Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Combinatorial algorithms 2
Course of study:
2019/2020
Code:
AMAT-2-411-MZ-s
Faculty of:
Applied Mathematics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Mathematics in Management
Field of study:
Mathematics
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Meszka Mariusz (meszka@agh.edu.pl)
Module summary

Wprowadzenie i przykłady algorytmów kombinatorycznych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób. MAT2A_K04 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi ze zrozumieniem przedstawić poznane zagadnienia MAT2A_U19, MAT2A_K07, MAT2A_U15, MAT2A_U02, MAT2A_K05 Scientific paper
M_U002 Potrafi ocenić trudność problemów pod kątem wykorzystania algorytmów MAT2A_U03, MAT2A_U20, MAT2A_U21, MAT2A_U10, MAT2A_W07 Scientific paper
M_U003 Potrafi samodzielnie przeprowadzić ścisłe rozumowanie z wykorzystaniem zdobytej wiedzy MAT2A_U03, MAT2A_U01 Scientific paper
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna i rozumie podstawowe techniki projektowania algorytmów MAT2A_W11, MAT2A_W02 Scientific paper
M_W002 Zna podstawowe modele algorytmiczne oraz typy zagadnień praktycznych wykorzystujących wybrane modele MAT2A_W11, MAT2A_W02, MAT2A_W04 Scientific paper
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi ze zrozumieniem przedstawić poznane zagadnienia - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi ocenić trudność problemów pod kątem wykorzystania algorytmów - - - - - + - - - - -
M_U003 Potrafi samodzielnie przeprowadzić ścisłe rozumowanie z wykorzystaniem zdobytej wiedzy - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie podstawowe techniki projektowania algorytmów - - - - - + - - - - -
M_W002 Zna podstawowe modele algorytmiczne oraz typy zagadnień praktycznych wykorzystujących wybrane modele - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 h
Module content
Seminar classes (30h):

1. Podstawowe algorytmy konfiguracji kombinatorycznych.
2. Zbiory częściowo uporządkowane.
3. Podstawowe algorytmy teorii grup.
4. Izomorfizmy i automorfizmy.
5. Podstawowe algorytmy kodowania.
6. Kompresja danych.
7. Metody kryptograficzne.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
  • Seminar classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Przygotowanie oraz wygłoszenie referatów na seminarium.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student powinien zgłosić się do prowadzącego w celu ustalenia indywidualnego sposobu nadrobienia zaległości.

Prerequisites and additional requirements:

Wprowadzenie do matematyki dyskretnej
Teoria algorytmów

Recommended literature and teaching resources:

D.L. Kreher, D.L. Stinson, Combinatorial algorithms, CRC Press, 1999.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1.
A possible analogue of ρ-labellings for 3-uniform hypergraphs / Mariusz MESZKA, Alexander Rosa // Electronic Notes in Discrete Mathematics ; ISSN 1571-0653. — 2017 vol. 60, s. 33–37. — Bibliogr. s. 37, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-06-29. — IWOGL 2016 : 9th International Workshop on Graph Labelings : Krakow, Poland, July 7–9, 2016. — tekst: https://goo.gl/tf4GpN

2.
Kite systems of order 8; embedding of kite systems into bowtie systems / Mariusz MESZKA, Alexander Rosa, Beatrice Ruini // Australasian Journal of Combinatorics ; ISSN 1034-4942. — 2017 vol. 67 pt. 2, s. 378–393. — Bibliogr. s. 393, Abstr.. — tekst: http://ajc.maths.uq.edu.au.df3pc3jl127a.wbg2.bg.agh.edu.pl/pdf/67/ajc_v67_p378.pdf

3.
Maximal edge-colorings of graphs / Mariusz MESZKA, Magdalena TYNIEC // Graphs and Combinatorics ; ISSN 0911-0119. — 2017 vol. 33 iss. 6, s. 1451–1458. — Bibliogr. s. 1458, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-05-26. — tekst: https://goo.gl/MQWfoQ

4.
Revisiting the intersection problem for minimum coverings of complete graphs with triples / C. C. Lindner, C. A. Rodger, M. MESZKA // Australasian Journal of Combinatorics ; ISSN 1034-4942. — 2017 vol. 68 pt. 2, s. 276–284. — Bibliogr. s. 284, Abstr.. — tekst: http://ajc.maths.uq.edu.au.df3pc3jl1257.wbg2.bg.agh.edu.pl/pdf/68/ajc_v68_p276.pdf

Additional information:

Seminarium dostępne od roku ak. 2018/19