Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 107/2019 z dnia 26-06-2019

Absolwent studiów, dzięki przedmiotom z oferty programowej jedynego w Polsce kierunku o nazwie Metalurgia zdobędzie umiejętności związane z tradycyjną i zaawansowaną technologią wytwarzania wyrobów metalowych. Oprócz zdobywania wiedzy podstawowej charakterystycznej dla całego kierunku istnieje możliwość wyboru trzech ścieżek dyplomowania:

  1. Metalurgia Ekstrakcyjna
  2. Przeróbka Plastyczna Metali
  3. Wytwarzanie Przyrostowe Wyrobów Metalowych

Semester 1, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Engineering

27
 
MMET-2-101-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
MMET-2-102-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
+
MMET-2-103-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
+
MMET-2-104-s 28 0 14 0 0 14 0 0 0 0 0 56 3
+
MMET-2-105-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
MMET-2-106-s 14 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 42 4
-
MMET-2-107-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
MMET-2-108-s 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 2
-

Przedmioty humanistyczne i społeczne

3
 
MMET-2-109-s 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-

Semester 2, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Engineering

3
 
MMET-2-202-s 28 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 56 3
-

Przedmioty humanistyczne i społeczne

2
 
MMET-2-208-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 2
-

Elective block: Język obcy z egzaminem na poziomie B2+

2
 
MMET-2-211-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
MMET-2-212-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
MMET-2-214-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Elective block: Obcojęzyczny przedmiot obieralny

3
 
MMET-2-203-s 14 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 42 3
-
MMET-2-207-s 14 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 42 3
-
MMET-2-209-s 14 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 42 3
-
MMET-2-210-s 14 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 42 3
-

Elective block: Obieralne przez ścieżkę dyplomowania


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera 3 moduły z bloku ścieżki dyplomowania oraz 1 moduł z pozostałych bloków

20
 

Elective block: Blok ścieżki dyplomowania Additive Manufacturing

 
MMET-2-201-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MMET-2-213-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MMET-2-215-s 28 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MMET-2-216-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+

Elective block: Blok ścieżki dyplomowania Przeróbka Plastyczna Metali

 
MMET-2-217-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MMET-2-218-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MMET-2-219-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MMET-2-220-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+

Elective block: Extractive Metallurgy

 
MMET-2-204-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MMET-2-221-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MMET-2-222-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MMET-2-223-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+

Semester 3, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Thesis

25
 
MMET-2-301-s 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 42 5
-
MMET-2-303-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
+

Elective block: Obieralne przez ścieżkę dyplomowania (kierunek Metalurgia) e-learning

5
 
MMET-2-302-s 0 0 0 28 0 28 0 0 0 0 0 56 5
-
MMET-2-304-s 0 0 0 28 0 28 0 0 0 0 0 56 5
-
MMET-2-305-s 0 0 0 28 0 28 0 0 0 0 0 56 5
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1700