Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Od kina do Internetu. Obraz religii w nowych mediach
Course of study:
2019/2020
Code:
HKLT-2-310-TI-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
New Technologies in Culture Design
Field of study:
Cultural Studies
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. Pasek Zbigniew (pasek@agh.edu.pl)
Module summary

Kurs zapoznaje z ewolucją motywów religijnych poczynając od początków kina, poprzez telewizję a na Internecie kończąc. Wspólna analiza form obecności tych motywów jest okazją aby ukazać nie tylko formalne cechy gatunkowe różnych przekazów medialnych ale i zróżnicowanie kulturowe adresatów tych przekazów.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Wykonywanie zadań badawczych i analitycznych. Dysponowanie świadomością uwarunkowań kulturowych przekazów medialnych KLT2A_K04, KLT2A_K09 Examination
M_K002 W sposób zaawansowany interpretuje nowe idee i wykazuje się przedsiębiorczym myśleniem i działaniem. KLT2A_K02
Skills: he can
M_U001 Potrafi krytycznie interpretować przekaz wizualny. Potrafi korzystać z narzędzi analizy wizualnej. Potrafi związać dany przekaz z odpowiednim kręgiem odbiorczym. Samodzielnie prowadzi pracę naukową w zakresie propedeutycznym. KLT2A_U21, KLT2A_U23 Essay
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna narzędzia analizy wizualnej. KLT2A_W22, KLT2A_W21, KLT2A_W24 Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Wykonywanie zadań badawczych i analitycznych. Dysponowanie świadomością uwarunkowań kulturowych przekazów medialnych + - - - - - - - - - -
M_K002 W sposób zaawansowany interpretuje nowe idee i wykazuje się przedsiębiorczym myśleniem i działaniem. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi krytycznie interpretować przekaz wizualny. Potrafi korzystać z narzędzi analizy wizualnej. Potrafi związać dany przekaz z odpowiednim kręgiem odbiorczym. Samodzielnie prowadzi pracę naukową w zakresie propedeutycznym. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna narzędzia analizy wizualnej. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 19 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 4 h
Module content
Lectures (30h):
Od kina do internetu. Obraz religii w nowych mediach

1. Źródła religijnej topiki w kinie. Od malarstwa do kiczu. (F.Zefirelli „Jezus z Nazaretu”)
2. Film jako apokryf („Ostatnie kuszenie Chrystusa” M.Scorsese, „Piłat i inni”, A.Wajda, „Żywot Briana” Monthy Python i in.)
3. Ideowe profilowanie przekazu filmowego. Sakralizacja wartości pozareligijnychna przykładzie filmów o Jezusie („Ewangelia wg św. Mateusza”, P.P.Passolini, „Pasja” M.Gibson, „Jezus z Montrealu” D.Arcand, „Jesus Christ Superstar” Tim Rice i in.)
4. „Ukryta religijność kina” („Piknik pod wiszącą skałą” P.Weira, „Stalker” A.Tarkowskiego, „Uczta Babette” G.Axela, „Avatar” J.Camerona i in.)
5. Postaci zła w kinie współczesnym. Od religijnego horroru po antyklerykalne manifesty („Mleczna droga” L.Bunuela, „Harry Angel” A.Parker, „Oczy szeroko zamknięte” S.Kubrick, i in.
6. Religia w telewizji. Teleewangelizm w Ameryce Północnej, analiza polskiej stacji religijnej „Trwam”,
7. Dwie kultury religijne – od EzoTV do MyZen.
8. Świętość w cyberprzestrzeni. O świętej sile w przekazie cyfrowym.
9. Ewolucja kultury funeralnej na przykładzie wirtualnych cmentarzy
10. Rytuały i misje religijne w sieci.
11. Analiza wizualna i strukturalna oficjalnych stron internetowych polskich Kościołów i związków wyznaniowych
12. Religia w grach video.
13. Smartfon jako jako narzędzie religijnego działania
14. Wirtualna rzeczywistość a religia. O eksperymentalnym generowaniu uczuć religijnych (m.in. omówienia pracy z tzw. „hełmem Boga” Michaela Persingera i in.)
15. Podsumowanie prac pisemnych

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Egzamin ustny i praca pisemna (interpretacja określonego dzieła sztuki).

Participation rules in classes:
  • Lectures:
    – Attendance is mandatory: No
    – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Method of calculating the final grade:

Praca pisemna będzie stanowiła 25% oceny końcowej

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Należy śledzić na bieżąco omawianą na wykładach problematykę. Dłuższe nieobecności należy konsultować na dyżurach aby dysponować pełną wiedzą o omawianych na wykładach zagadnieniach.

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

W. Godzic, Telewizja jako kultura, Kraków 2002
R.Ilnicki, Bóg cyborgów. Technika i transcendencja, Poznań 2011.
H. Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Warszawa 2007
Łukasz Jędrzejczak: O powstawaniu doznań mistycznych. Podejście neurokognitywne. Olsztyn 2010
Magdalena Kempna-Pieniążek, Formuły duchowości w kinie najnowszym, Katowice 2013.
R. Kluszczyński, Film, wideo, multimedia. Sztuka ruchomego obrazu w erze elektronicznej, Kraków 2002
Magdalena Marcza, Poetyka filmu religijnego, Kraków 2000.
Światowa encyklopedia filmu religijnego, red. Marek Lis, Adam Garbicz, Kraków 2007
G.Rose, Interpretacja materiałów wizualnych, Krytyczna metodologia badań nad wizualnością, Warszawa 2010
P.Siuda, Religia a Internet. O przenoszeniu religijnych granic do cyberprzestrzeni, Warszawa 2010
K.Skowronek, Nowa duchowość a telewizja – na przykładzie kanału myZen TV, w: K.Skowronek i Z.Pasek, Nowa duchowość w kulturze popularnej. Studia tekstologiczne, Kraków 2013, s. 149-16
Ukryta religijność kina, red. M.Lis Opole 200

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

- Nowa duchowość w popkulturze. Studia tekstologiczne, współautorstwo z Katarzyną Skowronek, Wydawnictwo LIBRON, Kraków 2013
- Nowa duchowość – w nowych serialach telewizyjnych, współautorka – K.Skowronek, w: Post-soap. Nowa generacja seriali telewizyjnych a polska widownia, red. M.Filiciak i B.Giza, Warszawa 2011, Wydawnictwo naukowe SCHOLAR, s. 43-61.
- Rola mediów w kreowaniu konfliktów społecznych. Trzy przypadki obrazy uczuć religijnych (współautor Katarzyna Skowronek), w: Igor Borkowski, Bartosz Jastrzębski, Dominik Lewiński (red.), MEDIA A RELIGIA, Wrocław 2011, GAJT Wydawnictwo, s. 93-113
- Jerzy Grotowski – między teatrem, duchowością a religią (wspólnie z A.Jędruch) w: Religia. Religijność. Duchowość, red. H.Grzymała-Moszczyńska i D.Motak, Kraków 2015, s. 77-88

Additional information:

Tematyka eseju musi być uzgodniona i zaakceptowana przez prowadzącego kurs w okresie do 30 dni od rozpoczęcia zajęć.