Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 75/2019 z dnia 29-05-2019

Semester 1, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Przedmioty kierunkowe

19
 
NIPJ-2-101-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
NIPJ-2-102-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
NIPJ-2-103-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
NIPJ-2-104-s 30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Elective block: Przedmioty obieralne


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty za 9 punktów ECTS

9
 
NIPJ-2-105-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
NIPJ-2-106-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
NIPJ-2-107-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
NIPJ-2-108-s 15 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 75 3
-
NIPJ-2-109-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Elective block: Przedmioty z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych sem. 1 (studia II stopnia)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty za 2 punkty ECTS z Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych

2
 

Semester 2, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Przedmioty kierunkowe

21
 
NIPJ-2-201-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
NIPJ-2-202-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
NIPJ-2-203-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
NIPJ-2-204-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
NIPJ-2-205-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+

Elective block: Język obcy na poziomie B2+


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z obowiązkowych kursów języka specjalistycznego

2
 
NIPJ-2-210-s
The module has not been published by the person responsible for it.
French B2+ course - compulsory course for students of SECOND-CYCLE STUDIES
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
NIPJ-2-211-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Spanish B2+ course - compulsory course for students of SECOND-CYCLE STUDIES
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
NIPJ-2-212-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
NIPJ-2-213-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
NIPJ-2-214-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Elective block: Przedmioty obieralne semestr 2


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty za 4 punkty ECTS

4
 
NIPJ-2-206-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
NIPJ-2-207-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
NIPJ-2-208-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Przedmioty z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych sem. 2 (studia II stopnia)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty za 3 punkty ECTS z Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych

3
 

Semester 3, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Praca dyplomowa 1

20
 
NIPJ-2-302-s 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30 20
-

Seminarium specjalistyczne

2
 
NIPJ-2-301-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Przedmioty obieralne sem. 3


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty za 4 punkty ECTS

4
 
NIPJ-2-303-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
NIPJ-2-304-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
NIPJ-2-305-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Przedmioty obieralne w języku angielskim


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera 1 przedmiot za 4 punkty ECTS

4
 
NIPJ-2-306-s 30 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 45 4
-
NIPJ-2-307-s 15 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 45 4
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1245