Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 77/2019 z dnia 29-05-2019

Semester 1, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Kultura pamięci

25
 
HKLT-2-101-TI-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
HKLT-2-104-TI-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HKLT-2-105-TI-s 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 30 2
-
HKLT-2-106-TI-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
HKLT-2-110-TI-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
HKLT-2-112-TI-s 30 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 45 3
+
HKLT-2-113-TI-s 10 0 0 20 0 0 0 0 15 0 0 45 4
-
HKLT-2-115-TI-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HKLT-2-116-TI-s 20 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 30 2
-
HKLT-2-117-TI-s 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Other Basic

2
 
HKLT-2-114-TI-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+

Semester 2, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Kultura performensu

18
 
HKLT-2-201-TI-s 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 30 2
-
HKLT-2-202-TI-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
HKLT-2-204-TI-s 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30 2
-
HKLT-2-207-TI-s 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15 1
-
HKLT-2-209-TI-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HKLT-2-211-TI-s 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 30 2
-
HKLT-2-213-TI-s 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15 1
-
HKLT-2-214-TI-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
HKLT-2-215-TI-s 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 30 2
-

Other Basic

14
 
HKLT-2-203-TI-s 15 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 7
+
HKLT-2-216-TI-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HKLT-2-217-TI-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Elective block: Proseminarium


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jedno proseminarium.

1
 
HKLT-2-205-TI-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-
HKLT-2-208-TI-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-
HKLT-2-218-TI-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-
HKLT-2-219-TI-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-
HKLT-2-220-TI-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-

Semester 3, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Kultura uczestnictwa

30
 
HKLT-2-302-TI-s 15 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 45 4
-
HKLT-2-305-TI-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HKLT-2-306-TI-s 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
HKLT-2-308-TI-s 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
HKLT-2-309-TI-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HKLT-2-310-TI-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
HKLT-2-314-TI-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
HKLT-2-317-TI-s 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15 1
-
HKLT-2-320-TI-s 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 30 2
-
HKLT-2-321-TI-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
HKLT-2-322-TI-s 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15 1
-
HKLT-2-323-TI-s 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
HKLT-2-324-TI-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HKLT-2-325-TI-s 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 30 2
-

Elective block: Seminarium magisterskie


The rules for selecting groups/modules: Kontynuacja wyboru z semestru 2

2
 
HKLT-2-303-TI-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
HKLT-2-304-TI-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
HKLT-2-307-TI-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
HKLT-2-311-TI-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
HKLT-2-312-TI-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

Semester 4, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Thesis

20
 
HKLT-2-401-TI-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-

Elective block: Przedmiot fakultatywny 2ECTS


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera 1 przedmiot z oferty Wydziału lub z UBPO

2
 
HKLT-2-404-TI-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HKLT-2-407-TI-s 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 30 2
-
HKLT-2-408-TI-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HKLT-2-413-TI-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HKLT-2-415-TI-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Przedmiot fakultatywny w języku obcym


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z dwóch przedmiotów fakultatywnych.

4
 
HKLT-2-402-TI-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+
HKLT-2-406-TI-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 4
+

Elective block: Seminarium magisterskie


The rules for selecting groups/modules: Kontynuacja wyboru z semestru 2

2
 
HKLT-2-405-TI-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
HKLT-2-409-TI-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
HKLT-2-410-TI-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
HKLT-2-411-TI-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
HKLT-2-412-TI-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1569