Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Risk Management - Case Studies
Course of study:
2019/2020
Code:
AMAT-2-301-MF-s
Faculty of:
Applied Mathematics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Financial Mathematics
Field of study:
Mathematics
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. Kobak Piotr (kobak@agh.edu.pl)
Module summary

Klasyczne instrumenty pochodne osłony przed ryzykiem.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Potrafi pracować zespołowo nad analizowanym przypadkiem firmy narażonej na ryzyko MAT2A_K03 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi dokonać analizy ryzyka finansowego w firmie MAT2A_U18, MAT2A_U16 Activity during classes
M_U002 Potrafi dobrać optymalną strategię osłony przed ryzykiem MAT2A_U18 Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna podstawowe rodzaje ryzyka finansowego MAT2A_W09 Activity during classes
M_W002 Zna klasyczne instrumenty pochodne osłony przed ryzykiem MAT2A_W07 Activity during classes
M_W003 Zna metody wyceny instrumentów pochodnych o symetrycznej i niesymetrycznej funkcji wypłaty MAT2A_W09 Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Potrafi pracować zespołowo nad analizowanym przypadkiem firmy narażonej na ryzyko - - - - + - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi dokonać analizy ryzyka finansowego w firmie - - - - + - - - - - -
M_U002 Potrafi dobrać optymalną strategię osłony przed ryzykiem - - - - + - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe rodzaje ryzyka finansowego - - - - + - - - - - -
M_W002 Zna klasyczne instrumenty pochodne osłony przed ryzykiem - - - - + - - - - - -
M_W003 Zna metody wyceny instrumentów pochodnych o symetrycznej i niesymetrycznej funkcji wypłaty - - - - + - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 54 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 20 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 2 h
Module content
Conversation seminar (30h):

1. Parametry greckie i ich zastosowanie do osłony przed ryzykiem.

2. Osłona przez ryzykiem zmian stóp procentowych.

3. Osłona portfeli inwestycyjnych z wykorzystaniem instrumentów pochodnych.

4. Wycena obligacji korporacyjnych.

5. Wycena firm.

6. Decyzje strategiczne w zarządzaniu firmą. Wykorzystanie instrumentów pochodnych.

7. Ryzyko kredytowe. Osłona przez ryzykiem bankructwa.

8. Problem wyceny obligacji narażonych na ryzyko bankructwa i wyznaczenia implikowanej stopy procentowej.

9. Strategie opcyjne (spread, butterfly, straddle).

10. Budowa strategii o zadanym profilu wypłaty.

11. Opcje egzotyczne i ich wykorzystanie.

12. Osłona przed ryzykiem zmiany kursu walutowego.

13. Wykorzystanie opcji do zarządzania wartością narażoną na ryzyko (VaR).

14. Aspekty praktyczne związane z finansami firm.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Conversation seminar: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
  • Conversation seminar:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Nie określono
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa (OK) jest średnią ważoną oceny kolokwium i aktywności na zajęciach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student powinien zgłosić się do prowadzącego w celu ustalenia indywidualnego sposobu nadrobienia zaległości.

Prerequisites and additional requirements:

Wymagana znajomość podstaw rachunku prawdopodobieństwa, procesów stochastycznych. Wymagana znajomość wyceny instrumentów finansowych.

Recommended literature and teaching resources:
  1. G. C. Chacko, V. Dessian, P. A. Hecht, A. Sjoman, Financial Instruments and Markets, Wiley, 2006.
  1. E. Dimson, P. Marsh. Cases in Corporate Finance, 1988.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None