Module also offered within study programmes:
Code Study programme
RMBM-2-302-ME-s Mechanical Engineering (Maszyny górnicze) - full-time studies second-cycle studies
RMBM-2-304-IM-s Mechanical Engineering (Inżynieria materiałów konstrukcyjnych) - full-time studies second-cycle studies
RMBM-2-302-TL-s Mechanical Engineering (Transport linowy) - full-time studies second-cycle studies
RMBM-2-302-MR-s Mechanical Engineering (Maszyny do robót ziemnych i transportu bliskiego) - full-time studies second-cycle studies
RMBM-2-315-SM-s Mechanical Engineering (Inżynieria Zrównoważonych Systemów Energetycznych) - full-time studies second-cycle studies
RMBM-2-315-TL-s Mechanical Engineering (Transport linowy) - full-time studies second-cycle studies
RMBM-2-315-IM-s Mechanical Engineering (Inżynieria materiałów konstrukcyjnych) - full-time studies second-cycle studies
RMBM-2-315-ET-s Mechanical Engineering (Eksploatacja i technologia maszyn i pojazdów) - full-time studies second-cycle studies
RMBM-2-316-II-s Mechanical Engineering (Informatyka w inżynierii mechanicznej) - full-time studies second-cycle studies
RMBM-2-320-SE-s Mechanical Engineering (Maszyny i urządzenia energetyki odnawialnej) - full-time studies second-cycle studies
RMBM-2-302-II-s Mechanical Engineering (Informatyka w inżynierii mechanicznej) - full-time studies second-cycle studies
RMBM-2-302-SM-s Mechanical Engineering (Inżynieria Zrównoważonych Systemów Energetycznych) - full-time studies second-cycle studies
RMBM-2-302-ET-s Mechanical Engineering (Eksploatacja i technologia maszyn i pojazdów) - full-time studies second-cycle studies
RMBM-2-315-KW-s Mechanical Engineering (Komputerowe wspomaganie projektowania) - full-time studies second-cycle studies
RMBM-2-302-KW-s Mechanical Engineering (Komputerowe wspomaganie projektowania) - full-time studies second-cycle studies
RMBM-2-315-MR-s Mechanical Engineering (Maszyny do robót ziemnych i transportu bliskiego) - full-time studies second-cycle studies
RMBM-2-316-ME-s Mechanical Engineering (Maszyny górnicze) - full-time studies second-cycle studies
General information:
Name:
Zarządzanie karierą i rozwojem osobistym
Course of study:
2019/2020
Code:
RMBM-2-315-MR-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Maszyny do robót ziemnych i transportu bliskiego
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Pytko Paweł (pawel.pytko@wp.pl)
Module summary

Zajęcia pozwalaja na poznanie teorii oraz dają studentom praktyczne narzędzia, które pozwalają na skuteczne poznanie swoich zasobów, ich wzmocnienie oraz zaplanowanie swojej kariery. Pozwalają także na zbudowanie swojego planu biznesowego dla tych studentów, którzy planują otwarcie własnej działalności gospodarczej i wykorzystanie szansy na rynku coraz bardziej otwartego na nowe start-up’owe formy działalności.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Potrafi tworzyć nowe rozwiązania za pomocą technik kreatywnych MBM2A_K02, MBM2A_K03, MBM2A_K06 Execution of exercises,
Execution of a project
M_K002 Wybiera drogę porozumienia w sytuacjach konfliktowych z uwzględnieniem starategi win-win MBM2A_K04, MBM2A_K06 Involvement in teamwork,
Execution of exercises,
Participation in a discussion
M_K003 Stosuje wiedzę z zakresu podejmowania decyzji do wyboru optymalnego rozwiązania MBM2A_K02, MBM2A_K03, MBM2A_K04 Involvement in teamwork,
Execution of exercises,
Execution of a project
Skills: he can
M_U001 Formułuje cele w obszarze zawodowym i osobistym oraz strategie ich realizacji wykorzystując techniki skutecznej motywacji, zarządzania czasem i stresem MBM2A_U07, MBM2A_U09 Participation in a discussion,
Execution of exercises,
Execution of a project
M_U002 Potrafi skutecznie wykorzystywać elementy etykiety biznesowej oraz protokołu dyplomatycznego MBM2A_U07, MBM2A_U06, MBM2A_U08, MBM2A_U24, MBM2A_U09 Involvement in teamwork,
Execution of exercises,
Participation in a discussion,
Activity during classes
M_U003 Potrafi zaprojektować plan budowy i umacniania swojej marki osobistej wykorzystując do tego nowoczesne narzędzia marketingowe, social media oraz kompetencje osobiste MBM2A_U07, MBM2A_U06, MBM2A_U08, MBM2A_U24, MBM2A_U09 Execution of exercises,
Execution of a project,
Participation in a discussion,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna metody wyznaczania celów zawodowych i osobistych oraz techniki motywowania do ich osiągniecia MBM2A_W13 Involvement in teamwork,
Execution of exercises,
Participation in a discussion,
Execution of a project,
Activity during classes
M_W002 Zna podstawowe rodzaje przywództwa oraz etyczne zasady przywództwa MBM2A_W13 Execution of exercises,
Participation in a discussion
M_W003 Zna podstawowe style i techniki negocjacyjne MBM2A_W13 Involvement in teamwork,
Execution of exercises
M_W004 Zna podstawowe techniki radzenia sobie ze stresem MBM2A_W13 Activity during classes,
Execution of exercises,
Execution of a project
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 7 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Potrafi tworzyć nowe rozwiązania za pomocą technik kreatywnych - - - - - - + - - - -
M_K002 Wybiera drogę porozumienia w sytuacjach konfliktowych z uwzględnieniem starategi win-win - - - - - - + - - - -
M_K003 Stosuje wiedzę z zakresu podejmowania decyzji do wyboru optymalnego rozwiązania - - - - - - + - - - -
Skills
M_U001 Formułuje cele w obszarze zawodowym i osobistym oraz strategie ich realizacji wykorzystując techniki skutecznej motywacji, zarządzania czasem i stresem - - - - - - + - - - -
M_U002 Potrafi skutecznie wykorzystywać elementy etykiety biznesowej oraz protokołu dyplomatycznego - - - - - - + - - - -
M_U003 Potrafi zaprojektować plan budowy i umacniania swojej marki osobistej wykorzystując do tego nowoczesne narzędzia marketingowe, social media oraz kompetencje osobiste - - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Zna metody wyznaczania celów zawodowych i osobistych oraz techniki motywowania do ich osiągniecia + - - - - - + - - - -
M_W002 Zna podstawowe rodzaje przywództwa oraz etyczne zasady przywództwa + - - - - - + - - - -
M_W003 Zna podstawowe style i techniki negocjacyjne + - - - - - + - - - -
M_W004 Zna podstawowe techniki radzenia sobie ze stresem + - - - - - + - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 h
Realization of independently performed tasks 23 h
Contact hours 2 h
Module content
Lectures (7h):
 1. Personal branding – budowanie marki osobistej

  • Marka osobista i tożsamość
  • Osobista historia, styl i charyzma
  • Wykorzystanie mediów społecznościowych
  • Budowanie marki osobistej we własnej działalności
  • Budowanie marki osobistej w świecie korporacyjnym

 2. Etykieta w biznesie i protokół dyplomatyczny

  • Komunikacja międzykulturowa
  • Ubiór i wygląd
  • Wokół stołu
  • Precedencja
  • Mowa ciała
  • Savoir vivre

 3. Zarządzanie czasem

  • Równowaga praca-życie osobiste
  • Matryca Eisenhowera
  • Zasada Pareto
  • Analiza ABC
  • Metoda Gantta
  • Metoda Trzos

 4. Motywacja i automotywacja

  • Teoria “X” i teoria „Y” Douglasa Mc Gregora
  • Teoria “Z” Abrahama Maslowa
  • Dwuczynnikowa teoria motywacji Herzberga
  • Motywacja wg Alderfera
  • Teoria osiągnięć
  • Teoria oczekiwań

 5. Techniki radzenie sobie ze stresem

  • Techniki wpływania na sytuację stresogenną
  • Techniki zmieniające siłę oraz percepcję i znaczenie bodźca stresogennego
  • Techniki redukcji napięcia emocjonalnego

 6. Taktyki i techniki negocjacyjne

  • Style negocjowania
  • Komunikacja w negocjacjach
  • Organizacja negocjacji
  • Fazy negocjacji
  • Trudne sytuacje negocjacyjne
  • Cechy dobrego negocjatora
  • Negocjacje w różnych kulturach

 7. Przywództwo

  • Rodzaje przywództwa
  • Etyczne zasady przywództwa

Practical classes (23h):
 1. Motywacja i automotywacja

  • Odkrywanie i wykorzystanie indywidualnych strategii motywacyjnych
  • Rozwój kompetencji osobistych wspierających proces motywowania
  • Współpraca w zespole z orientacją na rozwiązywanie problemów

 2. Budowanie orientacji na cel

  • Planowanie proaktywne i reaktywne
  • Wyznaczanie celów
  • Reguła SMART
  • Model GROW
  • Technika Walta Disneya
  • Analiza SWOT

 3. Metody zarządzania sobą w czasie

  • Rozwijanie umiejętności zarządzania czasem
  • Matryca Eisenhowera
  • Zasada Pareto
  • Analiza ABC
  • Metoda Gantta
  • Narzędzia planowania

 4. Negocjacje

  • Przygotowanie się do rozmów
  • Scenariusz negocjacyjny
  • Teczka negocjacyjna
  • Trafność doboru czasu i miejsca
  • Dobór stylu negocjacji
  • Mowa ciała w negocjacjach

 5. Prezentacja i autoprezentacja

  • Jak przygotować wystąpienia publiczne?
  • Struktura prezentacji
  • Jak odpierać argumenty?
  • Jak przedstawić własny punkt widzenia w sposób logiczny i przekonujący?
  • List motywacyjny i CV

 6. Etykieta w biznesie i protokół dyplomatyczny

  • Savoir vivre
  • Ubiór i wygląd
  • Wokół stołu
  • Precedencja
  • Mowa ciała
  • Różnice kulturowe

 7. Techniki radzenia sobie ze stresem

  • Asertywność
  • Relaksacja
  • Wizualizacje
  • Reframing
  • Time Line Therapy
  • Techniki oddechowe

 8. Opracowanie planu indywidualnego rozwoju oraz budowy marki osobistej – projekt
Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Practical classes: Studenci pracują samodzielnie lub w zespołach. Techniki kształcenia: testy i ankiety, studia przypadków, indywidualne narzędzia i techniki powiązane z omawianymi tematami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ocena zaliczenia OZ = ocena projektu końcowego

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Practical classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Student uczestniczy aktywnie w pracy indywidualnej i zespołowej. Dyskusja pozwala na szerokie omówienie zagadnień poszczególnych ćwiczeń. Wiedzę i umiejetności wykorzystuje w projekcie końcowym.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa OK = OZ

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Indywidualne konsultacje z prowadzącym moduł.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Rampersad Hubert K., TY – marka inna niż wszystkie. Sztuka autentycznego brandingu osobistego, Helion Gliwice 2010
2. Schawbel Dan, Personal branding 2.0. Cztery kroki do zbudowania osobistej marki, Helion Gliwice 2012
3. Mistewicz Eryk, Marketing narracyjny. Jak budować historie, które sprzedają, Helion Gliwice 2011
4. Hallowel Edward, Zarządzanie stresem, Harvard Business Press- Helion Gliwice 2008
5. (praca zbior.) Zarządzanie samym sobą, Harvard Business Review, Helion Gliwice 2006
6. Wieseneder Susanna , Skuteczne zarządzanie reputacją i spójny image, Best Press Warszawa 2008
7. Idzikowski Wojciech, Efektywność osobista. Zarządzanie sobą i innymi w czasie, Helion Gliwice 2010
8. Allen David, Getting Things Done, czyli sztuka bezstresowej efektywności, Helion Gliwice 2012
9. Covey Stephen R., 7 nawyków skutecznego działania, Rebis Warszawa 2012
10. Adamiec Marek, Kożusznik Barbara, Sztuka zarządzania sobą, PWE Warszawa 2001
11. Dawson Roger, Sekrety podejmowania trafnych decyzji, MT Biznes Warszawa 2006
12. Ryan L., Sójka J. (red.), Etyka biznesu. Z klasyki współczesnej myśli amerykańskiej, Wydawnictwo „W drodze” Poznań 1997
13. Mac Amber, E-przyjaciele: zobacz co media społecznościowe mogą zrobić dla Twojej firmy, Helion Gliwice 2011
14. Evans Liana, Social media marketing: odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych, Helion Gliwice 2011
15. Barefoot Darren, Szabo Julie, Znajomi na wagę złota: podstawy marketingu w mediach społecznościowych, Wolters Kluwer Warszawa 2011
16. Zbiegień-Maciąg Lidia, Taktyki i techniki negocjacyjne, AGH Kraków 2009
17. Nęcki Zbigniew, Negocjacje w biznesie, Antykwa Kraków 2000
18. Detz Joan, Sztuka przemawiania, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne Gdańsk 2002
19. Grzesiuk L., Doroszewicz K., Stojanowska E., Umiejętności menedżera. Psychologia stosowana dla menedżerów, WSH Warszawa 2001
20. Król-Fijewska Maria, Fijewski Piotr, Asertywność menedżera, PWE Warszawa 2007
21. Proctor Tony, Zarządzanie twórcze, Gebethner i Ska Warszawa 2001
22. Tracy Brian, Zarządzanie czasem, Muza Warszawa 2010
23. Williams Michael, Przywództwo w świecie biznesu. Teoria i praktyka dla menedżerów, Wolters Kluwer Kraków 2009
24. Bolstad Richard, Komunikacja transformująca, METAmorfoza Wrocław 2013
25. Frankfort Lisa, Fanning Patrick, Mistrz ciętej riposty, Helion Gliwice 2008
26. Welch Jack, Welch Suzy, Winnig znaczy zwyciężać, Studio Emka Warszawa 2005
27. Young Stephen, Etyczny kapitalizm, METAmorfoza Wrocław 2005
28. Cook G. O., Cook R. A., Yale J.L., Etykieta biznesu, Wolters Kluwer Warszawa 2009
29. Ikanowicz Cezary, Piekarski Jan W., Protokół dyplomatyczny i dobre obyczaje, SGH Warszawa 2004

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Moduł tylko dla tych, którzy chcą poznać się lepiej i są gotowi do samorozwoju oraz doskonalenia w obszarze zarządzania karierą zawodową.