Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 107/2019 z dnia 26-06-2019

Program kierunku Metalurgia zaczynając od roku akademickiego 2019-2020 został gruntownie zmodernizowany zgodnie ze światowymi trendami w dziedzinie wytwarzania wyrobów metalowych przy jednoczesnym zachowaniu w podstawowym stopniu tradycyjnych przedmiotów kształcących znakomitego inżyniera metalurga o mocnej wiedzy bazowej.

Absolwenci kierunku Metalurgia posiadają umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu: metalurgii ekstrakcyjnej, przeróbki plastycznej metali i stopów, nauki o materiałach, wytwarzania przyrostowego wyrobów metalowych, recyklingu metali, utylizacji odpadów technologicznych, techniki cieplnej, informatyki, podstaw automatyki oraz ekologii.
Opanowanie efektów uczenia oferty programowej pozwoli na bezproblemowe zatrudnienie w branży związanej bezpośrednio i pośrednio z kierunkiem Metalurgia, lub też pozwoli na podjęcie studiów drugiego stopnia.

Semester 1, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Mathematics

11
 
MMET-1-106-s 45 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 11
+

Other Basic

14
 
MMET-1-101-s 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
MMET-1-102-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
MMET-1-103-s 28 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 56 5
+

Przedmioty humanistyczne i społeczne

5
 
MMET-1-104-s 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 2
-
MMET-1-105-s 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-

Semester 2, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

7
 
MMET-1-202-s 28 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 56 4
-
MMET-1-204-s 14 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-

Mathematics

7
 
MMET-1-201-s 30 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 7
+

Other Basic

9
 
MMET-1-205-s 14 14 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 42 2
-
MMET-1-206-s 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 2
+
MMET-1-214-s 28 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+

Physics

6
 
MMET-1-207-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Przedmioty humanistyczne i społeczne

1
 
MMET-1-203-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Elective block: Język obcy do wyboru

 
MMET-1-209-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
MMET-1-210-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
MMET-1-211-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
MMET-1-212-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
MMET-1-213-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

Semester 3, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

24
 
MMET-1-303-s 42 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 6
+
MMET-1-304-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
MMET-1-305-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
MMET-1-306-s 14 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 5
-
MMET-1-312-s 28 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-

Non-technical

 
MMET-1-313-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0
-

Physics

6
 
MMET-1-302-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Elective block: Język obcy do wyboru

 
MMET-1-301-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
MMET-1-308-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
MMET-1-309-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
MMET-1-310-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
MMET-1-311-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-

Semester 4, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

22
 
MMET-1-402-s 28 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
MMET-1-403-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
MMET-1-404-s 28 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
MMET-1-405-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
+
MMET-1-407-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-

Non-technical

 
MMET-1-414-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Other Basic

3
 
MMET-1-406-s 0 0 0 0 0 0 28 0 28 0 0 0 56 3
-

Elective block: Język obcy z egzaminem na poziomie B2

5
 
MMET-1-401-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
MMET-1-408-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
MMET-1-411-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
MMET-1-412-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
MMET-1-413-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+

Semester 5, October 2021 - February 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

15
 
MMET-1-501-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
MMET-1-502-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
MMET-1-503-s 28 0 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 56 4
+

Non-technical

 
MMET-1-521-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Other Basic

7
 
MMET-1-505-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
-
MMET-1-507-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-

Przedmioty humanistyczne i społeczne

2
 
MMET-1-506-s 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-

Elective block: Obcojęzyczny przedmiot obieralny

3
 
MMET-1-504-s 14 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 42 3
-
MMET-1-510-s 14 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 42 3
-
MMET-1-513-s 14 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 42 3
-

Elective block: Przedmiot obieralny z innego kierunku

3
 
MMET-1-508-s 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
MMET-1-509-s 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
MMET-1-511-s 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
MMET-1-514-s 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-

Semester 6, March 2022 - September 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

3
 
MMET-1-601-s 14 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-

Other Basic

3
 
MMET-1-602-s 28 0 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 56 3
-

Praktyka zawodowa

4
 
MMET-1-603-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
-

Elective block: Blok obieralny w sem.6 (4 przedmioty do wyboru)

20
 
MMET-1-604-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MMET-1-605-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MMET-1-606-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MMET-1-607-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MMET-1-608-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MMET-1-609-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MMET-1-610-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+

Semester 7, October 2022 - February 2023

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Thesis

15
 
MMET-1-701-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
-

Elective block: Blok obieralny w sem.7 (3 przedmioty do wyboru)

15
 
MMET-1-702-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MMET-1-703-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MMET-1-704-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MMET-1-705-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MMET-1-706-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MMET-1-707-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 3578