Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 108/2019 z dnia 26-06-2019

Semester 1, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

9
 
EMWT-1-102-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
EMWT-1-109-s 30 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 5
+

Mathematics

12
 
EMWT-1-105-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
EMWT-1-106-s 42 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 8
+

Non-technical

1
 
EMWT-1-103-s 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1
-

Other Basic

1
 
EMWT-1-104-s 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1
-

Physical Education

 
EMWT-1-112-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0
-

Physics

5
 
EMWT-1-107-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+

Elective block: Przedmiot humanistyczny 1, ME, sem. 1


The rules for selecting groups/modules: Do wyboru jeden przedmiot z grupy

2
 
EMWT-1-101-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Myślenie krytyczne. Współczesne wyzwania kultury i cywilizacji
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EMWT-1-108-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Główne nurty muzyki popularnej
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EMWT-1-110-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Blank spots in Polish history. Disputes and controversies
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EMWT-1-111-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EMWT-1-113-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Globalization. New challenges in the contemporary world
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EMWT-1-114-s
The module has not been published by the person responsible for it.
The Main Issues and Directions of Philosophy
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EMWT-1-115-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Konflikty współczesnego świata
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EMWT-1-116-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Podstawy psychologii
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EMWT-1-117-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Socjologia podróży i turystyki
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EMWT-1-118-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Socjologia. Wybrane zagadnienia
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semester 2, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

15
 
EMWT-1-201-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
-
EMWT-1-203-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
-
EMWT-1-206-s 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 3
+
EMWT-1-207-s 24 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 4
-

Mathematics

8
 
EMWT-1-202-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
EMWT-1-205-s 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Physical Education

 
EMWT-1-210-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Physics

7
 
EMWT-1-204-s 28 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 7
+

Elective block: Język obcy (B2, zaliczenie)


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden z dostępnych języków obcych.

 
Expand/collapse content
EMWT-1-208-s
The module has not been published by the person responsible for it.
English B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 1/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
EMWT-1-209-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
EMWT-1-211-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Russian B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 1/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
EMWT-1-212-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

Semester 3, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

28
 
EMWT-1-301-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
EMWT-1-302-s 28 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 6
+
EMWT-1-304-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
EMWT-1-305-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
EMWT-1-306-s 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
+
EMWT-1-308-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Inżynieria oprogramowania w systemach samochodowych
60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
+
EMWT-1-312-s 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 2
-

Mathematics

3
 
EMWT-1-303-s 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-

Physical Education

 
EMWT-1-314-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Elective block: Język obcy (B2, zaliczenie)


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden z dostępnych języków obcych.

 
Expand/collapse content
EMWT-1-307-s
The module has not been published by the person responsible for it.
English B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 2/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
EMWT-1-309-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
EMWT-1-310-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Russian B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 2/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
EMWT-1-311-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-

Semester 4, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

25
 
EMWT-1-401-s 34 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 6
+
EMWT-1-402-s 28 0 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 70 5
+
EMWT-1-404-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
-
EMWT-1-405-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
-
EMWT-1-407-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
-
EMWT-1-412-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+

Elective block: Język obcy (B2, egzamin)


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden z dostępnych języków obcych.

5
 
Expand/collapse content
EMWT-1-403-s
The module has not been published by the person responsible for it.
English B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 3/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
EMWT-1-406-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
EMWT-1-408-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Russian B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 3/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
EMWT-1-409-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+

Semester 5, October 2021 - February 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

18
 
EMWT-1-501-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
EMWT-1-503-s 14 0 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
EMWT-1-504-s 14 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
EMWT-1-507-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
+
EMWT-1-517-s 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 2
-

Elective block: Moduł obieralny 1, ME, sem. 5


The rules for selecting groups/modules: Do wyboru dwa przedmioty z grupy.

8
 
EMWT-1-502-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
EMWT-1-505-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
EMWT-1-506-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
EMWT-1-518-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+

Elective block: Moduł obieralny 2, ME, sem. 5


The rules for selecting groups/modules: Do wyboru dwa przedmioty z grupy.

4
 
EMWT-1-508-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
EMWT-1-510-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
EMWT-1-511-s 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-

Semester 6, March 2022 - September 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

15
 
EMWT-1-601-s 28 0 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 70 6
+
EMWT-1-604-s 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 120 4
-
EMWT-1-618-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+

Non-technical

2
 
EMWT-1-607-s 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 14 2
-

Elective block: Moduł obieralny 3, ME, sem. 6


The rules for selecting groups/modules: Do wyboru trzy przedmioty z grupy.

12
 
EMWT-1-602-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
EMWT-1-606-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
EMWT-1-609-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
EMWT-1-619-s 14 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-

Elective block: Przedmiot humanistyczny 2, ME, sem. 6


The rules for selecting groups/modules: Do wyboru jeden przedmiot z grupy, przy czym należy wybrać inny przedmiot niż ten, na który uczęszczało się w trakcie semestru pierwszego.

2
 
EMWT-1-603-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Who is the man? Contemporary controversy
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EMWT-1-605-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EMWT-1-612-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semester 7, October 2022 - February 2023

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Thesis

17
 
EMWT-1-705-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0 400 15
-
EMWT-1-707-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28 2
-

Elective block: Moduł obieralny 4 (English), ME, sem. 7


The rules for selecting groups/modules: Do wyboru jeden przedmiot z grupy.

5
 
EMWT-1-703-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
EMWT-1-704-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-

Elective block: Moduł obieralny 5, ME, sem. 7


The rules for selecting groups/modules: Do wyboru trzy przedmioty z grupy.

9
 
EMWT-1-701-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
+
EMWT-1-702-s 0 0 0 28 0 14 0 0 0 0 0 0 42 3
-
EMWT-1-706-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
EMWT-1-708-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Telecommunication technologies
14 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 4179