Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 108/2019 z dnia 26-06-2019

Semester 1, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Engineering

14
 
EMWT-2-102-s 14 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 42 5
+
EMWT-2-103-s 28 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 42 5
+
EMWT-2-109-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
-

Elective block: Dobrowolne zajęcia z WF, ME, sem. 1


The rules for selecting groups/modules: Dobrowolne zajęcia z WF.

 
EMWT-2-114-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Physical education II
0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30 0
-

Elective block: Moduł obieralny 1, ME, sem. 1


The rules for selecting groups/modules: Do wyboru jeden przedmiot z grupy.

3
 
EMWT-2-104-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
EMWT-2-105-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-

Elective block: Moduł obieralny 2, ME, sem. 1


The rules for selecting groups/modules: Do wyboru dwa przedmioty z grupy.

6
 
EMWT-2-101-s 30 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 44 3
-
EMWT-2-123-s 30 0 16 12 0 0 0 0 0 0 0 58 4
+
EMWT-2-124-s 30 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 44 3
-

Elective block: Moduł obieralny 6, ME, sem. 1


The rules for selecting groups/modules: Do wyboru jeden z dostępnych tematów projektów.

5
 
EMWT-2-108-s 0 0 0 70 0 15 0 0 0 0 0 85 5
-
EMWT-2-113-s 0 0 0 70 0 15 0 0 0 0 0 85 5
-

Elective block: Przedmiot humanistyczny, ME, sem. 1


The rules for selecting groups/modules: Do wyboru jeden przedmiot z grupy.

2
 
EMWT-2-106-s
The module has not been published by the person responsible for it.
The Main Issues and Directions of Philosophy
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EMWT-2-110-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Globalization. New challenges in the contemporary world
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EMWT-2-111-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Socjologia. Wybrane zagadnienia
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EMWT-2-112-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Konflikty współczesnego świata
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EMWT-2-115-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EMWT-2-116-s
The module has not been published by the person responsible for it.
From Tolkien to Brown. XX and XXI centuary popular literature
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EMWT-2-117-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EMWT-2-118-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Who is the man? Contemporary controversy
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EMWT-2-119-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Philosophical cancelling and coaching
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EMWT-2-120-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Blank spots in Polish history. Disputes and controversies
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EMWT-2-121-s
The module has not been published by the person responsible for it.
The Anthropology of Everyday Life. From Birth to Death
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EMWT-2-122-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Polski film dokumentalny - mistrzowie i uczniowie
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semester 2, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Engineering

10
 
EMWT-2-201-s 15 0 15 30 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
EMWT-2-207-s 15 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-

Other Basic

1
 
EMWT-2-213-s 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 1
-

Elective block: Dobrowolne zajęcia z WF, ME, sem. 2


The rules for selecting groups/modules: Dobrowolne zajęcia z WF.

 
EMWT-2-212-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Physical education II
0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 28 0
-

Elective block: Język obcy (B2+, egzamin)


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden z dostępnych języków obcych.

2
 
EMWT-2-206-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
EMWT-2-208-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Elective block: Moduł obieralny 3, ME, sem. 2


The rules for selecting groups/modules: Do wyboru dwa przedmioty z grupy.

10
 
EMWT-2-214-s 15 0 15 30 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
EMWT-2-215-s 15 0 15 30 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
EMWT-2-216-s 30 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 58 5
+
EMWT-2-217-s 15 0 15 30 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Elective block: Moduł obieralny 4, ME, sem. 2


The rules for selecting groups/modules: Do wyboru jeden przedmiot z grupy.

3
 
EMWT-2-202-s 16 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-
EMWT-2-205-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
EMWT-2-210-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
EMWT-2-211-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Elective block: Moduł obieralny 6, ME, sem. 2


The rules for selecting groups/modules: Do wyboru jeden z dostępnych tematów projektów lub możliwość kontunuacji projektu z poprzedniego semestru.

5
 
EMWT-2-204-s 0 0 0 70 0 15 0 0 0 0 0 85 5
-
EMWT-2-209-s 0 0 0 70 0 15 0 0 0 0 0 85 5
-

Semester 3, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Thesis

21
 
EMWT-2-308-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 300 20
-
EMWT-2-309-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 1
-

Elective block: Moduł obieralny 5, ME, sem. 3


The rules for selecting groups/modules: Do wyboru jeden przedmiot z grupy.

3
 
EMWT-2-302-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
EMWT-2-304-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
EMWT-2-313-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Elective block: Moduł obieralny 6, ME, sem. 3


The rules for selecting groups/modules: Do wyboru jeden z dostępnych tematów projektów lub możliwość kontuacji projektu z poprzednich semestrów.

3
 
EMWT-2-306-s 0 0 0 45 0 15 0 0 0 0 0 60 3
-
EMWT-2-307-s 0 0 0 45 0 15 0 0 0 0 0 60 3
-

Elective block: Przedmiot humanistyczny, ME, sem. 3


The rules for selecting groups/modules: Do wyboru jeden przedmiot z grupy.

3
 
EMWT-2-303-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EMWT-2-310-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 2231