Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 73/2019 z dnia 29-05-2019

Semester 1, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Engineering

13
 
OKWP-2-105-WP-s 15 0 15 0 0 8 0 0 0 0 0 38 2
-
OKWP-2-106-WP-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OKWP-2-107-WP-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OKWP-2-108-WP-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-
OKWP-2-109-WP-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OKWP-2-110-WP-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OKWP-2-112-WP-s 15 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 25 1
-

Mathematics

5
 
OKWP-2-101-WP-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
OKWP-2-111-WP-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Other Basic

6
 
OKWP-2-103-WP-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
OKWP-2-104-WP-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+

Physics

3
 
OKWP-2-102-WP-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 3
+

Elective block: Przedmiot obieralny humanistyczny Nr I


The rules for selecting groups/modules: Jeden moduł (przedmiot) z grupy

3
 
OKWP-2-114-WP-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
OKWP-2-116-WP-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semester 2, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Engineering

22
 
OKWP-2-202-WP-s 10 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 25 1
-
OKWP-2-203-WP-s 10 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 25 2
+
OKWP-2-204-WP-s 10 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 25 2
+
OKWP-2-205-WP-s 20 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 35 3
+
OKWP-2-206-WP-s 10 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 25 2
-
OKWP-2-207-WP-s 10 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 25 2
-
OKWP-2-208-WP-s 10 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 25 2
-
OKWP-2-209-WP-s 10 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 25 2
-
OKWP-2-210-WP-s 10 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 25 2
+
OKWP-2-211-WP-s 10 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 25 2
-
OKWP-2-212-WP-s 10 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 25 2
-

Język obcy

2
 
OKWP-2-219-WP-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Elective block: Elected curse


The rules for selecting groups/modules: Jeden moduł z grupy

1
 
OKWP-2-221-WP-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
OKWP-2-222-WP-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
OKWP-2-223-WP-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
OKWP-2-224-WP-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
OKWP-2-225-WP-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
OKWP-2-226-WP-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Elective block: Obcojęzyczne przedmioty obieralne: II stopień


The rules for selecting groups/modules: Wybrać jeden moduł z grupy

3
 
OKWP-2-201-WP-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
OKWP-2-227-WP-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 3
-

Elective block: Selectit course


The rules for selecting groups/modules: jeden moduł (przedmiot) z grupy

2
 
OKWP-2-213-WP-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OKWP-2-214-WP-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OKWP-2-215-WP-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OKWP-2-216-WP-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OKWP-2-217-WP-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OKWP-2-218-WP-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OKWP-2-220-WP-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-

Semester 3, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Engineering

5
 
OKWP-2-301-WP-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 1
-
OKWP-2-302-WP-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OKWP-2-305-WP-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1
-
OKWP-2-306-WP-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1
-

Other Basic

2
 
OKWP-2-304-WP-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+

Thesis

21
 
OKWP-2-308-WP-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-
OKWP-2-309-WP-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 120 20
+

Elective block: Przedmiot obieralny humanistyczny Nr II


The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot (moduł) z grupy

2
 
OKWP-2-307-WP-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OKWP-2-310-WP-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1443