Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Intellectual property in technology
Course of study:
2019/2020
Code:
RIMA-1-704-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mechatronic Engineering with English as instruction language
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Magiera Tomasz (magiera@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Understands the necessity of constant individual learning to improve professional, personal and social competence IMA1A_K01
M_K002 Understanding the importance of the professional conduct, observing ethics in business IMA1A_K03
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Elementary knowledge of the principles of the intellectual property protection IMA1A_W16
M_W002 Basic knowledge of the elementary rules of creating of individual entrepreneurship IMA1A_W18
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
20 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Understands the necessity of constant individual learning to improve professional, personal and social competence + - - - - + - - - - -
M_K002 Understanding the importance of the professional conduct, observing ethics in business + - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Elementary knowledge of the principles of the intellectual property protection + - - - - + - - - - -
M_W002 Basic knowledge of the elementary rules of creating of individual entrepreneurship - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 20 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Module content
Lectures (10h):

1. Introduction to the Intellectual Property Rights p.1
2. Introduction to the Intellectual Property Rights p.2
3. The procedure of applying for the patent in PL/EU.
4. License agreements. Ways of applying for funds for innovative solutions.
5. Design thinking – a way of creating innovations – do we need to always protect our technical solutions?

Seminar classes (10h):

1. Defining the scope of the project.
2. Preparation of individual parts of the patent application. p.1
3. Preparation of individual parts of the patent application. p.2
4. Preparation of individual parts of the patent application. p.3
5. Filling additional required documents.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

The final mark will be given at the last seminar classes.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Final mark of the project.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

It will be defined by teacher after individual assessment of situation.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1)Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
- http://eur-lex.europa.eu
2) WIPO Copyright Treaty (WCT) – Joint Declarations – http://eur-lex.europa.eu

Additional information about recommended sources will be provided at the first lecture.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None