Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Promocja kultury lokalnej
Course of study:
2019/2020
Code:
HKLT-2-328-KW-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Visual Communication and Graphic Design
Field of study:
Cultural Studies
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Gądecki Jacek (jgadecki@agh.edu.pl)
Module summary

Umożliwia rozpoznanie metod rozwijania kultury w wymiarze lokalnym, uczy wykorzystywania miejscowych wzorów kultury oraz współpracy z reprezentantami społeczności lokalnej.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 potrafi współpracować z reprezentantami społeczności lokalnych KLT2A_K03, KLT2A_K02 Activity during classes
M_K002 potrafi wykorzystać złożone zależności angażując się w działania kulturowe społeczne i ekonomiczne w wymiarze lokalnym KLT2A_K08 Project
Skills: he can
M_U001 Potrafi pracować nad promocją kultury z wykorzystaniem jej lokalnych wzorów. KLT2A_U10 Project
M_U002 Potrafi wykorzystać lokalne zjawiska kulturowe, umiejętnie dobiera strategie argumentacyjne, konstruuje na poziomie zaawansowanym krytyczne argumenty. KLT2A_U17 Project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Posiada poszerzoną wiedzę o lokalnych strukturach i instytucjach społecznych. KLT2A_W10, KLT2A_W13 Project
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 potrafi współpracować z reprezentantami społeczności lokalnych - - - + - - - - - - -
M_K002 potrafi wykorzystać złożone zależności angażując się w działania kulturowe społeczne i ekonomiczne w wymiarze lokalnym - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi pracować nad promocją kultury z wykorzystaniem jej lokalnych wzorów. - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi wykorzystać lokalne zjawiska kulturowe, umiejętnie dobiera strategie argumentacyjne, konstruuje na poziomie zaawansowanym krytyczne argumenty. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada poszerzoną wiedzę o lokalnych strukturach i instytucjach społecznych. - - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 26 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 h
Preparation for classes 10 h
Contact hours 1 h
Module content
Project classes (15h):
Promocja kultury lokalnej

Zajęcia warsztatowe wprowadzają metody rozwijania kultury w wymiarze lokalnym, uczą wykorzystywania miejscowych wzorów kultury oraz współpracy z reprezentantami społeczności lokalnej.
Zadania:
1. jak trafnie rozpoznać praktyki kulturowe w wymiarze lokalnym,
2. jak dotrzeć do reprezentantów społeczności lokalnych,
3. jak wykorzystać działania oddolne w obszarze kultury,
4. jak pracować nad jakością lokalnych działań kulturowych;

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest realizacja projektów kulturalnych zakorzenionych w społ. lokalnej/dzielnicy. Projekty realizowane w grupach.

Participation rules in classes:
  • Project classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

aktywność na zajęciach 30%, przygotowanie i prezentacja projektu 70%

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student/ka może bez konsekwencji opuścić 1. zajęcia. Każda kolejna nieobecność wymaga uzupełnienia zajęć w porozumieniu z Prowadzącym i członkami/iniami swojego zespołu projektowego.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Karwińska, A. “Kultura,[w:] J.” Hausner, A. Karwińska, J. Purchla (red.), Kultura a rozwój, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa (2013): 73-78
Kultura Oddolna [w:] http://kulturaoddolna.pl/
Mirski, Andrzej. “Zarządzanie kulturowe.” Zarządzanie w kulturze 13 (1) (2012): 9-30.
NIMOZ: bazy danych [w:] http://nimoz.pl/pl/bazy-danych/baza-wiedzy-1
Kultura Oddolna [w:] http://kulturaoddolna.pl/

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Łukasz Afeltowicz, Jacek GĄDECKI, Krzysztof Olechnicki, Tomasz Szlendak, Michał Wróblewski. 2018. Efekt Bilbao / kult cargo : nowe instytucje kultury w Polsce, Elbląg : Elbląskie Towarzystwo Naukowe im. Jana Myliusa.
Jacek GĄDECKI.2018. Biblioteki miejskie jako miejsce trzecie, a deglomeracja kultury : wnioski po badaniach sieci bibliotek miejskich w Krakowie, Kultura i Społeczeństwo, nr 3 MIASTO, s. 3–18.
Jacek GĄDECKI. 2017. Pionierzy 2.0.: czyli o nowym życiu w (nie tak już) nowym mieście [W:]Alternatywny przewodnik po Nowej Hucie (pod red. Jarosława Klasia). Kraków: Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida, s. 50–57.

Additional information:

-