Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 115/2019 z dnia 26-06-2019

-

Semester 1, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Engineering

25
 
WING-2-101-IG-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WING-2-103-IG-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
WING-2-104-IG-s
aaa
15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
WING-2-105-IG-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WING-2-106-IG-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WING-2-107-IG-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WING-2-108-IG-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WING-2-109-IG-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WING-2-112-IG-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
WING-2-113-IG-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+

Other Basic

5
 
WING-2-102-IG-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WING-2-111-IG-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-

Semester 2, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Engineering

18
 
WING-2-201-IG-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
WING-2-203-IG-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WING-2-204-IG-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 3
+
WING-2-206-IG-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WING-2-207-IG-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WING-2-208-IG-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WING-2-210-IG-s 8 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 24 2
-
WING-2-222-IG-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Non-technical

3
 
WING-2-209-IG-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+

Other Basic

2
 
WING-2-211-IG-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: aaa


The rules for selecting groups/modules: Jeden moduł z grupy

2
 
WING-2-212-IG-s
aaa
15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WING-2-213-IG-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WING-2-215-IG-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WING-2-216-IG-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WING-2-217-IG-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WING-2-218-IG-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: aaa


The rules for selecting groups/modules: Jeden moduł z grupy

3
 
WING-2-202-IG-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
WING-2-205-IG-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Elective block: Specialized foreign language (GO), semester 2


The rules for selecting groups/modules: jeden przedmiot z grupy

2
 
WING-2-214-IG-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
WING-2-220-IG-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
WING-2-221-IG-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Semester 3, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Engineering

6
 
WING-2-301-IG-s
aaa
15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WING-2-302-IG-s
aaa
15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
WING-2-303-IG-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 2
+

Non-technical

2
 
WING-2-304-IG-s
aaa
15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Thesis

22
 
WING-2-308-IG-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 20
-
WING-2-309-IG-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1294