przemysłowe WEMA, 1998,
10.L. Mondolfo; Aluminum alloys : structure and properties, London, Boston : Butterworths, 1976
11. J.R.Davis, ASM Speciality Handbook: Aluminium and aluminium alloys, ASM International, 1993
12. J.R. Davis, ASM Speciality Handbook: Copper and copper alloys, ASM International, 1993
13. H. Pops, Nonferrous wire book, The Wire Association International, 1995
14. R. Bartnikas, K.D. Srivasteva, Power and communication cables, theory and applications, A John
Wiley & Sons, 1999

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1.Smyrak B. Knych T. Mamala. A., Korzeń K.: Rheological Inactivity of AlMgSi Conductors (AAAC) in trend
of negative stress gradients, Materials Science Forum, vol. 765, 2013, str. 808-812
2.Osuch P., Smyrak B., Knych T.: Effect of precipitation hardening on the structure and properties of
AlMgSi conductor alloys in different technological routes, Materials Science Forum , vol. 765, 2013, str.
823-826,
3.Walkowicz M., Knych T., Smyrak B.: A study of oxygen-free copper for the electronics and electrical
engineering applications, Electrical Review, nr 2a, 2013, str. 40-44.
4.Kawecki A., Knych T., Sieja-Smaga E., Mamala A., Kwaśniewski P., Kiesiewicz G., Smyrak B., Pacewicz
A., Fabrication, properties and microstructures of high strength and high conductivity copper-silver
wires, Archives of Metallurgy and Materials, Volume 57 2012 Issue 4, str.
5.Knych T., Smyrak B., Walkowicz M.: Research on the influence of casting speed on the structure and
properties of oxygen-free copper wires. Wire Journal International ISSN 0277-4275., Volume 45, Number
10, October 2012, str.68 – 72
6.Knych T., Mamala A., Smyrak B., Walkowicz M.: Dynamic recrystallization of continuous cast copper
wire rod and the rapid tensile test. Wire Journal International ISSN 0277-4275, Volume 45, Number 11,
November 2012, str.60 – 68 – udział własny:25%
7.Knych T., Smyrak B., Walkowicz M.: Selected aspects of evolution properties of oxygen free copper for
high-advanced electrotechnical application, Electrical Review ISSN 0033-2097, 2011, 87 nr 9a str.285
del>290
8.Knych T., Smyrak B., Walkowicz M.: The characterization of the oxygen free-copper technology
production applications for electrical uses, Electrical Review ISSN 0033-2097, 2011 R. 87 nr 2
str.195–200 – udział własny:30%
9.Knych T., Smyrak B., Walkowicz M.: Oxygen-free copper from DCC-AGH® technologies in highly-
advanced audio-video cable applications, Archives of Acoustics, ISSN 0137-5075, 2011 vol. 36, 7, str.
485-486
10.Knych T., Smyrak B., Walkowicz M.: Problematyka kruchości wodorowej miedzi stosowanej na żyły
przewodzące w kablach ognioodpornych, Electrical Review ISSN 0033-2097/del> 2011 R. 87 nr 6 str.
218 – 222 – udział własny:30%
11.Knych T., Smyrak B., Osuch P., Szajding K.: A study of the influence of strain hardening and
precipitation hardening sequence on development of mechanical properties of AlMgSi conductor alloys,
Materials Science Forum ISSN 0255-5476 del>,2011 vol. 690, TransTech Publications, Switzerland, str.
45–48 –
12.Osuch P., Knych T., Smyrak B., Mamala A.: Analysis of the technology for manufacturing heat-
treatable AlMgSi alloy wire rod, in terms of physical phenomena that affect the structure and properties,
Materials Science Forum, ISSN 0255-5476, 2011, vol. 690, str.149–152,
13.Jabłoński M., Knych T., Smyrak B.: Effect of iron addition to aluminium on the structure and
properties of wires used for electrical purposes, Materials Science Forum ISSN 0255-5476, lipiec 2011
vol. 690, 83 str. 456-462,
14.Smyrak B., Knych T., Mamala A., Uliasz P., Jabłoński M.: A study of a new generation of multi-
functional aluminium alloys for the power industry, Materials Science Forum ISSN 0255-5476 lipiec
2011 vol. 690, 83 str. 439 442,
15.Knych T., Smyrak B., Walkowicz M.: Research of oxygen free of Upcast® technology for electric and
electronic uses, World of Metallurgy, Erzmetall, Internationale Fachzeitschrift für Metallurgie ISSN
1613-2394, 2011 vol. 64 no. 1 str. 16–25,
16.Knych T. Smyrak B.. Walkowicz M., The characterization of the oxygen free-copper technology
production applications for electrical uses, Electrical Review, ISSN 0033-2097, 2011 R. 87 No. 2 str.
195–200 (IF – 0,196) – udział własny:30%
17.Knych T., Mamala A., Smyrak B., Walkowicz M.: Research on the influence of the structural state of
Cu-ETP wire rod on the annealing susceptibility of wires, Wire Journal International ISSN 0277-4275, 10,
str. 60–67,
18.Knych T., Mamala A., Smyrak B.: Phenomenology of the creep process of a precipitation-hardenable
AlMgSi alloy wires for overhead power lines. Experimental tests. Simulation, Mechanics of Time
Dependent Materials, 13, 2009, str. 163-181 (IF/del> 1,051),
19.Jabłoński M., Knych T., Smyrak B., New aluminium alloys for electrical wires of fine diameter for
automotive industry, Archives of Metallurgy and Materials, 7, 2009

Additional information:

None