Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 115/2019 z dnia 26-06-2019

-

Semester 1, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Engineering

28
 
WING-2-101-WN-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WING-2-103-WN-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
WING-2-104-WN-s
aaa
15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
WING-2-105-WN-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WING-2-106-WN-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
WING-2-107-WN-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WING-2-109-WN-s 30 15 30 15 0 0 0 0 0 0 0 90 4
+
WING-2-110-WN-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WING-2-111-WN-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WING-2-112-WN-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WING-2-114-WN-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Other Basic

2
 
WING-2-102-WN-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semester 2, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Engineering

18
 
WING-2-202-WN-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WING-2-203-WN-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
WING-2-204-WN-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WING-2-205-WN-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
WING-2-208-WN-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 3
+
WING-2-213-WN-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
WING-2-223-WN-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Non-technical

5
 
WING-2-207-WN-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-

Elective block: aaa


The rules for selecting groups/modules: Jeden moduł z grupy

2
 
WING-2-201-WN-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WING-2-210-WN-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WING-2-215-WN-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WING-2-224-WN-s
aaa
15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WING-2-225-WN-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: aaa


The rules for selecting groups/modules: Jeden moduł z grupy

3
 
WING-2-206-WN-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
WING-2-214-WN-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Elective block: Specialized foreign language (GO), semester 2


The rules for selecting groups/modules: jeden przedmiot z grupy

2
 
WING-2-211-WN-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
WING-2-221-WN-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
WING-2-222-WN-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Semester 3, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Engineering

6
 
WING-2-301-WN-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WING-2-302-WN-s 15 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+

Other Basic

2
 
WING-2-306-WN-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Thesis

22
 
WING-2-304-WN-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 20
-
WING-2-307-WN-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1255