Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Workshop of a TV journalist
Course of study:
2019/2020
Code:
HKLT-1-310-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Cultural Studies
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
mgr Przybylski Jacek (jacek.przybylski@poczta.onet.pl)
Module summary

Zapoznanie studentów ze specyfiką tv jako medium i z umiejętnościami jakie powinien posiadać dziennikarz tv. Przygotowanie do samodzielnej i zespołowej pracy przy produkcji filmowej i telewizyjnej.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 potrafi pracować w zespole twórców i realizatorów telewizyjnych i filmowych; potrafi uczestniczyć w procesie produkcji filmu i programu telewizyjnego KLT1A_K09 Project
Skills: he can
M_U001 ma umiejętność zachowania się na planie filmowym; ma umiejętność zachowań medialnych przed kamerą; ma umiejętność analizowania produkcji filmowych i telewizyjnych pod kątem sposobu ich realizacji KLT1A_U03 Execution of a project,
Essay
Knowledge: he knows and understands
M_W001 zna specyfikę pracy dziennikarza telewizyjnego; zna język filmu i telewizji rozumiany jako środki przekazu i realizacji stosowane w filmie i programie telewizyjnym rożnych gatunków i formatów KLT1A_W11 Project
M_W002 zna proces produkcji filmu i programu telewizyjnego KLT1A_W13 Project
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 potrafi pracować w zespole twórców i realizatorów telewizyjnych i filmowych; potrafi uczestniczyć w procesie produkcji filmu i programu telewizyjnego - - - - - - - - + - -
Skills
M_U001 ma umiejętność zachowania się na planie filmowym; ma umiejętność zachowań medialnych przed kamerą; ma umiejętność analizowania produkcji filmowych i telewizyjnych pod kątem sposobu ich realizacji - - - - - - - - + - -
Knowledge
M_W001 zna specyfikę pracy dziennikarza telewizyjnego; zna język filmu i telewizji rozumiany jako środki przekazu i realizacji stosowane w filmie i programie telewizyjnym rożnych gatunków i formatów - - - - - - - - + - -
M_W002 zna proces produkcji filmu i programu telewizyjnego - - - - - - - - + - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Realization of independently performed tasks 18 h
Contact hours 2 h
Module content
Workshops (30h):

1. Specyfika dziennikarstwa telewizyjnego (umiejętności dziennikarza, myślenie obrazem, praca zespołowa, etyka )
2. Język filmu i telewizji
- obraz.
- światło
- dźwięk
- montaż
- realizacje telewizyjne
3. Gatunki i formaty telewizyjne
4. Technologia produkcji czyli od pomysłu do realizacji (pomysł, źródła informacji, dokumentacja, kalendarz zdjęć, kosztorys, zdjęcia, postprodukcja)
5. Zachowania przed kamerą
6. Telewizja a Internet- podobieństwa i różnice w sposobie realizacji materiałów
7. Analiza wybranych produkcji telewizyjnych i internetowych

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Workshops: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunki zaliczenia nie zmieniają się niezależnie od terminu.

Participation rules in classes:
  • Workshops:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Nie określono
Method of calculating the final grade:

Ocena pracy zaliczeniowej opisującej własny format telewizyjny, jego treść merytoryczną, sposób realizacji filmowej lub telewizyjnej i aspekty artystyczne.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Sposób nadrabiania zaległości będzie indywidualnie ustalony przez prowadzącego.

Prerequisites and additional requirements:

Recommended literature and teaching resources:

1. Dziennikarstwo i świat mediów. red. Zbigniew Bauer, Edward Hudziński; Universitas. Kraków 2008.
2. Dziennikarz na wizji. red. Mirosław Skalski. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 2014.
3. Kino bez tajemnic. red. Ewelina Nurczyńska-Fidelska, Konrad Klejsa, Tomasz Kłys, Piotr Sitarski. Stentor. Warszawa 2009.
4. Wrzuć film. Web video od pomysłu po realizację. red. Jennie Bourne, Dave Burstein. Helion. 2009.

Oglądnie polecanych przez Osobę prowadzącą filmów i programów telewizyjnych.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Prowadzący zajęcia jest czynnym dziennikarzem telewizyjnym, producentem telewizyjnym i nauczycielem akademickim. W swoim dorobku ma realizację ok. 1500 produkcji. Jest związany z TVP i PLATON TV, aktualnie kieruje Laboratorium Technik Wizualnych MediaLab 5.0 w ACK Cyfronet AGH. Posiada również własną firmę producencką.

Additional information:

Zajęcia “Warsztat dziennikarza telewizyjnego” mają przygotować do realizacji produkcji filmowych i programów telewizyjnych w ramach proponowanych zajęć w kolejnym semestrze “Pracownia telewizyjna”.