Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 72/2019 z dnia 29-05-2019

Semester 1, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Obligatory courses

27
 
AMAT-1-101-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 7
+
AMAT-1-102-s 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 11
+
AMAT-1-103-s 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 9
-

Other obligatory courses

 
AMAT-1-105-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0
-

Elective block: PRZEDMIOTY INFORMATYCZNE OBIERALNE (sem. 1)

3
 
AMAT-1-106-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semester 2, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Obligatory courses

28
 
AMAT-1-201-s 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 12
+
AMAT-1-202-s 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 10
+
AMAT-1-203-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
-

Other obligatory courses

 
AMAT-1-207-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Elective block: Module of social sciences or humanities


The rules for selecting groups/modules: Przedmiot obieralny. Generalnie potrzebna akceptacja dziekana wyboru dokonanego przez studenta. Przykład przedmiotu obieralnego:

2
 
Expand/collapse content
AMAT-1-205-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Foreign language (sem. 2)


The rules for selecting groups/modules: Pierwszy semestr nauki wybranego języka obcego (30 godzin).
Blok JĘZYK OBCY realizowany jest w semestrach 2, 3 i 4 studiów. Wyboru języka obcego należy dokonać spośród języków umieszczonych w OFERCIE JĘZYKOWEJ SJO zgodnie z aktualnymi zasadami nauki języków obcych w AGH.

 
Expand/collapse content
AMAT-1-204-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
AMAT-1-206-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Russian B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 1/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

Semester 3, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Obligatory courses

30
 
AMAT-1-301-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
AMAT-1-302-s 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 12
+
AMAT-1-304-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
AMAT-1-307-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Other obligatory courses

 
AMAT-1-305-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Elective block: Foreign language (sem. 3)


The rules for selecting groups/modules: Drugi semestr nauki wybranego języka obcego (45 godzin).

 
Expand/collapse content
AMAT-1-303-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
AMAT-1-306-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Russian B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 2/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-

Semester 4, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Obligatory courses

17
 
AMAT-1-402-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
AMAT-1-405-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
AMAT-1-407-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Other obligatory courses

4
 
AMAT-1-403-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Elective block: Computer science module (sem. 4)


The rules for selecting groups/modules: -

4
 
AMAT-1-406-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Elective block: Foreign language (sem. 4)


The rules for selecting groups/modules: Ostatni semestr nauki języka obcego (60 godzin). Moduł kończy się egzaminem na poziomie B2.

5
 
Expand/collapse content
AMAT-1-401-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Russian B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 3/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
AMAT-1-404-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+

Semester 5, October 2021 - February 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Obligatory courses

10
 
AMAT-1-502-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
AMAT-1-503-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Other obligatory courses

5
 
AMAT-1-504-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

SEMINAR

3
 
AMAT-1-509-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Elective block: Group of facultative modules (sem. 5)


The rules for selecting groups/modules: W semestrze 5 należy wybrać dwa moduły, z których każdy jest prowadzony w wymiarze 30 godzin wykładu i 30 godzin ćwiczeń i kończy się egzaminem oraz uzyskać po 6 ECTS za zaliczenie każdego z modułow. Dziekan może wyrazić zgodę na zaliczenie jako przedmiotu obieralnego w ramach programu studiów innego przedmiotu z oferty wydziału lub przedmiotu wybranego poza wydziałem.

12
 
Expand/collapse content
AMAT-1-501-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
AMAT-1-505-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
AMAT-1-507-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
AMAT-1-511-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
AMAT-1-512-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
AMAT-1-514-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Semester 6, March 2022 - September 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Ochrona własności intelektualnej

 
Expand/collapse content
AMAT-1-602-s 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
-

SEMINAR

12
 
AMAT-1-601-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
AMAT-1-607-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 120 10
-

Elective block: PRAKTYKA ZAWODOWA


The rules for selecting groups/modules: Praktyka studencka w wymiarze 3 tygodni powinna być zrealizowana po I lub II roku studiów. Za zaliczenie praktyki student otrzymuje 3 ECTS.

 
Expand/collapse content
AMAT-1-618-s 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 90 3
-

Elective block: Group of facultative modules (sem. 6)


The rules for selecting groups/modules: W semestrze 6 należy wybrać dwa moduły, z których każdy jest prowadzony w łącznym wymiarze 60 godzin wykładów i ćwiczeń, kończy się egzaminem i uzyskać po 6 ECTS za zaliczenie każdego z modułow. Przedmioty “Kody blokowe” i “Kombinatoryka ekstremalna” powinny tworzyć jeden moduł. Dziekan może wyrazić zgodę na zaliczenie jako przedmiotu obieralnego w ramach programu studiów innego przedmiotu z oferty wydziału lub przedmiotu wybranego poza wydziałem.

12
 
Expand/collapse content
AMAT-1-606-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
AMAT-1-608-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
AMAT-1-609-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
AMAT-1-610-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
AMAT-1-611-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
AMAT-1-612-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
AMAT-1-613-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+
AMAT-1-615-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
AMAT-1-616-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
AMAT-1-617-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Elective block: Module in a foreign language


The rules for selecting groups/modules: Podczas studiów pierwszego stopnia należy zaliczyć przedmiot matematyczny wykładany w języku obcym za przynajmniej 3 ECTS.

3
 
AMAT-1-603-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
AMAT-1-605-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 5
+

Elective block: Przedmiot humanistyczny- filozofia i historia matematyki

3
 
AMAT-1-604-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+

Completion of modules in any semester

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Elective block: Module of social sciences or humanities


The rules for selecting groups/modules: Przedmiot obieralny. Generalnie potrzebna akceptacja dziekana wyboru dokonanego przez studenta. Przykład przedmiotu obieralnego:

2
 
Expand/collapse content
AMAT-1-002-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Blank spots in Polish history. Disputes and controversies
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Elective modules of the winter semester

 
AMAT-1-001-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+
AMAT-1-003-s 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
+

Elective block: Modules of social sciences or humanities

 
AMAT-1-004-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
AMAT-1-015-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
AMAT-1-018-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 3126