Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Selected Topics of Applied Mathematics
Course of study:
2019/2020
Code:
AMAT-2-208-MZ-s
Faculty of:
Applied Mathematics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Mathematics in Management
Field of study:
Mathematics
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. Woźniak Mariusz (mwozniak@agh.edu.pl)
Module summary

Przykłady modelowania matematycznego wykorzystującego matematykę dyskretną, klasyczną i statystykę. Wykłady prowadzone przez zaproszonych gości.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 docenia możliwości zastosowań matematyki w innych naukach i w praktyce MAT2A_K03, MAT2A_U14, MAT2A_U01, MAT2A_W06, MAT2A_W01, MAT2A_K04, MAT2A_K02, MAT2A_U13, MAT2A_W03, MAT2A_U10, MAT2A_U04, MAT2A_U02, MAT2A_K05, MAT2A_W07, MAT2A_U16, MAT2A_U03, MAT2A_W05, MAT2A_K01, MAT2A_U20, MAT2A_W02, MAT2A_W04 Activity during classes,
Oral answer,
Report
M_K002 Docenia potrzebę i konieczność ścisłego rozumowania i potrafi je zastosować w życiu codziennym MAT2A_K03, MAT2A_U14, MAT2A_U01, MAT2A_W06, MAT2A_W01, MAT2A_K04, MAT2A_K02, MAT2A_U13, MAT2A_W03, MAT2A_U10, MAT2A_U04, MAT2A_U02, MAT2A_K05, MAT2A_W07, MAT2A_U16, MAT2A_U03, MAT2A_W05, MAT2A_K01, MAT2A_U20, MAT2A_W02, MAT2A_W04 Activity during classes,
Oral answer,
Report
Skills: he can
M_U001 potrafi ze zrozumieniem przedstawić w mowie i piśmie poznane na wykładzie przykłady zastosowań matematyki MAT2A_U14, MAT2A_U01, MAT2A_W06, MAT2A_W01, MAT2A_K04, MAT2A_K02, MAT2A_W03, MAT2A_U15, MAT2A_U10, MAT2A_U04, MAT2A_U06, MAT2A_U02, MAT2A_U16, MAT2A_W05, MAT2A_K01, MAT2A_W02, MAT2A_W04 Activity during classes,
Oral answer,
Report
M_U002 rozpoznaje problemy zagadnienia praktyczne, które można rozwiązać algorytmicznie MAT2A_U14, MAT2A_U01, MAT2A_W06, MAT2A_W01, MAT2A_K04, MAT2A_K02, MAT2A_W03, MAT2A_U10, MAT2A_U04, MAT2A_U02, MAT2A_U16, MAT2A_W05, MAT2A_K01, MAT2A_W02, MAT2A_W04 Activity during classes,
Oral answer,
Report
Knowledge: he knows and understands
M_W001 zna przykłady modelowania matematycznego wykorzystującego matematykę dyskretną, klasyczną i statystykę. MAT2A_W09, MAT2A_U14, MAT2A_W06, MAT2A_W01, MAT2A_W03, MAT2A_U16, MAT2A_W05, MAT2A_W02, MAT2A_W04 Activity during classes,
Examination,
Test,
Oral answer
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 docenia możliwości zastosowań matematyki w innych naukach i w praktyce - - - - + - - - - - -
M_K002 Docenia potrzebę i konieczność ścisłego rozumowania i potrafi je zastosować w życiu codziennym - - - - + - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi ze zrozumieniem przedstawić w mowie i piśmie poznane na wykładzie przykłady zastosowań matematyki - - - - + - - - - - -
M_U002 rozpoznaje problemy zagadnienia praktyczne, które można rozwiązać algorytmicznie - - - - + - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna przykłady modelowania matematycznego wykorzystującego matematykę dyskretną, klasyczną i statystykę. - - - - + - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 58 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 28 h
Module content
Conversation seminar (30h):

Konwersatorium prowadzone przez wielu wykładowców na zaproszenie osoby prowadzącej przedmiot. Zajęcia prowadzone przez poszczególne osoby będą mogły się różnić długością (od 2 do kilkunastu godzin), formą (ćwiczenia, wykład itp.), jak i zakresem materiału (byle dotyczył on aspektów zastosowań matematyki). Tematem mogą być aktualnie prowadzone badania. Przewidywana jest możliwość wystąpień gości wydziału. W konsekwencji, niektóre zajęcia mogą być prowadzone po angielsku.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Conversation seminar: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
  • Conversation seminar:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Nie określono
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa OK jest równa ocenie z pisemnego sprawozdania i oceny aktywności na zajęciach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student powinien zgłosić się do prowadzącego w celu ustalenia indywidualnego trybu wyrównywania zaległości.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None