Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 71/2019 z dnia 29-05-2019

Semester 1, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

6
 
JMNB-1-106-s 15 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
-

Mathematics

12
 
JMNB-1-102-s 30 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 5
+
JMNB-1-107-s 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 7
+

Physical Education

 
JMNB-1-101-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Physical Education 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0
-

Physics

10
 
JMNB-1-109-s 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 10
+

Semester 2, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Mathematics

12
 
JMNB-1-206-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5
-
JMNB-1-207-s 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 7
+

Other Basic

7
 
JMNB-1-202-s 30 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 7
+

Physical Education

 
JMNB-1-211-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Physical Education 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Physics

11
 
JMNB-1-204-s 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 9
+
JMNB-1-208-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Foreign language


The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot z grupy

 
Expand/collapse content
JMNB-1-201-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
JMNB-1-203-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
JMNB-1-205-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
JMNB-1-210-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
JMNB-1-212-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

Semester 3, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

6
 
JMNB-1-304-s 30 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
-

Mathematics

6
 
JMNB-1-303-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Matematyka 3
30 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+

Other Basic

9
 
JMNB-1-305-s 30 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
JMNB-1-306-s 30 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Physical Education

 
JMNB-1-310-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Physical Education 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Physics

9
 
JMNB-1-307-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
JMNB-1-313-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Elective block: Foreign language


The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot z grupy

 
Expand/collapse content
JMNB-1-301-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
JMNB-1-302-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
JMNB-1-309-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
JMNB-1-311-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
JMNB-1-312-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-

Semester 4, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

7
 
JMNB-1-402-s 15 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
JMNB-1-403-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+

Other Basic

10
 
JMNB-1-410-s 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JMNB-1-412-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
JMNB-1-413-s 20 0 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 40 3
-

Physics

3
 
JMNB-1-405-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Elective block: Foreign language


The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot z bloku

5
 
Expand/collapse content
JMNB-1-401-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
JMNB-1-408-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
JMNB-1-409-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
JMNB-1-411-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
JMNB-1-414-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+

Elective block: Electives I 4 MNB


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty obieralne za co najmniej 5 ECTS. W ciągu toku studiów student musi wybrać i zrealizować co najmniej jeden przedmiot prowadzony w języku angielskim za co najmniej 3 ECTS.

5
 

Semester 5, October 2021 - February 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

17
 
JMNB-1-501-s 22 0 15 0 8 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
JMNB-1-502-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
JMNB-1-504-s 30 0 45 0 15 0 0 0 0 0 0 0 90 7
-
JMNB-1-507-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Other Basic

2
 
JMNB-1-503-s 20 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Electives I 5 MNB


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty obieralne za co najmniej 11 ECTS.

11
 

Semester 6, March 2022 - September 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

6
 
JMNB-1-601-s 0 0 0 0 0 0 160 0 0 0 0 0 160 6
-

Other Basic

4
 
JMNB-1-603-s 30 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Physics

4
 
JMNB-1-604-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+

Elective block: Humanities Electives I (Faculty of Humanities)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 2.

2
 
Expand/collapse content
JMNB-1-602-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JMNB-1-606-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JMNB-1-610-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JMNB-1-611-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JMNB-1-612-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JMNB-1-613-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JMNB-1-615-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JMNB-1-617-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Humanities Electives I (Faculty of Management)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych humanistyczno-społecznych z oferty uczelnianej o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 3.

3
 
Expand/collapse content
JMNB-1-607-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
JMNB-1-608-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
JMNB-1-609-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
JMNB-1-616-s 15 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 45 3
-

Elective block: Electives I 6 MNB


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty obieralne za co najmniej 11 ECTS.

11
 

Semester 7, October 2022 - February 2023

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Thesis

15
 
JMNB-1-701-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 15
+

Elective block: Electives I 7 MNB


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty obieralne za co najmniej 15 ECTS.

15
 

Completion of modules in any semester

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

66
 
JMNB-1-001-s 15 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
JMNB-1-002-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
JMNB-1-004-s 10 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 2
-
JMNB-1-006-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JMNB-1-007-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JMNB-1-009-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JMNB-1-011-s 15 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
JMNB-1-015-s 15 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JMNB-1-019-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
-
JMNB-1-027-s 15 0 12 6 0 0 0 15 0 0 0 0 48 4
-
JMNB-1-028-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JMNB-1-033-s 0 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JMNB-1-036-s 15 0 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+
JMNB-1-038-s 30 0 26 4 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
-
JMNB-1-039-s 0 0 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JMNB-1-041-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Non-technical

6
 
JMNB-1-037-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
JMNB-1-042-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Physics

20
 
JMNB-1-012-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JMNB-1-017-s 30 0 16 0 0 0 0 12 0 0 0 0 58 4
+
JMNB-1-022-s 30 18 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
JMNB-1-030-s 30 0 0 15 0 15 0 0 0 0 0 0 60 5
+
JMNB-1-035-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 4096