Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 115/2019 z dnia 26-06-2019

-

Semester 1, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Engineering

21
 
WING-2-101-IN-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WING-2-103-IN-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
WING-2-106-IN-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WING-2-107-IN-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WING-2-108-IN-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
WING-2-109-IN-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
WING-2-110-IN-s
aa
15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
WING-2-111-IN-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Non-technical

2
 
WING-2-105-IN-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-

Other Basic

4
 
WING-2-102-IN-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WING-2-112-IN-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semester 2, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Engineering

23
 
WING-2-201-IN-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
WING-2-202-IN-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WING-2-203-IN-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
WING-2-204-IN-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
WING-2-205-IN-s 30 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 75 5
+
WING-2-206-IN-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
WING-2-218-IN-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: aaa


The rules for selecting groups/modules: Jeden moduł z grupy

3
 
WING-2-207-IN-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
WING-2-208-IN-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Elective block: aaa


The rules for selecting groups/modules: Jeden moduł z grupy

2
 
WING-2-209-IN-s
aaa
15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WING-2-211-IN-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WING-2-212-IN-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WING-2-213-IN-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WING-2-215-IN-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Specialized foreign language (GO), semester 2


The rules for selecting groups/modules: jeden przedmiot z grupy

2
 
WING-2-210-IN-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
WING-2-216-IN-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
WING-2-217-IN-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Semester 3, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Engineering

5
 
WING-2-301-IN-s 15 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 60 3
+
WING-2-305-IN-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Non-technical

3
 
WING-2-304-IN-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Thesis

22
 
WING-2-306-IN-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 20
-
WING-2-307-IN-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1240