Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
praca magisterska
Course of study:
2019/2020
Code:
AMAT-2-404-MZ-s
Faculty of:
Applied Mathematics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Mathematics in Management
Field of study:
Mathematics
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Malejki Maria (malejki@agh.edu.pl)
Module summary

Praca magisterska jest obowiązkowym elementem programu studiów na kierunku matematyka.
Realizuje częściowo udział studenta w badaniach naukowych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; postępuje etycznie MAT2A_K04 Diploma thesis
Skills: he can
M_U001 Posiada umiejętności wyrażania treści matematycznych w sposób pisemny. MAT2A_U02, MAT2A_U14, MAT2A_K07, MAT2A_U15 Diploma thesis
M_U002 Potrafi formułować tezy w zakresie tematu pracy dyplomowej oraz przeprowadzać dowody twierdzeń stosując, w razie potrzeby, metody i twierdzenia z szerszego zakresu matematyki oraz samodzielnie poszerzać wiedzę celem uzyskania wyczerpującego opracowania tematu pracy MAT2A_K01, MAT2A_U14, MAT2A_U01 Diploma thesis
M_U003 Zna język angielski na poziomie średniozaawansowanym i potrafi korzystać z literatury fachowej w języku angielskim MAT2A_U22, MAT2A_K06 Diploma thesis
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Ma pogłębioną wiedzę w dziedzinie obejmującej temat pracy magisterskiej oraz jest w stanie rozumieć sformułowania zagadnień pozostających na etapie badań MAT2A_W06, MAT2A_W04, MAT2A_K02 Diploma thesis
M_W002 Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy badawczej matematyka MAT2A_W13 Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; postępuje etycznie - - - - - - - - - + -
Skills
M_U001 Posiada umiejętności wyrażania treści matematycznych w sposób pisemny. - - - - - - - - - + -
M_U002 Potrafi formułować tezy w zakresie tematu pracy dyplomowej oraz przeprowadzać dowody twierdzeń stosując, w razie potrzeby, metody i twierdzenia z szerszego zakresu matematyki oraz samodzielnie poszerzać wiedzę celem uzyskania wyczerpującego opracowania tematu pracy - - - - - - - - - + -
M_U003 Zna język angielski na poziomie średniozaawansowanym i potrafi korzystać z literatury fachowej w języku angielskim - - - - - - - - - + -
Knowledge
M_W001 Ma pogłębioną wiedzę w dziedzinie obejmującej temat pracy magisterskiej oraz jest w stanie rozumieć sformułowania zagadnień pozostających na etapie badań - - - - - - - - - + -
M_W002 Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy badawczej matematyka - - - - - - - - - + -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 600 h
Module ECTS credits 20 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 500 h
Contact hours 5 h
Inne 95 h
Module content
Prace kontrolne i przejściowe (500h):
-
Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Prace kontrolne i przejściowe: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
  • Prace kontrolne i przejściowe:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Nie określono
Method of calculating the final grade:

Praca magisterska jest oceniana niezależnie przez opiekuna pracy i recenzenta. Końcowa ocena jest oceną średnią wystawioną wg skali Regulaminu studiów.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

-

Prerequisites and additional requirements:

-

Recommended literature and teaching resources:

Literatura jest podawana indywidualnie.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

-

Additional information:

-