Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 107/2019 z dnia 26-06-2019

Semester 1, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

7
 
MIOB-1-105-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
MIOB-1-106-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
-

Mathematics

10
 
MIOB-1-101-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
MIOB-1-102-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Non-technical

1
 
MIOB-1-107-s 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1
-

Other Basic

6
 
MIOB-1-104-s 28 18 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Physics

6
 
MIOB-1-103-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Semester 2, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

16
 
MIOB-1-206-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
MIOB-1-213-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
MIOB-1-214-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
MIOB-1-215-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
+

Mathematics

5
 
MIOB-1-201-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Non-technical

 
MIOB-1-204-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0
-

Physics

6
 
MIOB-1-202-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Elective block: Chosen foreign language (2nd semester, 30 h)


The rules for selecting groups/modules: Język obcy do wyboru. Zalecany język angielski.

 
MIOB-1-208-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
MIOB-1-209-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
MIOB-1-210-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
MIOB-1-211-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
MIOB-1-212-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

Elective block: Elective HES I


The rules for selecting groups/modules: Wybór jednego przedmiotu lub kilku przedmiotów za co najmniej 3 pkt. ECTS. Wybrany może być dowolny przedmiot z Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych.

3
 
MIOB-1-205-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semester 3, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

23
 
MIOB-1-301-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
+
MIOB-1-302-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIOB-1-305-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
MIOB-1-306-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
MIOB-1-308-s 28 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
+

Mathematics

5
 
MIOB-1-303-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+

Non-technical

 
MIOB-1-307-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Elective block: Chosen foreign language (3rd semester, 45 h)


The rules for selecting groups/modules: Język obcy do wyboru. Zalecany język angielski.

 
MIOB-1-304-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
MIOB-1-309-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
MIOB-1-310-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
MIOB-1-311-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
MIOB-1-312-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-

Elective block: Elective HES II


The rules for selecting groups/modules: Wybór jednego przedmiotu lub kilku przedmiotów za co najmniej 2 pkt. ECTS. Wybrany może być dowolny przedmiot z Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych.

2
 
MIOB-1-316-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semester 4, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

25
 
MIOB-1-401-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIOB-1-402-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
MIOB-1-404-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
MIOB-1-405-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
MIOB-1-407-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
+
MIOB-1-413-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-

Non-technical

 
MIOB-1-406-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Elective block: Chosen foreign language (4th semester, 60 h)


The rules for selecting groups/modules: Język obcy do wyboru. Zalecany język angielski.

5
 
MIOB-1-403-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
MIOB-1-409-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
MIOB-1-410-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
MIOB-1-411-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
MIOB-1-412-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+

Semester 5, October 2021 - February 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

20
 
MIOB-1-501-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIOB-1-502-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIOB-1-504-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIOB-1-507-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+

Elective block: Warsztaty modelowania


The rules for selecting groups/modules: Obieralny cykl wykładów.

10
 
MIOB-1-503-s 0 0 0 0 0 0 0 0 84 0 0 0 84 10
-

Semester 6, March 2022 - September 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

5
 
MIOB-1-604-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+

Professional practice

4
 
MIOB-1-609-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
-

Elective block: Blok dyplomowania I


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolne przedmioty z minimalną sumaryczną liczbą punktów ECTS 15. Wyboru dokonuje z otwartej listy przedmiotów obieralnych, która jest publikowana przed zakończeniem 5-tego semestru studiów. Lista ta uaktualniania jest corocznie i zawiera przedmioty dotyczące stosowania wybranych metod obliczeniowych w różnorodnych dziedzinach nauki i techniki.

15
 
MIOB-1-601-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIOB-1-602-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIOB-1-603-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIOB-1-605-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
MIOB-1-607-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
MIOB-1-608-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 2
-
MIOB-1-610-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
MIOB-1-611-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+

Elective block: Elective subject in English


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmiot lub przedmioty z minimalną sumaryczną liczbą punktów ECTS 6. Wyboru dokonuje z Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych.

6
 
MIOB-1-606-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+

Semester 7, October 2022 - February 2023

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Thesis

15
 
MIOB-1-701-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375 0 0 375 15
-

Elective block: Blok dyplomowania II


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolne przedmioty z minimalną sumaryczną liczbą punktów ECTS 15. Wyboru dokonuje z otwartej listy przedmiotów obieralnych, która jest publikowana przed zakończeniem 5-tego semestru studiów. Lista ta uaktualniania jest corocznie i zawiera przedmioty dotyczące stosowania wybranych metod obliczeniowych w różnorodnych dziedzinach nauki i techniki.

15
 
MIOB-1-702-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIOB-1-703-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIOB-1-704-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIOB-1-705-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
MIOB-1-706-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIOB-1-707-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIOB-1-708-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 3742