Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
IT systems In Power systems
Course of study:
2019/2020
Code:
RMBM-2-119-SM-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Inżynieria Zrównoważonych Systemów Energetycznych
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Banaś Marian (mbanas@agh.edu.pl)
Module summary

Getting knowledge for students about IT software and systems used in Power Systems.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Students can use database-aware software and systems for searching information about existing technologies and solution of power systems and environment protection machines and facilities. MBM2A_K02, MBM2A_K01
Skills: he can
M_U001 Students can build or tune-in building management system i.e. HVAC. MBM2A_U14, MBM2A_U09, MBM2A_U06, MBM2A_U01, MBM2A_U05
M_U002 Students can analyse, even sophisticated technical problems, and choose the proper IT solution using existing or dedicated IT tools. MBM2A_U14, MBM2A_U09, MBM2A_U06, MBM2A_U01, MBM2A_U05
M_U003 Students can create feature requirements for dedicated IT tool, tailored for end-user by professional IT companies. The can also make, use and maintain of such software. MBM2A_U14, MBM2A_U09, MBM2A_U06, MBM2A_U01, MBM2A_U05
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Students are familiar with basic IT tools computer aidded design and use of power egineering and sustainable development. MBM2A_W17, MBM2A_W14
M_W002 Student are familiar and can use integrated calcuation frameworks for solving engineering problems in their jobs. MBM2A_W17, MBM2A_W14
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Students can use database-aware software and systems for searching information about existing technologies and solution of power systems and environment protection machines and facilities. + - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Students can build or tune-in building management system i.e. HVAC. - - - - - + - - - - -
M_U002 Students can analyse, even sophisticated technical problems, and choose the proper IT solution using existing or dedicated IT tools. - - - - - + - - - - -
M_U003 Students can create feature requirements for dedicated IT tool, tailored for end-user by professional IT companies. The can also make, use and maintain of such software. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Students are familiar with basic IT tools computer aidded design and use of power egineering and sustainable development. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student are familiar and can use integrated calcuation frameworks for solving engineering problems in their jobs. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (20h):

Design and application of software systems for management of power systems.
Using of database, engineers software and calculation frameworks.
Mobile technologies in IT, use in power systems.
IT tools for computer aided designing, use and optimization of engineering processes.
Management systems, decisions supporting, monitoring of energy market and management of infrastructure.
Smart grids, energy generation and billing process.
Supporting of zero-energy buildings and smart houses.
IT tools for heat and mass transfer processes.
Problems of optimization and reliability of IT systems.

Seminar classes (10h):

Design and application of software systems for management of power systems.
Using of database, engineers software and calculation frameworks.
Mobile technologies in IT, use in power systems.
IT tools for computer aided designing, use and optimization of engineering processes.
Management systems, decisions supporting, monitoring of energy market and management of infrastructure.
Smart grids, energy generation and billing process.
Supporting of zero-energy buildings and smart houses.
IT tools for heat and mass transfer processes.
Problems of optimization and reliability of IT systems.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Passing class and individual project

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

The average of grades of labs

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

On the next class or within the date agreed with teacher.

Prerequisites and additional requirements:

Not specified.

Recommended literature and teaching resources:

Grabara J., Kurzak L. Lis T.: Systemy informatyczne w energetyce. 2007.
Whitehorn M.: Relacyjne bazy danych. Helion 2003
Mikulik J.: Wybrane zagadnienia zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu w budynkach. AGH Kraków 2008
Stachurski A.: Podstawy optymalizacji. Warszawa 1999
Granat J., Białoń P.: Zarządzanie usługami informatycznymi oraz infrastrukturą informatyczną. Warszawa 2008
Kaiser K.: Wentylacja i Klimatyzacja wymagania prawne, projektowanie, eksploatacja. 2015
Ziębik A., Szega M. Stanek W.: Systemy energetyczne a środowisko. 2015.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Banaś M. Obtaining parameters of granulometric characteristics of suspension with usage computer controlled sedimentation balance. Vìsnik Nacìonal’nogo unìversitetu “L’vìvs`ka polìtehnìka” . ISSN 0321-0499. Komp’ûternì sistemi proektuvannâ. 2004 no. 501, s. 62–68
Banaś M. Computer simulations of the sedimentation process. Vidavnictvo Nacìonal’nogo unìversitetu “L’vìvs’ka polìtehnìka”. 2004. Pp. 244–247. Lviv.
Banaś M. Theoretical analysis and investigations of properties on non-grain suspensions used in design and exploitation of lamella sedimentation tanks. AGH. Kraków 2013.
Różycki S., Banaś M.: Exergy analysis of cavitation pretreatment of sludge. E3S Web of Conferences. ISSN 2267-1242. 2018 vol. 49. s. 9–10

Additional information:

.