Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Praktyka dyplomowa
Course of study:
2019/2020
Code:
RMBM-2-309-TL-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Transport linowy
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Kwaśniewski Jerzy (kwasniew@imir.agh.edu.pl)
Module summary

Student odbywa praktykę w wybranym zakładzie przemysłowym zapoznając się z technologią , organizacja i zarzadzaniem firmy, lub uczestniczy w pracach badawczych prowadzonych laboratorium AGH.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Ma opanowane umiejętności współpracy z ludźmi, kierowania zespołami oraz zarządzania jednostkami przemysłowymi i naukowo-badawczymi. MBM2A_K02, MBM2A_K06 Work done within the framework of a practical placement,
Potwierdzenie realizacji programu praktyki
Skills: he can
M_U001 Umie wykorzystać podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich związanych ze studiowaną dyscypliną MBM2A_U05, MBM2A_U06 Potwierdzenie realizacji programu praktyki
M_U002 Potrafi rozwiązywać złożone zadania inżynierskie charakterystyczne dla studiowanej dyscypliny inżynierskiej, w tym zadania nietypowe MBM2A_U21 Work done within the framework of a practical placement
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, bezpieczeństwem i środowiskiem włącznie i prowadzenia działalności gospodarczej MBM2A_W09 Potwierdzenie realizacji programu praktyki
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Ma opanowane umiejętności współpracy z ludźmi, kierowania zespołami oraz zarządzania jednostkami przemysłowymi i naukowo-badawczymi. - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Umie wykorzystać podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich związanych ze studiowaną dyscypliną - - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi rozwiązywać złożone zadania inżynierskie charakterystyczne dla studiowanej dyscypliny inżynierskiej, w tym zadania nietypowe - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, bezpieczeństwem i środowiskiem włącznie i prowadzenia działalności gospodarczej - - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Realization of independently performed tasks 50 h
Module content
Additional information
Teaching methods and techniques:
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Potwierdzenie odbycia praktyki wystawione przez zakład w którym student odbywa praktykę, lub pozytywne zaliczenie zadania badawczego przez opiekuna praktyki.

Participation rules in classes:
Method of calculating the final grade:

Ocenę ustala opiekun pracy dyplomowej na podstawie :
Pisemnego potwierdzenia odbycia praktyki dyplomowej wystawionego przez opiekuna ze strony zakładu w którym student odbył praktykę
lub informacja od opiekuna praktyki o zrealizowanym zadaniu badawczym w laboratorium.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Brak możliwości wyrównania zaległości powstałych w skutek nieobecności studenta.

Prerequisites and additional requirements:

Dokumenty związane z podpisaniem umowy z zakładem pracy w którym ma być odbyta praktyka należy przygotować odpowiednio wcześniej – aktualne informacje i druki dostępne są na stronie internetowej Wydziału

Recommended literature and teaching resources:

Wykaz zalecanej literatury lub pomocy naukowych nie dotyczy tego modułu

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Wykaz publikacji nie dotyczy tego modułu.

Additional information:

Praktyka jest realizowana w pierwszych 4 tygodniach ostatniego semestru studiów.

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Student ma możliwość skorzystania z konsultacji, które odbywają się w danym semestrze zgodnie z informacjami podanymi przez prowadzących zajęcia.

Równocześnie w przypadku pytań lub jakichkolwiek wątpliwości możliwy jest kontakt z prowadzącym moduł drogą elektroniczną email: kwasniew@agh.edu.pl lub tel. 126172313