Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 119/2019 z dnia 26-06-2019

Semester 1, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Other Basic

4
 
HNKT-1-109-s 18 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 46 4
-

Podstawowe

11
 
HNKT-1-101-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
HNKT-1-102-s 42 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 6
+

Podstawowe społeczne

13
 
HNKT-1-104-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
HNKT-1-105-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HNKT-1-106-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
HNKT-1-107-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HNKT-1-108-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+

Wychowanie fizyczne

 
HNKT-1-103-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Wychowanie fizyczne 1/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0
-

Semester 2, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

10
 
HNKT-1-209-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
HNKT-1-210-s 18 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 46 3
-
HNKT-1-211-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+

Język obcy

 
HNKT-1-202-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

Podstawowe

19
 
HNKT-1-203-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
HNKT-1-204-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
HNKT-1-205-s 30 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 6
+
HNKT-1-206-s 30 0 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 75 6
+

Podstawowe społeczne

3
 
HNKT-1-208-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Wychowanie fizyczne

 
HNKT-1-201-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Wychowanie fizyczne 2/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Semester 3, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

11
 
HNKT-1-305-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HNKT-1-306-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
HNKT-1-308-s 18 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 46 3
-
HNKT-1-309-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+

Język obcy

 
HNKT-1-301-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-

Podstawowe

6
 
HNKT-1-303-s 28 22 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 6
+

Podstawowe społeczne

5
 
HNKT-1-304-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
HNKT-1-307-s 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Wychowanie fizyczne

 
HNKT-1-314-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Wychowanie fizyczne 3/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Elective block: Ścieżka kształcenia: Analityka kryminalistyczna


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jedną ścieżkę kształcenia w semestrze trzecim i jest zobowiązany do jej kontynuowania w kolejnych semestrach.

8
 
HNKT-1-302-s 45 0 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 90 6
+
HNKT-1-313-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Ścieżka kształcenia: Analityka śledcza


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jedną ścieżkę kształcenia w semestrze trzecim i jest zobowiązany do jej kontynuowania w kolejnych semestrach.

 
HNKT-1-311-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
HNKT-1-312-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+

Semester 4, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

15
 
HNKT-1-402-s 20 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
HNKT-1-404-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HNKT-1-405-s 18 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 46 3
-
HNKT-1-407-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
HNKT-1-409-s 20 0 18 10 0 0 0 0 0 0 0 0 48 3
-

Język obcy

5
 
HNKT-1-401-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+

Podstawowe społeczne

2
 
HNKT-1-406-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Ścieżka kształcenia: Analityka kryminalistyczna


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jedną ścieżkę kształcenia w semestrze trzecim i jest zobowiązany do jej kontynuowania w kolejnych semestrach.

8
 
HNKT-1-411-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
HNKT-1-412-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
HNKT-1-413-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Elective block: Ścieżka kształcenia: Analityka śledcza


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jedną ścieżkę kształcenia w semestrze trzecim i jest zobowiązany do jej kontynuowania w kolejnych semestrach.

 
HNKT-1-403-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
-
HNKT-1-410-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HNKT-1-414-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
-

Semester 5, October 2021 - February 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

11
 
HNKT-1-503-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HNKT-1-504-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
HNKT-1-505-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
HNKT-1-506-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
+
HNKT-1-507-s 20 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 40 2
-

Podstawowe społeczne

11
 
HNKT-1-501-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
HNKT-1-513-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
HNKT-1-514-s 8 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 24 2
-

Elective block: Ścieżka kształcenia: Analityka kryminalistyczna


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jedną ścieżkę kształcenia w semestrze trzecim i jest zobowiązany do jej kontynuowania w kolejnych semestrach.

8
 
HNKT-1-511-s 50 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 6
+
HNKT-1-512-s 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Ścieżka kształcenia: Analityka śledcza


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jedną ścieżkę kształcenia w semestrze trzecim i jest zobowiązany do jej kontynuowania w kolejnych semestrach.

 
HNKT-1-508-s 14 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 3
-
HNKT-1-509-s 20 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 48 3
-
HNKT-1-510-s 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 2
+

Semester 6, March 2022 - September 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

15
 
HNKT-1-602-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HNKT-1-603-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HNKT-1-604-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
HNKT-1-605-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HNKT-1-606-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-

Praktyka

4
 
HNKT-1-601-s 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 120 4
-

Elective block: Ścieżka kształcenia_semestr 6: Analityka kryminalistyczna

11
 
HNKT-1-608-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HNKT-1-614-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
HNKT-1-615-s 20 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HNKT-1-616-s 10 0 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HNKT-1-617-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
HNKT-1-618-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Elective block: Ścieżka kształcenia_semestr 6: Analityka śledcza

 
HNKT-1-607-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HNKT-1-609-s 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 2
-
HNKT-1-610-s 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 2
-
HNKT-1-611-s 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
-
HNKT-1-612-s 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 2
-
HNKT-1-613-s 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 2
-

Semester 7, October 2022 - February 2023

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Elective block: Blok przedmotów obieralnych: Przedmiot fakultatywny


The rules for selecting groups/modules: Studentka/Student wybiera 1 z dwóch oferowanych przedmiotów

3
 
HNKT-1-706-s 10 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 30 3
-
HNKT-1-709-s 10 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 30 3
-

Elective block: Przedmiot obieralny (UBPO) 2 ECTS


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden przedmiot z oferty UBPO.

2
 
HNKT-1-707-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Przedmiot obieralny 3ECTS


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera 1 z dwóch oferowanych przedmiotów

3
 
HNKT-1-704-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
HNKT-1-705-s 10 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 30 3
-

Elective block: Przedmiot obieralny w języku obcym (UBPO)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden przedmiot w języku obcym z oferty UBPO.

4
 
HNKT-1-708-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-

Elective block: Ścieżka kształcenia_semestr 7: Analityka kryminalistyczna

18
 
HNKT-1-701-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
HNKT-1-710-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
-

Elective block: Ścieżka kształcenia_semestr 7: Analityka śledcza

 
HNKT-1-702-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
HNKT-1-711-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 3574