Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 73/2019 z dnia 29-05-2019

Semester 1, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Other Basic

27
 
OIPO-2-101-OD-s 10 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 25 1
-
OIPO-2-102-OD-s 10 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 25 1
-
OIPO-2-103-OD-s 10 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 25 3
+
OIPO-2-104-OD-s 10 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 25 3
+
OIPO-2-105-OD-s 15 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0 45 4
+
OIPO-2-106-OD-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-
OIPO-2-107-OD-s 15 0 20 0 0 15 0 0 0 0 0 50 4
+
OIPO-2-108-OD-s 10 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 25 1
-
OIPO-2-109-OD-s 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1
-
OIPO-2-110-OD-s 10 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 25 1
-
OIPO-2-111-OD-s 10 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 25 3
-
OIPO-2-112-OD-s 10 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 40 4
-

Elective block: Przedmiot obieralny humanistyczny Nr I


The rules for selecting groups/modules: Jeden moduł (przedmiot) z grupy

3
 
OIPO-2-113-OD-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
OIPO-2-116-OD-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semester 2, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Język obcy

2
 
OIPO-2-216-OD-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Other Basic

4
 
OIPO-2-206-OD-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
OIPO-2-211-OD-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 1
-

Elective block: Obcojęzyczne przedmioty obieralne: stopień II


The rules for selecting groups/modules: Wybrać jeden moduł z grupy

3
 
OIPO-2-218-OD-s 30 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 45 3
-
OIPO-2-219-OD-s 30 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 45 3
-

Elective block: Obieralne kierunkowe II - Odlewnictwo


The rules for selecting groups/modules: wybór jednego modułu z grupy obieralnych (1 ECTS)

1
 
OIPO-2-201-OD-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
OIPO-2-202-OD-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
OIPO-2-215-OD-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
OIPO-2-217-OD-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Elective block: Specjalnosciowe II - Odlewnictwo


The rules for selecting groups/modules: Wybór bloku: modułów specjalnosciowe II – Odlewnictwo, uzyskanie 21 ECTS.

21
 
OIPO-2-203-OD-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
OIPO-2-204-OD-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
OIPO-2-205-OD-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
OIPO-2-207-OD-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OIPO-2-208-OD-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OIPO-2-209-OD-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OIPO-2-210-OD-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OIPO-2-212-OD-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
+
OIPO-2-213-OD-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-

Semester 3, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Other Basic

6
 
OIPO-2-313-OD-s 30 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 75 5
+
OIPO-2-314-OD-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1
-

Thesis

21
 
OIPO-2-301-OD-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-
OIPO-2-302-OD-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 120 20
-

Elective block: Przedmiot obieralny humanistyczny Nr II


The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot (moduł) z grupy

2
 
OIPO-2-303-OD-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OIPO-2-304-OD-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Completion of modules in any semester

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Elective block: Obieralne kierunkowe II - Odlewnictwo


The rules for selecting groups/modules: wybór jednego modułu z grupy obieralnych (1 ECTS)

1
 
OIPO-2-001-OD-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1315