Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Obrazowanie w spektrometrii mas
Course of study:
2019/2020
Code:
HNKT-1-617-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Nowoczesne technologie w kryminalistyce
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Bodzoń-Kułakowska Anna (abk@agh.edu.pl)
Module summary

Student zyskuje wiedzę o technice analitycznej jaką jest obrazowanie powierzchni za pomocą spektrometrii mas i o zastosowaniu tej techniki w kryminalistyce

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Potrafi zabierać głos w dyskusji wykorzystując swoją wiedzę NKT1A_K04 Activity during classes
M_K002 Rozumie konieczność podnoszenia swoich kompetencji NKT1A_K01 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student zyskuje umiejętność interpretowania wyników ze spektrometrii mas NKT1A_U06 Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zyskuje wiedzę o technice analitycznej jaką jest obrazowanie powierzchni za pomocą spektrometrii mas i o zastosowaniu tej techniki w kryminalistyce NKT1A_W09 Test results
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Potrafi zabierać głos w dyskusji wykorzystując swoją wiedzę + - - - - - - - - - -
M_K002 Rozumie konieczność podnoszenia swoich kompetencji + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student zyskuje umiejętność interpretowania wyników ze spektrometrii mas + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zyskuje wiedzę o technice analitycznej jaką jest obrazowanie powierzchni za pomocą spektrometrii mas i o zastosowaniu tej techniki w kryminalistyce + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 30 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (15h):

• Spektrometria mas jako technika analityczna
• Działanie źródeł jonów wykorzystywanych w technice analizy powierzchni
za pomocą spektrometrii mas
• Analizatory typu TOF i pułapka jonowa, oraz analizatory ruchliwości jonów i specyfika ich działania w kontekście obrazowania
• Przygotowanie próbki biologicznej do analizy
• Techniki pomiaru i jego optymalizacja przy badaniu różnych próbek biologicznych z zastosowaniem różnych źródeł jonów.
• Oprogramowanie do analizy wyników i interpretacja wyników
• Techniki łączone (np. histologia) z obrazowaniem powierzchni za pomocą spektrometrii mas
• Zastosowanie obrazowania powierzchni w kryminalistyce.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Egzamin testowy obejmujący zagadnienia poruszane podczas wykładów.

Zasady zaliczeń poprawkowych: dostępne dwa terminy zaliczeń poprawkowych w sesji egzaminacyjnej – daty uzgadniane ze Starostą Roku.

Participation rules in classes:
  • Lectures:
    – Attendance is mandatory: No
    – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Method of calculating the final grade:

Ocena z testu uzyskana po przeliczeniu otrzymanej liczny punktów na odpowiednie procenty, zgodnie z regulaminem AGH

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na wykładzie student może prosić prowadzącego o wskazanie odpowiednich materiałów do przestudiowania, w celu nadrobienia zaległości

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

“Spektrometria mas” od redakcją Piotra Sudera, Anny Bodzoń-Kułakowskiej i Jerzego Silberringa.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None