Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 76/2019 z dnia 29-05-2019

Semester 1, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Przedmioty kierunkowe

19
 
NMTN-2-101-s 30 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+
NMTN-2-102-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
NMTN-2-103-s 30 0 15 15 0 15 0 0 0 0 0 75 6
+
NMTN-2-104-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+

Elective block: Przedmioty obieralne semestr 1


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty za 9 punktów ECTS

9
 
NMTN-2-106-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
NMTN-2-108-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
NMTN-2-109-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
NMTN-2-110-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
NMTN-2-111-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Elective block: Przedmioty z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych sem. 1 (studia II stopnia)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty za 2 punkty ECTS z Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych

2
 

Semester 2, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Elective block: Język obcy na poziomie B2+


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z obowiązkowych kursów języka specjalistycznego

2
 
NMTN-2-224-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
NMTN-2-225-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
NMTN-2-226-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Spanish B2+ course - compulsory course for students of SECOND-CYCLE STUDIES
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
NMTN-2-227-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
NMTN-2-229-s
The module has not been published by the person responsible for it.
French B2+ course - compulsory course for students of SECOND-CYCLE STUDIES
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Elective block: Przedmioty obieralne semestr 2


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera 2 przedmioty za 4 punkty ECTS

4
 
NMTN-2-221-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
NMTN-2-222-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
NMTN-2-223-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Ścieżki dyplomowania


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jedną ze ścieżek dyplomowania. Wybór obowiązuje również w następnych semestrach.

21
 

Elective block: Ścieżka dyplomowania: Zaawansowane materiały i technologie w budownictwie

 
NMTN-2-211-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
NMTN-2-212-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
NMTN-2-213-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
NMTN-2-214-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
NMTN-2-215-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Organizacje, dokumentacja i systemy doskonalenia w procesach produkcyjnych wyrobów dla budownictwa
15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Elective block: Ścieżka dyplomowania: Zaawansowane materiały i technologie w elektroenergetyce

 
NMTN-2-201-s 30 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+
NMTN-2-202-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
NMTN-2-203-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
NMTN-2-204-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
NMTN-2-205-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Elective block: Ścieżka dyplomowania: Zaawansowane materiały i technologie w lotnictwie, motoryzacji i kolejnictwie

 
NMTN-2-206-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
NMTN-2-207-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
NMTN-2-208-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
NMTN-2-209-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
NMTN-2-210-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Elective block: Ścieżka dyplomowania: Zaawansowane materiały i technologie w medycynie

 
NMTN-2-216-s 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 30 3
-
NMTN-2-217-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
NMTN-2-218-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
NMTN-2-219-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
NMTN-2-220-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Elective block: Przedmioty z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych sem. 2 (studia II stopnia)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty za 3 punkty ECTS z Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych

3
 

Semester 3, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Praca dyplomowa 1

20
 
NMTN-2-301-s 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30 20
-

Elective block: Przedmioty obieralne semestr 3


The rules for selecting groups/modules: student wybiera 2 przedmioty za 4 punkty ECTS

4
 
NMTN-2-307-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
NMTN-2-308-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
NMTN-2-311-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Przedmioty obieralne: językowe


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera 1 przedmiot za 4 punkty ECTS

4
 
NMTN-2-309-s 30 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 45 4
-
NMTN-2-310-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Elective block: Semianrium specjalistyczne

2
 
NMTN-2-302-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
NMTN-2-303-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
NMTN-2-304-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
NMTN-2-305-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 2040