Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 73/2019 z dnia 29-05-2019

Semester 1, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Other Basic

27
 
OIPO-2-101-OA-s 10 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 25 1
-
OIPO-2-102-OA-s 10 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 25 1
-
OIPO-2-103-OA-s 10 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 25 3
+
OIPO-2-104-OA-s 10 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 25 3
+
OIPO-2-105-OA-s 15 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0 45 4
+
OIPO-2-106-OA-s 10 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 25 3
-
OIPO-2-107-OA-s 15 0 20 0 0 15 0 0 0 0 0 50 4
+
OIPO-2-108-OA-s 10 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 25 1
-
OIPO-2-109-OA-s 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1
-
OIPO-2-110-OA-s 10 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 25 1
-
OIPO-2-111-OA-s 10 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 25 3
-
OIPO-2-112-OA-s 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2
-

Elective block: Przedmiot obieralny humanistyczny Nr I


The rules for selecting groups/modules: Jeden moduł (przedmiot) z grupy

3
 
OIPO-2-113-OA-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
OIPO-2-114-OA-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semester 2, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Język obcy

2
 
OIPO-2-215-OA-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Other Basic

6
 
OIPO-2-207-OA-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
OIPO-2-209-OA-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+
OIPO-2-211-OA-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 1
-

Elective block: Obcojęzyczne przedmioty obieralne: stopień II


The rules for selecting groups/modules: Wybrać jeden moduł z grupy

3
 
OIPO-2-201-OA-s 30 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 45 3
-
OIPO-2-214-OA-s 30 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 45 3
-

Elective block: Obieralny Kierunkowy II stopień - Odlewnictwo Artystyczne i Precyzyjne

1
 
OIPO-2-216-OA-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Elective block: specjalnosciowe II - Odlewnitwo Artystyczne i Precyzyjne


The rules for selecting groups/modules: Wybór przedmiotóqw z całego bloku specjalnosciowego II – Odlewnictwo Artystyczne i Precyzyjne

19
 
OIPO-2-202-OA-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1
-
OIPO-2-203-OA-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
OIPO-2-204-OA-s 45 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 90 6
+
OIPO-2-205-OA-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OIPO-2-206-OA-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
OIPO-2-208-OA-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
OIPO-2-210-OA-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1
-
OIPO-2-212-OA-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OIPO-2-213-OA-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semester 3, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Other Basic

6
 
OIPO-2-301-OA-s 15 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
OIPO-2-302-OA-s 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Thesis

21
 
OIPO-2-303-OA-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-
OIPO-2-304-OA-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 120 20
-

Elective block: Przedmiot obieralny humanistyczny Nr II


The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot (moduł) z grupy

2
 
OIPO-2-306-OA-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OIPO-2-307-OA-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1185