Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 112/2019 z dnia 26-06-2019

Semester 1, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Kanon MiBM 2

12
 
RMBM-2-101-IM-s 26 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 50 4
+
RMBM-2-102-IM-s 26 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 65 4
-
RMBM-2-109-IM-s 26 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 65 4
-

Specjalnościowe MiBM 2

12
 
RMBM-2-104-IM-s 14 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 50 4
-
RMBM-2-105-IM-s 14 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 50 4
+
RMBM-2-106-IM-s 26 0 20 0 0 6 0 0 0 0 0 52 4
+

Elective block: Specjalnościowe obieralne 2 w języku obcym


The rules for selecting groups/modules: student wybiera jeden z przedmiotów specjalnościowych w języku obcym właściwy dla danej specjalności

3
 
RMBM-2-103-IM-s 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 30 3
-
RMBM-2-110-IM-s 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 30 3
-

Elective block: Specjalnościowe obieralne 3


The rules for selecting groups/modules: student wybiera jeden z przedmiotów danej specjalności

3
 
RMBM-2-107-IM-s 14 0 20 0 0 6 0 0 0 0 0 40 3
+
RMBM-2-108-IM-s 14 0 20 0 0 6 0 0 0 0 0 40 3
+

Semester 2, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Kanon MiBM 2

7
 
RMBM-2-201-IM-s 28 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
RMBM-2-214-IM-s 14 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 40 3
+

Other Basic

6
 
RMBM-2-202-IM-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Technologie i urządzenia przetwórstwa tworzyw sztucznych
14 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 40 3
+
RMBM-2-205-IM-s 14 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0 40 3
-

Physics

3
 
RMBM-2-206-IM-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Specjalnościowe MiBM 2

12
 
RMBM-2-207-IM-s 14 0 32 0 0 6 0 0 0 0 0 52 4
-
RMBM-2-208-IM-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Zaawansowane metody badań strukturalnych
26 0 30 0 0 6 0 0 0 0 0 62 4
+
RMBM-2-209-IM-s 26 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 52 4
+

Elective block: Język obcy MiBM 2


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden język z propozycji SJO AGH

2
 
RMBM-2-210-IM-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Język obcy specjalistyczny
0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+

Semester 3, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Elective block: HS I


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z przedmiotów

2
 
Expand/collapse content
RMBM-2-311-IM-s 14 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 28 2
-
RMBM-2-312-IM-s 14 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 28 2
-

Elective block: Moduł HS -2 przedmioty humanistyczno-społeczne


The rules for selecting groups/modules: student wybiera jeden z zaproponowanych przedmiotów

3
 
Expand/collapse content
RMBM-2-302-IM-s 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
RMBM-2-303-IM-s 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 30 3
-
RMBM-2-304-IM-s 7 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 30 3
-
RMBM-2-308-IM-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
RMBM-2-313-IM-s 7 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 30 3
-
RMBM-2-315-IM-s 7 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 30 3
-
RMBM-2-316-IM-s 7 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 30 3
-

Elective block: Praca dyplomowa magisterska MiBM 2


The rules for selecting groups/modules: temat wybrany w ramach specjalności

20
 
RMBM-2-305-IM-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 150 20
-

Elective block: Praktyka dyplomowa


The rules for selecting groups/modules: Zasady wyboru grup/modułów: Student odbywa 4 tygodniową praktykę (od początku 3 semestru) w wybranym zakładzie lub laboratorium

2
 
RMBM-2-301-IM-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
-

Elective block: Seminarium dyplomowe BM2


The rules for selecting groups/modules: zgodnie w wybraną specjalnością

1
 
RMBM-2-306-IM-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-

Elective block: Specjalnościowe obieralne 3


The rules for selecting groups/modules: student wybiera przedmiot w ramach specjalności

2
 
RMBM-2-307-IM-s 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
RMBM-2-309-IM-s 10 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
RMBM-2-310-IM-s 10 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1335