Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 73/2019 z dnia 29-05-2019

Semester 1, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Mathematics

9
 
OIPO-1-101-s 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 9
+

Non-technical

5
 
OIPO-1-104-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
OIPO-1-138-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OIPO-1-158-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+

Other Basic

11
 
OIPO-1-105-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
OIPO-1-111-s 30 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
-

The

3
 
OIPO-1-112-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+

Elective block: Module HS (I)


The rules for selecting groups/modules: Wybrać jeden moduł z grupy

3
 
OIPO-1-102-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
OIPO-1-103-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semester 2, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

4
 
OIPO-1-201-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OIPO-1-203-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Mathematics

9
 
OIPO-1-202-s 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 9
+

Non-technical

 
OIPO-1-208-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Wychowanie fizyczne 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-

Other Basic

9
 
OIPO-1-205-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
OIPO-1-207-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+

Physics

5
 
OIPO-1-204-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-

Elective block: Foreign language (1/3)


The rules for selecting groups/modules: Jeden moduł z grupy

 
OIPO-1-211-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
OIPO-1-212-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
OIPO-1-213-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
OIPO-1-214-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Russian B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 1/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

Elective block: Przedmiot humanistyczno-społeczny I


The rules for selecting groups/modules: Jeden moduł z grupy

2
 
OIPO-1-206-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OIPO-1-210-s
The module has not been published by the person responsible for it.
The Main Issues and Directions of Philosophy
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OIPO-1-215-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semester 3, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Non-technical

 
OIPO-1-312-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Other Basic

23
 
OIPO-1-301-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OIPO-1-302-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
OIPO-1-303-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OIPO-1-307-s 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
OIPO-1-309-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OIPO-1-313-s
-
0 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OIPO-1-317-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
OIPO-1-328-s 30 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 7
+

Physics

7
 
OIPO-1-304-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 7
+

Elective block: Foreign language (2/3)


The rules for selecting groups/modules: Jeden moduł z grupy

 
OIPO-1-306-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
OIPO-1-308-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
OIPO-1-310-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
OIPO-1-311-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Russian B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 2/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-

Semester 4, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Non-technical

 
OIPO-1-409-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Other Basic

21
 
OIPO-1-406-s
-
0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
OIPO-1-408-s 15 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+
OIPO-1-411-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
OIPO-1-412-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
OIPO-1-413-s
-
15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OIPO-1-433-s 30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+

Elective block: Foreign language (3/3)


The rules for selecting groups/modules: Jeden moduł z grupy

5
 
OIPO-1-402-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
OIPO-1-403-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
OIPO-1-404-s
The module has not been published by the person responsible for it.
German B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 3/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
OIPO-1-405-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Russian B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 3/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
OIPO-1-407-s
The module has not been published by the person responsible for it.
English B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 3/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+

Elective block: Przedmiot obieralny 4 ECTS


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden moduł z grupy

4
 
OIPO-1-401-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
OIPO-1-410-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Semester 5, October 2021 - February 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Other Basic

20
 
OIPO-1-510-s 30 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 5
+
OIPO-1-511-s
-
15 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 45 2
-
OIPO-1-512-s
-
30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
OIPO-1-513-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OIPO-1-515-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
OIPO-1-522-s 30 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 5
+

Elective block: Blok obieralny semestr 5 IPO


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden blok

8
 

Elective block: Blok obieralny I

 
OIPO-1-501-s 10 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 15 2
-
OIPO-1-502-s 10 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 15 2
-
OIPO-1-503-s 10 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 15 2
-
OIPO-1-504-s 10 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 15 2
-

Elective block: Blok obieralny II

 
OIPO-1-505-s 10 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 15 2
-
OIPO-1-506-s 10 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 15 2
-
OIPO-1-507-s 10 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 15 2
-
OIPO-1-508-s 10 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 15 2
-

Elective block: Blok obieralny III

 
OIPO-1-509-s 10 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 15 2
-
OIPO-1-514-s 10 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 15 2
-
OIPO-1-516-s 10 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 15 2
-
OIPO-1-517-s 10 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 15 2
-

Semester 6, March 2022 - September 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

4
 
OIPO-1-606-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 120 4
-

Other Basic

15
 
OIPO-1-601-s
-
30 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 4
+
OIPO-1-602-s
-
15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OIPO-1-624-s 30 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 4
+
OIPO-1-635-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OIPO-1-643-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Elective block: Przedmiot obieralny 4 ECTS


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden moduł z grupy

4
 
OIPO-1-603-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
OIPO-1-604-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+

Elective block: Blok obieralny semestr 6 IPO


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden blok z grupy

9
 

Elective block: Blok obieralny IV

 
OIPO-1-605-s 15 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 20 3
-
OIPO-1-607-s 15 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 20 3
-
OIPO-1-608-s 15 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 20 3
-

Elective block: Blok obieralny V

 
OIPO-1-609-s 15 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 20 3
-
OIPO-1-610-s 15 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 20 3
-
OIPO-1-611-s 15 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 20 3
-

Semester 7, October 2022 - February 2023

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Thesis

16
 
OIPO-1-701-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15 15
-
OIPO-1-783-s 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 1
-

Elective block: Moduł in English


The rules for selecting groups/modules: Jeden moduł z grupy

5
 
OIPO-1-703-s 30 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 45 5
-
OIPO-1-704-s 30 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 45 5
-

Elective block: Przedmiot obieralny semestr 7 (IPO)


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać trzy moduły z grupy

9
 
OIPO-1-702-s 15 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 45 3
-
OIPO-1-705-s 15 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 45 3
-
OIPO-1-706-s 15 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 45 3
-
OIPO-1-707-s 15 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 45 3
-
OIPO-1-708-s 15 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 45 3
-
OIPO-1-709-s 15 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 3790