Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 75/2019 z dnia 29-05-2019

Semester 1, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Przedmioty inżynierskie

11
 
NIPJ-1-103-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-
NIPJ-1-104-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
NIPJ-1-105-s 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+

Przedmioty kierunkowe

2
 
NIPJ-1-110-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Przedmioty podstawowe

13
 
NIPJ-1-101-s 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 9
+
NIPJ-1-102-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+

Przedmioty pozatechniczne

2
 
NIPJ-1-106-s 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2
-

Elective block: Przedmioty z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych sem. 1 (studia I stopnia)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty za minimum 2 punkty ECTS z proponowanej listy oraz Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych

2
 
NIPJ-1-107-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
NIPJ-1-108-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
NIPJ-1-109-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Semester 2, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Przedmioty inżynierskie

12
 
NIPJ-1-206-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
NIPJ-1-211-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+
NIPJ-1-213-s 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+

Przedmioty podstawowe

18
 
NIPJ-1-207-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 7
+
NIPJ-1-208-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
NIPJ-1-209-s 45 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 7
+

Przedmioty pozatechniczne

 
NIPJ-1-210-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Wychowanie fizyczne I
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0
-

Elective block: Język obcy sem. 2


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z obowiązkowych kursów języka specjalistycznego

 
NIPJ-1-201-s
The module has not been published by the person responsible for it.
English B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 1/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
NIPJ-1-202-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
NIPJ-1-203-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
NIPJ-1-204-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
NIPJ-1-205-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Russian B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 1/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

Semester 3, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Przedmioty inżynierskie

7
 
NIPJ-1-309-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
NIPJ-1-310-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
NIPJ-1-314-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Przedmioty kierunkowe

12
 
NIPJ-1-306-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
NIPJ-1-307-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
NIPJ-1-308-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+

Przedmioty podstawowe

10
 
NIPJ-1-312-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 7
+
NIPJ-1-313-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+

Przedmioty pozatechniczne

1
 
NIPJ-1-315-s 15 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 25 1
-
NIPJ-1-316-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Wychowanie fizyczne II
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Elective block: Język obcy sem. 3


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z obowiązkowych kursów języka specjalistycznego

 
NIPJ-1-301-s
The module has not been published by the person responsible for it.
English B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 2/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
NIPJ-1-302-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
NIPJ-1-303-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
NIPJ-1-304-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
NIPJ-1-305-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Russian B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 2/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-

Semester 4, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Przedmioty inżynierskie

7
 
NIPJ-1-406-s 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
NIPJ-1-407-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
NIPJ-1-408-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-

Przedmioty kierunkowe

15
 
NIPJ-1-409-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
NIPJ-1-410-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
NIPJ-1-411-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Przedmioty pozatechniczne

 
NIPJ-1-418-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Wychowanie fizyczne III
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Elective block: Język obcy sem. 4


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z obowiązkowych kursów języka specjalistycznego

5
 
NIPJ-1-401-s
The module has not been published by the person responsible for it.
English B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 3/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
NIPJ-1-402-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
NIPJ-1-403-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
NIPJ-1-404-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
NIPJ-1-405-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Russian B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 3/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+

Elective block: Przedmioty z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych sem. 4 (studia I stopnia)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty za minimum 3 punkty ECTS z Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych

3
 

Semester 5, October 2021 - February 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Przedmioty inżynierskie

8
 
NIPJ-1-502-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
NIPJ-1-503-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
NIPJ-1-504-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
NIPJ-1-505-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Przedmioty obieralne: ekonomiczne (dla obu ścieżek dyplomowania IPiJ ) sem.5


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty za 3 punkty ECTS

3
 
NIPJ-1-513-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
NIPJ-1-514-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Elective block: Przedmioty obieralne: Przetwórstwo metali i stopów (dla obu ścieżek IPiJ) sem. 5


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty za 2 punkty ECTS

2
 
NIPJ-1-515-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
NIPJ-1-516-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
NIPJ-1-517-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Ścieżki dyplomowania IPiJ sem. 5


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jedną ze ścieżek dyplomowania. Wybór obowiązuje także w następnych semestrach.

20
 

Elective block: Ścieżka dyplomowania: Inżynieria produkcji i logistyka sem. 5

 
NIPJ-1-501-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
NIPJ-1-506-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
NIPJ-1-507-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
NIPJ-1-508-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Elective block: Ścieżka dyplomowania: Zarządzanie jakością sem. 5

 
NIPJ-1-509-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
NIPJ-1-510-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
NIPJ-1-511-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
NIPJ-1-512-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Semester 6, March 2022 - September 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Praktyka zawodowa

4
 
NIPJ-1-607-s 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 120 4
-

Elective block: Przedmioty obieralne: Inżynieria materiałów metalicznych


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty za 4 punkty ECTS

4
 
NIPJ-1-612-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
NIPJ-1-613-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
NIPJ-1-614-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
NIPJ-1-615-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Przedmioty obieralne: Materiały w zastosowaniach inżynierskich ( dla obu ścieżek IPiJ) sem. 6


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty za 4 punkty ECTS

4
 
NIPJ-1-608-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
NIPJ-1-609-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
NIPJ-1-610-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
NIPJ-1-611-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Ścieżki dyplomowania IPiJ sem.6


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jedną ze ścieżek dyplomowania. Wybór obowiązuje także w następnych semestrach.

15
 

Elective block: Ścieżka dyplomowania: Inżynieria produkcji i logistyka sem. 6

 
NIPJ-1-601-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
NIPJ-1-602-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
NIPJ-1-603-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Elective block: Ścieżka dyplomowania: Zarządzanie jakością sem. 6

 
NIPJ-1-604-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
NIPJ-1-605-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
NIPJ-1-606-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Semester 7, October 2022 - February 2023

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Praca dyplomowa 1

15
 
NIPJ-1-701-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 15
-

Elective block: Przedmioty obieralne w języku angielskim


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty za 4 punkty ECTS

4
 
NIPJ-1-709-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
NIPJ-1-710-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
NIPJ-1-711-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
NIPJ-1-712-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
NIPJ-1-714-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
NIPJ-1-715-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
NIPJ-1-716-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Elective block: Przedmioty obieralne: Inżynieria produkcji (dla obu ścieżek dyplomowania IPiJ) sem. 7


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty za 1 punkt ECTS

1
 
NIPJ-1-707-s 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
NIPJ-1-708-s 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Elective block: Przedmioty obieralne: Materiały i technologie ich wytwarzania ( dla obu ścieżek dyplomowania IPIJ) sem. 7


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty za 8 punktów ECTS

8
 
NIPJ-1-704-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
NIPJ-1-705-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
NIPJ-1-706-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Elective block: Seminarium dyplomowe


The rules for selecting groups/modules: Student kontynuuje wybraną wcześniej ścieżkę dyplomowania.

2
 
NIPJ-1-702-s 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20 2
-
NIPJ-1-703-s 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20 2
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 4150