Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 71/2019 z dnia 29-05-2019

Semester 1, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Other Basic

11
 
JMNB-2-101-s 30 0 0 15 0 15 0 0 0 0 0 60 5
-
JMNB-2-106-s 20 10 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 6
-

Physics

19
 
JMNB-2-102-s 30 0 30 0 0 15 0 0 0 0 0 75 8
-
JMNB-2-103-s 30 20 0 0 0 15 0 0 0 0 0 65 5
+
JMNB-2-105-s 30 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+

Semester 2, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Other Basic

9
 
JMNB-2-202-s 20 0 0 30 10 0 0 0 0 0 0 60 6
-
JMNB-2-204-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 3
-

Physics

14
 
JMNB-2-201-s 15 0 30 30 0 15 0 0 0 0 0 90 9
+
JMNB-2-203-s 30 0 0 0 0 15 0 0 20 0 0 65 5
+

Elective block: Electives Humanities II


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty obieralne humanistyczno-społecznych z oferty uczelnianej o łącznej liczbie ECTS nie mniejszej od 2.

2
 
JMNB-2-205-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JMNB-2-209-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JMNB-2-214-s 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JMNB-2-215-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JMNB-2-216-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Electives Humanities II


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty obieralne ekonomiczne z oferty uczelnianej o łącznej liczbie ECTS nie mniejszej od 3.

3
 
JMNB-2-210-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
JMNB-2-213-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Elective block: Foreign language


The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot z grupy

2
 
Expand/collapse content
JMNB-2-206-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
JMNB-2-207-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
JMNB-2-208-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
JMNB-2-211-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
JMNB-2-212-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Semester 3, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Physics

23
 
JMNB-2-301-s 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 90 20
+
JMNB-2-302-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-

Elective block: Electives II 3 MNB


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty za co najmniej 7 ECTS w tym jeden prowadzony całkowicie w języku obcym za co najmniej 3 ECTS .

7
 

Completion of modules in any semester

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Engineering

100
 
JMNB-2-001-s
aa
20 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
JMNB-2-004-s
aa
15 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 25 2
-
JMNB-2-006-s 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 40 3
-
JMNB-2-007-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
JMNB-2-008-s 15 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
JMNB-2-009-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
JMNB-2-011-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JMNB-2-013-s 15 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
JMNB-2-015-s 30 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 51 4
+
JMNB-2-016-s 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 40 4
-
JMNB-2-017-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
JMNB-2-018-s 30 0 15 7 0 0 0 0 0 0 0 52 4
-
JMNB-2-020-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
JMNB-2-022-s 30 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
-
JMNB-2-028-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JMNB-2-031-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JMNB-2-035-s 4 12 0 0 0 0 0 12 0 0 0 28 2
-
JMNB-2-040-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JMNB-2-041-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 6
-
JMNB-2-043-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
JMNB-2-045-s 15 0 20 10 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+
JMNB-2-048-s 0 0 15 15 0 15 0 0 0 0 0 45 4
-
JMNB-2-050-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
JMNB-2-052-s 20 0 30 8 0 0 0 0 0 0 0 58 5
+

Mathematics

3
 
JMNB-2-030-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+

Non-technical

29
 
JMNB-2-002-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
JMNB-2-005-s 30 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 45 4
-
JMNB-2-010-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
JMNB-2-014-s 15 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0 45 4
-
JMNB-2-025-s 30 0 20 0 0 8 0 0 0 0 0 58 5
-
JMNB-2-034-s 18 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 40 3
+
JMNB-2-044-s 30 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 36 5
-

Physics

23
 
JMNB-2-003-s
aa
20 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
JMNB-2-021-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
-
JMNB-2-023-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JMNB-2-024-s 30 0 10 0 0 5 0 0 0 0 0 45 3
+
JMNB-2-026-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
JMNB-2-036-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 2868