Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 77/2019 z dnia 29-05-2019

Semester 1, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Other Basic

27
 
HKLT-2-101-KW-s 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15 2
-
HKLT-2-102-KW-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HKLT-2-103-KW-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HKLT-2-104-KW-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
HKLT-2-105-KW-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
HKLT-2-106-KW-s 30 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 45 5
+
HKLT-2-107-KW-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
HKLT-2-109-KW-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
HKLT-2-110-KW-s 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15 2
-
HKLT-2-117-KW-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+

Elective block: Przedmiot fakultatywny 2ECTS


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera 1 przedmiot z oferty Wydziału lub z UBPO

2
 
HKLT-2-108-KW-s 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 30 2
-
HKLT-2-111-KW-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HKLT-2-112-KW-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HKLT-2-113-KW-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HKLT-2-114-KW-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HKLT-2-115-KW-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semester 2, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Other Basic

30
 
HKLT-2-201-KW-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
HKLT-2-202-KW-s 15 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 7
+
HKLT-2-203-KW-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HKLT-2-205-KW-s 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 4
+
HKLT-2-206-KW-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HKLT-2-207-KW-s 0 0 15 0 15 0 0 0 0 0 0 30 3
-
HKLT-2-208-KW-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
HKLT-2-209-KW-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HKLT-2-210-KW-s 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 30 2
-

Elective block: Proseminarium


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera 1 proseminarium

1
 
HKLT-2-213-KW-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-
HKLT-2-214-KW-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-
HKLT-2-215-KW-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-
HKLT-2-218-KW-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-
HKLT-2-219-KW-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-

Semester 3, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Other Basic

18
 
HKLT-2-301-KW-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
HKLT-2-302-KW-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
HKLT-2-303-KW-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HKLT-2-304-KW-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HKLT-2-305-KW-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
+
HKLT-2-306-KW-s 0 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HKLT-2-307-KW-s 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
HKLT-2-308-KW-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HKLT-2-310-KW-s 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 1
-

to be completed

8
 
HKLT-2-323-KW-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
HKLT-2-324-KW-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HKLT-2-327-KW-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HKLT-2-328-KW-s 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Elective block: Przedmioty fakultatywne 4ECTS


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera 2 przedmioty po polsku lub jeden po angielsku z oferty Wydziału lub z UBPO.

4
 
HKLT-2-309-KW-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Social and cultural image shaping
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Seminarium magisterskie


The rules for selecting groups/modules: Kontynuacja wyboru z semestru 2

2
 
HKLT-2-314-KW-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
HKLT-2-315-KW-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
HKLT-2-316-KW-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
HKLT-2-318-KW-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
HKLT-2-319-KW-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

Semester 4, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Other Basic

2
 
HKLT-2-407-KW-s 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30 2
-

Thesis

20
 
HKLT-2-401-KW-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-

Elective block: Przedmiot fakultatywny w języku obcym


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera 1 przedmiot z oferty Wydziału lub z UBPO

4
 
HKLT-2-408-KW-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 4
+
HKLT-2-413-KW-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+

Elective block: Przedmioty fakultatywne 4ECTS


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera 2 przedmioty po polsku lub jeden po angielsku z oferty Wydziału lub z UBPO.

4
 
HKLT-2-402-KW-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HKLT-2-403-KW-s 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 30 2
-
HKLT-2-404-KW-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HKLT-2-410-KW-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 4
-
HKLT-2-418-KW-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HKLT-2-419-KW-s 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 30 2
-
HKLT-2-420-KW-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HKLT-2-421-KW-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 4
-

Elective block: Seminarium magisterskie


The rules for selecting groups/modules: Kontynuacja wyboru z semestru 2

2
 
HKLT-2-405-KW-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
HKLT-2-406-KW-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
HKLT-2-409-KW-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
HKLT-2-411-KW-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
HKLT-2-412-KW-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1684